Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Malaysia KSSR Tahun 4

Unit Tarikh Catatan Unit Tarikh Catatan


- Jenis ayat
18 - Penulisan
1 - Penulisan
2-10 Anuari Cerita Warisan 16-20 Jun - Nilai murni
Adikku baru lahir - Nilai murni
Kami - Kata majmuk
- Kata nama am
2 19
- Ayat perintah 23-27 Jun - Penulisan
Menjamu Wira Maritim
13-17 Januari - Tulisan berangkai
Keluarga dan
-
Rakan - Susun maklumat dlm btk
20
3 - Ayat tanya tanpa kata tanya grafik
Wira Angkasa 1-4 Julai
Keluarga yang 20-24 Januari - Imbuhan awalan - Peluasan subjek
Jaya
Berjaya - Pemahaman - Penulisan

- Kata nama khas gelaran - Susun maklumat dlm btk


4 21
- Kata nama panggilan grafik
Sekolah 27-29 Januari Warga yang 7-11 Julai
- Penulisan (Ramalan) - Ayat perintah
Penyayang Terbilang
- SImpulan bahasa - Ayat seruan
- Penulisan
5 - Soalan tanpa kata tanya
5-7 Feb - Kata ganti nama diri 22
Kita Prihatin 14-18 Julai - Imbuhan apitan
- Kata ganti nama tunjuk Celik Sains
- Carta alir
6 - Bandingan semacam
10 - 13 Feb
Terima Kasih - Penulisan
23 - Autobiografi
7 - Catatan
Teknologi Mesra 21-25 Julai - Kata yanya
Kesihatan dan 17-21 Feb - Kata kerja transitif
Pengguna - Kata sendi nama
Kecergasan - Bandingan semacam
- Kata perintah
8 - Penulisan
24-28 Feb - Maklumat tersurat & tersirat 24
Hidup Sihat 4-8 Ogos - Penanda wancana
- Kata adjektif Reka Cipta Lestari
- Kata majmuk
9 - Carta alir
Kebersihan Asas 3-7 Mac - Penulisan
Kesihatan - Penanda wacana 25
Minggu Alam 11-15 Ogos
10 Sekitar
- Ucapan
Keselamatan di 10-14 Mac
- Autobiografi
Sekolah 26
- Penulisan
11 - Bandingan semacam Cintai Bumi Kita 18-22 Ogos
- Pembetulan
Amalan - Surat kiriman tak rasmi
17-21 Mac
Keselamatan di - Kata hubung pancangan
27 - Penanda wancana
Rumah keterangan
Selamatkan Bumi 26-29 Ogos - Penulisan
- Pindahkan maklumat dlm Kita - Kata kerja transitif
12 bentuk grafik
Keselamatan 1-4 April - Penulisan
Kebakaran - Bandingan semacam - Pemahaman
28
- Edit & murnikan teks - Kata gelaran
Lawatan ke Ekspo 1-5 Sept
- Kata adjektif
- Nilai murni Pertanian
- Bandingan semacam
- Bandingan semacam
13
7-11 April - Pembetulan
Sahabat Sejati 29
- Kata tanya - Autobiografi
- Kata sendi nama Pokok dan Buah-
22-26 Sept - Penanda wancana
buahan
- Bandingan semacam
- Imbuhan Tempatan
14
- Lengkapkan maklumat
Sukan 14-17 April
- Pembetulan 30
Menyatukan Kita - Penulisan
- Kata ganda berentak Ternakan Ikan 6-10 Okt
- Membina ayat tanya
15 Hiasan
Bekerjasama - Karangan
21-25 April
Membawa - Pemahaman 31 - Surat kiriman tak rasmi
13-17 Okt
Kemakmuran Niaga Jaya - Tulisan berangkai
16
Alat Muzik - Carta alir
28 April 2 Mei 32
Warisan 20-24 Okt - Pembetulan
Marilah Berniaga
Tradisional - Kata adjektif

17
- Pemahaman 33 - Nilai murni
Kraf Tangan 5-9 Mei 27-31 Okt
- Tulisan berangkai Bijak Berbelanja - Kata hubung pancangan
Tradisional

* e pepet dan e taling juga diterapkan dalam kebanyakan petikan.

UKS @ SJK (C) Hua Nam