Anda di halaman 1dari 2

CARTA ALIR PELUPUSAN PERALATAN ICT SEKOLAH

Mula
Sekolah lengkapkan KEW.PA-16, Sekolah
A. Peringkat dan kepilkan kad daftar harta
/PPD
Perakuan modal (KEW.PA-2/KEW 312
Lama) bersama- SATU salinan sahaja /Sektor
Pelupusan
setiap satu

Tidak Skim F dari Gred F29 ke atas JPN,


Perakuan memperakukan KEW.PA-16. (Penolong SICT
Dapatkan lembaga Ya & Pegawai Teknologi Maklumat)
**
pemeriksa Jabatan Tidak
Lembaga Lembaga
Tidak Lembaga Sekolah Tidak
Pemeriksa Pemeriksa Sekolah ada Lembaga Pemeriksa.?
Berhampiran? Sekolah?
PPD? KEW.PA -15 (Pelantikan oleh KSU,KPM)

Ya Ya Ya

Pemeriksaan oleh Lembaga


Pemeriksa

Lembaga Pemeriksa lengkapkan


KEW.PA-17 dan tandatangan
B. Peringkat
Lembaga Sekolah Kemukakan KEW.PA-2, KEW.PA-16
Pemeriksa & KEW.PA-17 ke Jabatan u.p. Unit JPN,
Perolehan & Pengurusan Aset untuk SK2P,
kelulusan pelupusan. Kepilkan bersama UPPA
surat pelantikan Lembaga Pemeriksa yang
dilantik oleh KSU, KPM jika Lembaga
Pemeriksa
daripada sekolah atau PPD.

KEW.PA-2 Dalam TIGA salinan setiap


KEW.PA-16 } satu dan kepilkan bersama.
(Buat salinan dari
keputusan diperakukan di
peringkat bertanda **).
C. Peringkat 3 salinan KEW.PA 17
Kelulusan (Senarai semua peralatan
ICT yang dilupuskan)
Pelupusan Tidak
Lengkap
Urusetia semak laporan &
pastikan dokumen sokongan
Urusetia kembalikan
Ya disertakan.
kepada pihak sekolah

Urusetia Tentukan kuasa melulus

Ya
Tidak

Lulus

Ya

Sambung sebelah..mukasurat 2
Mukasurat 1
Urusetia maklumkan keputusan kepada sekolah

Sekolah laksanakan pelupusan mengikut keputusan

Sekolah kembalikan dokumen berkenaan :

Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan


Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah
pindahan/hadiah
Sijil penyaksian pemusnahan KEW.PA-18 bagi
D. Peringkat pelupusan bagi kaedah musnah

Pelaksanaan
Pelupusan Urusetia sediakan sijil pelupusan KEW.PA-19

Urusetia kemukakan sijil pelupusan beserta dokumen yang


diterima daripada sekolah kepada kuasa melulus.

Urusetia panjangkan salinan sijil pelupusan KEW.PA-19


kepada pihak sekolah untuk simpanan & rujukan

Sekolah kemaskini rekod pelupusan.

Tamat

Nota:
** - pada peringkat ini Borang KEW.PA-16 akan diperakukan atau tidak diperakukan.

PPD- Pejabat Pendidikan Daerah

JPN- Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

SICT- Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT


SK2P- Sektor Pengurusan Pengurusan dan Pembangunan

UPPA- Unit Perolehan dan Pengurusan Aset

Mukasurat 2