Anda di halaman 1dari 1

11

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI TIM PONEK

STRUKTUR ORGANISASI TIM PONEK RSUD H. DAMANHURI BARABAI

DIREKTUR
drg. H. Kusudiarto, M.AP

KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK


dr. Nurul Latifah

KETUA TIM PONEK


dr. Hj. Siti rahmaniah, SpOG

SUB TIM IGD


- dr. Rizkina
- Latipahani, S.Kep
SUB TIM MATERNAL
- Sri Hartini, AMK SUB TIM PERINATAL
- dr. hj. Siti Rahmaniah, SpOG
- Hj. Naily S, Amd. Keb - dr. Iin T. N, SpA., M. Biomed
- Hj. Herawati, Amd.Keb
- Hj. Norlina N, Amd. Keb - Arfinah Marliani, S.Kep
- Hj. Elya Surtika, Amd.Keb
- - Lailatul Jannah, Amd.Keb
- Hj. Sri Novita, Amd.Keb
- Herliyani, Amd.keb - Asmarani, S.ST
- Hj. Wahidah, Amd.Keb - Norrahmah Ismail
- Fatimah, S.ST - Maruf
- Norrahmah Ismail - Mariana
ANESTESI
- Maruf
- dr. Bayu, Sp. An
- Mariana - Mudiruddin, S.Kep

RADIOLOGI
dr. H. Harkani, Sp. Rad