Anda di halaman 1dari 6

SISTEM FAIL PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI

(LINUS)

1) FAIL INDUK
 CARTA ORGANISASI
 PEKELILING
 SURAT MENYURAT
 MINIT MESYUARAT
 MINIT CURAI
 BIODATA GURU
 JADUAL WAKTU GURU
 PERANCANGAN/AKTIVITI

2) FAIL KONSEP
 SEGALA MAKLUMAT TENTANG LINUS
(MANUAL DAN INSTRUMEN SARINGAN)

3) FAIL MURID
 REKOD/ SURAT PEMERIKSAAN DOKTOR
 SENARAI NAMA MURID LINUS

4) FAIL DATA
 KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN
 HEADCOUNT
 TOV
SENARAI SEMAK SISTEM FAIL LINUS
NAMA SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :

BI PERKARA ADA TIADA CATATAN


L
FAIL INDUK:
CARTA ORGANISASI
PEKELILING/ PUNCA KUASA YANG
BERKAITAN
SURAT MENYURAT
MINIT MESYUARAT:
• MESYUARAT KURIKULUM KALI PERTAMA
• MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU
KALI PERTAMA
• MESYUARAT PANITIA MATEMATIK KALI
PERTAMA
• MESYUARAT UNIT BIMBINGAN DAN
KAUNSELING KALI PERTAMA
PERANCANGAN KEWANGAN:
• PANITIA BAHASA MELAYU
• PANITIA MATEMATIK
• UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
PEMANTAUAN:
• JADUAL PEMANTAUAN
• INSTRUMEN PEMANTAUAN
MINIT CURAI (JIKA ADA)
BIODATA GURU LINUS
JADUAL WAKTU GURU
PERANCANGAN AKTIVITI/ PELAN TINDAKAN
1 TAHUN
PERANCANGAN STRATEGIK – 3 TAHUN

FAIL KONSEP:
APA ITU LINUS?
MANUAL AM LINUS
MANUAL PENTADBIRAN INSTRUMEN
SARINGAN 1
INSTRUMEN SARINGAN 1
MANUAL PENTADBIRAN INSTRUMEN
SARINGAN 2
INSTRUMEN SARINGAN 2

FAIL MURID:
SENARAI NAMA MURID LINUS
SURAT/ REKOD PEMERIKSAAN DOKTOR
(JIKA ADA)

FAIL DATA:
KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN 1
ANALISIS SARINGAN 1

ULASAN KESELURUHAN (JIKA ADA)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
CONTOH UNTUK SEKOLAH 2 SESI:

CARTA ORGANISASI PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) SK…….. 2010

PENGERUSI

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2

(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN) (PENOLONG KANAN PETANG)


NAIB PENGERUSI 1

(PENOLONG KANAN HEM)

NAIB PENGERUSI 2

(PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)

PENYELARAS LITERASI PENYELARAS NUMERASI

SETIAUSAHA

PENYELARAS TAHUN 1 GURU LINUS GURU PEMULIHAN GURU DATA

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING KETUA PANITIA


(BM)
(MATH)
CONTOH UTK SEKOLAH 1 SESI:

CARTA ORGANISASI PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) SK…….. 2010

PENGERUSI

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI

(PENOLONG KANAN KURIKULUM)

NAIB PENGERUSI 1

(PENOLONG KANAN HEM)

NAIB PENGERUSI 2

(PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)

PENYELARAS LITERASI PENYELARAS NUMERASI

SETIAUSAHA

PENYELARAS TAHUN 1 GURU LINUS GURU PEMULIHAN GURU DATA

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING KETUA PANITIA


(BM)
(MATH)