Anda di halaman 1dari 2

Tajuk: One Page Project Manager (OPPM)

Tujuan: Pemantauan program sepanjang tahun


Arahan: 1. Senaraikan program-program di dalam ruangan Tugas Utama dan perancangan yang akan dilaksanakan
2. Lengkapkan ruangan tanggungjawab terhadap program yang telah dirancang

Ketua: PN. EMEMASTURAH BINTI HAMZAH Nama Projek: PERSATUAN SAINS DAN TEKNOLOGI Tarikh: 2017

Objektif Program: Melahirkan pelajar yang bijak Matematik dan Sains

Matlamat Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab


Ö Ö 1 Pelantikan Ahli Jawatankuasa sesi 2017 O A B C
Ö Ö 2 Pemberitahuan Peranan & Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa persa O A B C
Ö Ö Ö 3 Bijak Sifir O O B C A
Ö Ö Ö 4 Pengenalan Vle frog O O O O B C A
Ö Ö Ö 5 Pengenalan dan penggunaan Chrome Book dalam pembelajaran O O O O B C A
Ö Ö Ö 6 Tricky Mathematics O O B C A
Ö Ö Ö 7 Rekacipta : Generasi Masa hadapan O O C A B
Ö Ö Ö 8 Rekreasi matematik : Segitiga ajaib O B A C
Ö Ö Ö 9 Menyiapkan Laporan dan OPPM persatuan 2017 O O B A C
Ö Ö Ö 10 Menyediakan Rancangan Tahunan persatuan 2018 O O B A C

A B C D E F
semangat berpasukan yang tinggi di kalangan ahli

Mac

Ogs
September
Oktober
November
TUGASAN UTAMA (NAMA PROGRAM/AKTIVITI)

Januari
Februari

April
Mei
Jun
Julai

KAMAROZAMAN
EMEMASTURAH

NOR AZLIN
HARYANTI
JAMALIAH
ng menarik melibatkan pemikiran KBAT

ANIZA
inamik, kreatif dan bertanggung jawab

TARIKH SASARAN

OBJEKTIF Bil Program/Aktiviti Kos Catatan


1 0
2 0
KOS 3 0
Memupuk sikap kepimpinan dan semangat berpasukan yang tinggi di kalangan ahli
Menyediakan pelbagai aktiviti yang menarik melibatkan pemikiran KBAT

Membentuk ahli yang bersikap dinamik, kreatif dan bertanggung jawab

4 0
5 0
6 0
7
Ringkasan & Ramalan 8
1 Menanam minat pelajar terhadap mata pelajaran Sains dan Matematik
2 Meningkatkan kemahiran berfikir dalam mata pelajaran Sains dan Matematik
3 Melahirkan pelajar yang bertanggung jawab dan bersahsiah mulia

Simbol : ™ Belum Siap µ Siap A/B/C : Orang Pertama / Kedua / Ketiga dipertanggungjawabkan