Anda di halaman 1dari 2

SENARAI TUGAS DAN KEPERLUAN UNTUK

KARNIVAL BOLA SEPAK VOKTEK ZON SELANGOR/K.LUMPUR 2018

BIL PETUGAS BIDANG TUGAS CATATAN


1. VENUE  Memastikan padang dalam  Memerlukan 2
KOORDINATOR keadaan sedia untuk digunakan. pegawai venue
 Memastikan tiang gol, jaring, koordinator pada
bendera pepenjuru dalam keadaan setiap padang
baik.  Keperluan yang
 Memastikan borang-borang yang digunakan adalah
digunakan untuk perlawanan telah stop watch, pen,
diterima dari urusetia. kertas pendua,
 Membuat catatan pendaftaran papan pertukaran
pemain pada borang Start List pemain
kedua-dua pasukan.
 Membuat catatan perlawanan
menggunakan borang laporan
pengadil T03.
 Membantu pengadil membuat
pertukaran pemain.
 Membuat kawalan ke atas pemain
simpanan kedua-dua pasukan.
 Memastikan kawasan tempat
duduk pemain simpanan hanya
untuk pegawai dan pemain yang
didaftarkan sahaja dalam borang
pendaftaran pemain.
2. PETUGAS ”BALL  Memastikan bola sentiasa berada  Memerlukan
PICKERS” pada garisan tepi padang. sekurang-
 Memastikan bola diambil dengan kurangnya
pantas untuk kelancaran minima 6 petugas
permainan tersebut. pada sesuatu
padang
 Petugas perlu
ada sebiji bola
dipegang
padanya.
3. PEMBAWA  Sentiasa bersedia dengan strecther  Memerlukan
”STRECTHER” apabila dipanggil masuk ke padang sekurang-
oleh pengadil. kurangnya
 Hanya membawa keluar pemain minima 4 petugas
yang mengalami kecederaan pada sesuatu
sahaja. padang
 Tidak bertindak sebagai pembantu  Perlu ada sebuah
perubatan untuk pemain strecther yang
baik dan kukuh.

BIL PETUGAS BIDANG TUGAS CATATAN
4. JK STATISTIK  Memastikan borang-borang yang  Memerlukan 2 JK
akan digunakan dicetak sebelum statistik yang
diserahkan kepada venue mahir dalam
koordinator penggunaan
 Memastikan data-data keputusan komputer.
sentiasa dikemaskini terutamanya  Keperluan yang
keputusan perlawanan dan senarai digunakan adalah
penerima kad komputer, printer
 Memastikan data yang telah dan kertas A4
dikemaskini perlu dicetak dan untuk cetakan.
diedarkan pada pengurus pasukan
untuk makluman seperti keputusan
rasmi perlawanan.
5. JK KEBERSIHAN  Memastikan padang dalam  Memerlukan 2
keadaan bersih terutamanya petugas pelajar
ditempat bangku pemain untuk
simpanan. memastikan
kebersihan
kawasan padang.