Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 6

7.2.2018 RABU
KELAS/MASA/TEMPOH KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
MATA PELAJARAN
Tema / Tajuk : Nombor Bulat Dalam lingkungan 10 000 EMK : Kreativiti
3 SETIA Standard : a. (i) (a) (b) (c)
1.10-2.10 Pembelajaran BBB :
MATEMATIK Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Kad nombor
Pembelajaran 1) Membilang nombor dalam lingkungan 10000 secara:
(a) Seribu-seribu
(b) Seratus-seratus
(c) Sepuluh-sepuluh
Aktiviti : 1) Guru menunjukkan kad-kad nombor
2) Murid membilang nombor-nombor tersebut
3) Bimbing murid membilang seribu-seribu, seratus-seratus dan
sepuluh-sepuluh
4) Murid menyiapkan latihan
Penilaian pdp : Penilaian melalui pemerhatian semasa PdP dan perbincangan
Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.

Tema / Tajuk : Nombor Bulat Dalam lingkungan 10 000 EMK : Kreativiti


3 GIGIH Standard : b. (i) (a) (b) (c)
2.10-3.10 Pembelajaran BBB :
MATEMATIK Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Kad nombor
Pembelajaran 1) Membilang nombor dalam lingkungan 10000 secara:
(d) Seribu-seribu
(e) Seratus-seratus
(f) Sepuluh-sepuluh

Aktiviti : 1) Guru menunjukkan kad-kad nombor


2) Murid membilang nombor-nombor tersebut
3) Bimbing murid membilang seribu-seribu, seratus-seratus dan
sepuluh-sepuluh
4) Murid menyiapkan latihan

Penilaian pdp : Penilaian melalui pemerhatian semasa PdP dan perbincangan


Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.

Tema: MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT EMK :


3 IKHLAS Tajuk : 1.32,3.33 Nilai –
4.00-5.00 Standard : -Hormat
BAHASA MALAYSIA Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : menghormati
Objektif : 2. Mendengar dan memberi respon kepasa soalan yg diberi. EMK-
Pembelajaran 3. Membina dan menulis jawapan pemahaman Kreatif & inovasi

Aktiviti : 1. Bersoaljawab mengenai tajuk KBT- Mengenalpasti


2. Membaca petikan secara mentalis.
3. Membaca petikan secara mekanis Sistem Bahasa-
4. Berbincang mengenai isi petikan yang dibaca Ayat tungga
5. Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam buku
tulis. BBB : Buku teks
Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.

Tema / Tajuk : Pelbagai Kelajuan EMK :


Standard : 1.1.6 Kreativiti
Pembelajaran
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
3 GIGIH Pembelajaran 1.1.6 Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan berdasarkan BBB :
5.00-5.30 tempo, irama dan isyarat. Gelung Plastik
PENDIDIKAN JASMANI
Aktiviti : 1. Memanaskan badan.
2. Mendengar penerangan mengenai aktiviti yang akan dibuat.
3. Permainan kecil.
4. Menurunkan suhu badan.

Penilaian pdp : Murid berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan


kesedaran ruang.

Refleksi ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif p & p.