Anda di halaman 1dari 4

KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK

1 Membuat anggaran dan penghampiran


2 Mengukur dan membina
3 Memungut dan mengendali data
4 Mewakilkan dan mentafsir data
5 Mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik
6 Menggunakan algoritma dan perkaitan
7 Menyelesaikan masalah
8 Membuat keputusan

TAKSONOMI OBJEKTIF PENDIDIKAN (KE ARAH KBAT)


YOU TELL ME;
1 Mengetahui Mengingat kembali atau mengenalpasti maklumat I can tell it back to you
yang spesifik
KEMAHIRAN BERFIKIR 2 Memahami Menterjermahkan bahan atau idea daripada satu I can tell it back to you and I can explain it.
ARAS RENDAH (KBAR) bentuk ke bentuk lain; mentafsir bahan atau idea
menganggar trend masa depan

3 Mengaplikasi Menggunakan bahan/idea/strategi/ I can tell it back to you and I can explain, give examples and do
konsep/prinsip/teori dalam situasi baru. something with it.
4 Menganalisis Mengasingkan maklumat kepada komponen - I can tell, explain, apply, give examples, and take it part and examine
komponennya untuk memahami dan membuat different aspects.
perhubungan antara komponen.

KEMAHIRAN BERFIKIR 5 Menilai Mewajarkan keputusan atau tindakan yang telah I can tell, explain, apply, give examples, and take it part, put together
ARAS TINGGI (KBAT) diambil atau pun menilai with new says, and judge its value. I can do it with several complex
idea/bahan/maklumat/kaedah berdasarkan krieteria ideas and choose the best one.
yang spesifik

6 Merekacipta Menggabungkan idea/komponen dengan I can tell, explain, apply, give examples, and take it part, put together
menggunakan pemikiran yang kreatif untuk with other things I know to produce, invent, design, construct
menghasilkan idea/struktur baru itu.
SPSK PK 05/2
SMK BANDAR DAMAI PERDANA
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
UJIAN PENTAKSIRAN 1 TINGKATAN 1 TAHUN: 2018 MATA PELAJARAN: SAINS
KONSTRUK / KEMAHIRAN
KBAR KBAT JUMLAH CATATAN
BIL TAJUK/TAJUK KECIL
Mengetahui Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T Rajah Jadual KBAT
1 Fenomena sains dan kerjaya dalam bidang sains 1 1 1 1
2 Radas makmal dan simbol merbahaya 1 1 1 1
3 Penyiasatan saintifik 1 1 1 1
4 Sel haiwan dan Sel tumbuhan 1 1 2
5 Homeostasis 1 1 1 1
6 struktur, fungsi dan organisasi sel 1 1 1 3
7 Kuantiti Fizik 1 1 1 1 1 2 1
8 Alat Pengukuran 1 1 1 1 1 1 2 2
9 Homeostasis dalam tumbuhan 1 1 1 1 1 1 2
10 Organisma UniselDan Multisel 1 1 1 2 1
11 Ketumpatan 1 1 1 1 1 2 1
12 Penyiasatan saintifik 1 1 1 1 1 1 1 3
13 Kitar fotosintesis dan respirasi sel 1 1 1 1 2 2
14 Homeostasis 1 1 1 1 1 2 1

2 4 2 2 5 5 2 4 4 2 2 5 1 2 3 1 1 9 19 18
19% 26% 20% 18% 13% 4% 20% 41% 39%
45% 55%
Aras soalan : Konstruk: NOTA:
Soalan Aras Rendah (R) = 20% Pengetahuan : 45% BR - Bukan Rutin
Soalan Aras Sederhana (S) = 40% Kemahiran : 55% KBAR - Kemahiran Berfikir Aras Rendah
Soalan Aras Tinggi (T) = 40% KBAT - Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
SPSK PK 05/2
SMK BANDAR DAMAI PERDANA
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

UJIAN 1 PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA TAHUN: 2017 MATA PELAJARAN: SAINS

KONSTRUK / KEMAHIRAN
KBAR KBAT JUMLAH JUMLAH CATATAN
BIL TAJUK/TAJUK KECIL MARKAH
Mengetahui Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta MARKAH
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T Rajah Jadual BR
1 JIRIM ( bab 3 Tingkatan 1)
Tiga keadaan jirim 4 4 4 4 4
2 Peredaran darah dan pengangkutan
Kumpulan darah(bab 2 Tingkatan 3) 3 3 6 6 6 1
3 Pengenalan kepada Sains
Langkah saintifik ( Bab 1 Tingkatan 1) 6 6 6 1
4 Dunia melalui deria kita
Organ mata ( Bab 1 Tingkatan 2) 6
5 Nutrisi ( Bab 2 Tingkatan 2) 6
Kelas makanan
6 Respirasi ( Bab 1 Tingkatan 3) 6
Mekanisme Pernafasan Manusia
7 Peredaran darah dan pengangkutan 6
Sistem Pengangkutan dalam tumbuhan ( Bab
2 Tingkatan 3)

8 Nutrisi ( Bab 2 Tingkatan 2) 6


Sistem pencernaan manusia
9 Dunia melalui deria kita 6
Gerak balas dalam tumbuhan
( Bab 1 Tingkatan 2)

10 Peredaran darah dan pengangkutan 10


Sistem Pengangkutan dalam manusia
( Bab 2 Tingkatan 3)

11 Peredaran darah dan pengangkutan 10


Sistem Pengangkutan dalam tumbuhan
( Bab 2 Tingkatan 3)

12 Sel sebagai Unit asas kehidupan 10


Organisasi sel dalam Manusia
Bab 2 Tingkatan 1

13 Respirasi ( Bab 1 Tingkatan 3) 10


Kepentingan sistem respirasi yang sihat
14 JIRIM ( bab 3 Tingkatan 1) 10
KONSTRUK / KEMAHIRAN
KBAR KBAT JUMLAH JUMLAH CATATAN
BIL TAJUK/TAJUK KECIL MARKAH
Mengetahui Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta MARKAH
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T Rajah Jadual BR
Konsep ketumpatan

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERATUS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% ### ### ###
#DIV/0! #DIV/0!
Aras soalan : Konstruk: NOTA:
Soalan Aras Rendah (R) = 50% Pengetahuan : 25% BR - Bukan Rutin
Soalan Aras Sederhana (S) = 30% Kemahiran : 70% KBAR - Kemahiran Berfikir Aras Rendah
Soalan Aras Tinggi (T) = 20% Nilai : 5% KBAT - Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

UNIT MATEMATIK

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR