Anda di halaman 1dari 2

CONTOH MENULIS RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

KELAS BERGABUNG

Tema : Dunia Kami


Tajuk : Kami Di sekolah
Kemahiran : Fokus Utama : 8.1 Aras 1(i)
Fokus sampingan : 8.1 Aras 2 (ii)
Objektif : Pada akhir pengajaran murid berupaya :
1. Menulis 5 perkataan berdasarkan gambar
2. Menyusun perkataan untuk membina 5 ayat tunggal

Aktiviti : 1. Murid dibahagi 5 kumpulan - menulis perkataan


berdasarkan gambar
2. Permainan kotak beracun - menyusun perkataan
membentuk ayat tunggal

3. Murid menulis ayat tunggal berdasarkan gambar diberi


Impak : 23/26 murid boleh menyusun perkataan dan menulis ayat tunggal

Linus Literasi
Kemahiran : 1.11 Membaca dan memahami perkataan yan
mengandungi gabungan suku kata terbuka dan
tertutup KV+KVK
Objektif : Pada akhir pengajaran murid berupaya :
1. Menyebut 5 gambar yang diberi
2. Mengeja dan membaca 5 perkataan KV + KVK
3. Menulis 5 perkataan KV + KVK

Aktiviti : 1. Murid meneka dan menyebut gambar yang ditunjukkan


2. Murid mencantum kad suku kata membentuk perkataan
3. Murid menulis perkataan yang telah dibina

Impak : 3/3 murid boleh membaca perkataan KV + KVK


2.CONTOH MENULIS RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KELAS LINUS SAHAJA

Tema : PERSEKITARAN SAYA

Kemahiran : 1.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka
KV+KV
Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat :
1. Membaca 5 perkataan suku kata terbuka KV+KV
2. Menulis 5 perkataan suku kata terbuka KV+KV berdasarkan gambar

Aktiviti : 1. Mengeja suku kata KV yang ditunjukkan oleh guru


1. Mengeja dan membaca perkataan KV+KV
2. Menulis perkatan berdasarkan gambar

Impak : ¾ murid boleh membaca perkataan KV +KV

Anda mungkin juga menyukai