Anda di halaman 1dari 1

10/8/2019 Kitab Asmaul-Husna susunan Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hassan Al-Attas (Bandungan Hilir) | Dzurriah Nabi

melainkan Dia, Dia mempunyai Al-Asmaul- Wirid Syaikh Abu Bakar 3


Husna bin Salim
(nama-nama yang baik". (Taha: 8)Nabi telah Wirid Syaikh Abu Bakar bin Salim
ُّ ‫ اَﻟﻠّ ُﮭم َّ ﯾَﺎ ﻋَظِ ﯾ َْم اﻟس‬. ‫اﻟرﺣِ ﯾ ِْم‬
bersabda: ‫اﻟرﺣْ َﻣ ِن ﱠ‬
‫ﷲ ﱠ‬ ِ ‫ِﺑﺳ ِْم‬
‫ﺎن ي‬
ِ ‫ﺳ‬َ ْ‫ﺎن ﯾَﺎﻗَ ِدﯾ َْم اْﻻِ ﺣ‬
ِ ‫ط‬ ْ
َ ‫ﻟ‬...

4
Marga Al-Muhdar
Al-Muhdar Yang pertama kali
dijuluki (digelari) " Al-Muhdhar "
adalah waliyyullah Umar bin
Syaich Abi Bakar bin Salim bin
Abdull...
Ertinya: "Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata:
Rasulullah s.a.w. telah bersabda: NASAB AHLU-
5

"Sesungguhnya Allah BAIT NABI DARI


mempunyai 99 nama, iaitu seratus kurang KELUARGA
ALAWIYIN
satu, barang siapa menghitungnya
NASAB AHLU-BAIT NABI DARI
(menghafalnya seluruhnya) KELUARGA ALAWIYIN 1. Ali Bin
masuklah ia ke dalam syurga". (H.R. Abi Thalib Imam Ali adalah orang

Bukhary) yang pertama kali masuk Islam.


Abu Ya'la meriway...

6
Shalawat Tajiyyah
Syaikh Abu Bakar bin
Salim & Doa
Shalawat Tajiyyah
Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu
yushalluna `alan nabiy, ya ayyuhal
ladzina amanu shallu `alayhi
wasall...

7
Aturan-aturan membaca Asma' Allah Ul- Perhatian Ulama
terhadap silsilah
Husna:
keturunan Nabi
saw
Dalam berbagai kitab umat Islam
yang berkaitan dengan ilmu fiqih
dan ilmu hadits, diantaranya
Niat
ditulis hukum-hukum yang
Al-Fatihah (1 kali) berkenaan dengan ahlu...

Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, 8


Bacaan Niat
dan Al-Fatihah kepada Al-Habib Al- dalam menuntut
Qutb Al-Imam Umar bin 'ilmu yang
Abdurrahman Al-Attas, dan Al-Fatihah diajarkan Al Imam
Quthubul Irsyad Wa
kepada Al-Habib Abdullah bin Hasan Ghoutsil Bilad Wal 'Ibad
bin Abdullah Al-Attas, dan Al-Fatihah Al Habib 'Abdullah bin
kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan 'Alwy Al Haddad
"NAWAITUTTA'ALLUMA

WATTA'LIIMA,

https://profildzurriahnabi.blogspot.com/2013/03/kitab-asmaul-husna-susunan-al-habib.html 3/9