Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 7

19.2.2019 SELASA
KELAS/MASA/TEMPOH KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
MATA PELAJARAN
Tema: KESIHATAN DAN KEBERSIHAN EMK:
3 MULIA Tajuk : Saya Sihat Dan Bertenaga Nilai Murni :
1.40-2.40 Standard 1.1 Mendengar dan memberikan respons Hemah Tinggi,
BAHASA MALAYSIA Kandungan : Rasional, Berdikari,
Standard 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap Kasih Sayang,
Pembelajaran : (i) suruhan dan permintaan, dan Menjaga
(ii) silaan dan larangan Kebersihan Diri

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : KBT-


Pembelajaran : 1. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas. Sistem Bahasa-
1. Bersoaljawab mengenai tajuk Ayat tunggal dan
Aktiviti : 2. Murid mendengar dan mengecam sebutan. Ayat majmuk
3. Murid memahami dan menyebut ayat tunggal
4. Murid diberikan latihan sebutan secara berulang.
BBB :
Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp. Buku teks

Tema: KEKELUARGAAN EMK :


2 JUJUR Tajuk : Hari Minggu dengan Keluarga Nilai –
4.00-5.00 Standard : 2.1.1 -Hormat
BAHASA MALAYSIA Pembelajaran menghormati
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : EMK-
Pembelajaran 1. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis Kreatif & inovasi
dengan betul dan kemas. KBT- Mengenalpasti
Aktiviti : 1. Murid membaca teks. Sistem Bahasa-
2. Murid mengecam dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk Ayat tunggal dan
dalam buku tulis. Ayat majmuk
3. Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam buku
tulis. BBB : Buku teks
Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.

Tema / Tajuk : Nombor Bulat Dalam lingkungan 10 000 EMK :


3 AMANAH Standard : 1.6.1 Membundarkan nombor bulat hingga ribu terdekat. Nilai murni -
5.00-6.00 Pembelajaran kerjasama
MATEMATIK Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajaran 1. Membundarkan nombor bulat dengan betul dan jelas. BBB :
Gambar bukit
bundar.
Aktiviti : 1. Bersoaljawab mengenai tajuk.
2. Minta murid melihat gambar yang menunjukkan cara
membundarkan numbor bulat.
3. Bimbing murid membundarkan numbor bulat
4. Minta murid membuat latihan di papan putih dan buku akt.

Penilaian pdp : Penilaian melalui pemerhatian semasa PdP dan perbincangan


Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.

Tema / Tajuk : Pelbagai Kelajuan EMK :


Standard : 1.1.6 Kreativiti
Pembelajaran
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
3 AMANAH Pembelajaran 1.1.6 Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan berdasarkan BBB :
6.00-6.30 tempo, irama dan isyarat. gelung plastik
PENDIDIKAN JASMANI Aktiviti : 1. Memanaskan badan.
2. Mendengar penerangan mengenai aktiviti yang akan dibuat.
3. Permainan kecil.
4. Menurunkan suhu badan.
Penilaian pdp : Murid berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan
kesedaran ruang.
Refleksi ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif p & p.