Anda di halaman 1dari 1

Soalan 23

Baca jadual di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat yang lengkap.

Jadual Perjalanan Kereta Api

Bil Tarikh Destinasi Masa Bertolak Masa Tiba


1 25.7.2016 Kuala Lumpur Seremban 8.00 pagi 9.00 pagi
2 25.7.2016 Kuala Lumpur Segamat 8.00 pagi 12.00 tengah hari
3 25.7.2016 Kuala Lumpur Ipoh 8.00 pagi 10.30 pagi

Peringatan :

1. Para penumpang perlu berada di stesen 30 hari sebelum kereta api bertolak.
2. Para penumpang perlu menjaga keselamatan diri dan mengawasi barangan
masing-masing.
3. Para penumpang perlu menyemak tiket masing-masing untuk mengelakkan
berlakunya kesilapan.

(a) Nyatakan destinasi ketibaan kereta api pada jam 12 tengah hari.
__________________________________________________________________

_________________________________________________________(2 markah)

(b) Para penumpang perlu menyemak tiket yang telah dibeli supaya ______________

_________________________________________________________(1 markah)

(c) Pada pendapat kamu, mengapakah para penumpang perlu berada di stesen 30minit

sebalum kereta api bertolak?

__________________________________________________________________

_________________________________________________________(3 markah)