Cara Solat Qasar Dan Jamak Takhir

1.Berniat jamak ketika solat pertama. a.Lafaz niat solat qasar dan jamak takhir antara solat fardu Asar dengan fardu Zuhur. “Sahaja aku menunaikan solat fardu Asar dua rakaat qasar dihimpunkan kepadanya Zuhur jamak takhir kerana Allah Taala. “Sahaja aku m enunaikan solat fardu Zuhur dua rakaat qasar dihimpunkan kepada Asar jamak takhir kerana Allah Taala. b.Lafaz niat solat qasar dan jamak takhir antara solat fardu Isyak dengan fardu Maghrib. “Sahaja aku menunaikan solat fardu Isyak dua rakaat qasar dihimpunkan kepadanyaMaghrib jamak takhir kerana Allah Taala. “Sahaja aku menunaikan solat fardu Maghrib tiga rakaat dihimpunkan kepadanya Isyak jamak takhir kerana Allah Taala. 2.Berkekalan masa musafirnya sehingga selesai solat yang kedua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful