Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL RAHMAN

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2011


TINGKATAN 5

BAB OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN MINGGU TARIKH


1 2 3 4 5
Januari
1 PENGHASILAN SENI VISUAL X
1. ASAS SENI REKA X X
1.1 memahami proses, gubahan dan fungsi seni visual serta
berkomunikasi dalam semua bidang seni.
1.2 menghasilkan hasil kerja seni berdasarkan idea dan proses.
2. SENI HALUS X X
A) LUKISAN
2.1 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus
2.2Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan
2.3Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk
sesuatu persembahan atau pameran
Februari
B) CATAN X
2.4 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus
2.5 Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan
2.6 Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk
sesuatu persembahan atau pameran
C) ARCA X
2.7 Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat
serta berusaha memeliharanya melalui hasil karya
2.8 Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan
2.9 Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk
sesuatu persembahan atau pameran
D) CETAKAN X
2.10 Membuat karya seni secara kritis dan kreatif
2.11 Menjalankan aktiviti secara terancang
2.12 Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk
sesuatu persembahan atau pameran
BAB OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN MINGGU TARIKH
1 2 3 4 5
MAC
3. KOMUNIKASI VISUAL
A) REKA BENTUK GRAFIK
3.1 Menggunakan pelbagai jenis Muka taip
3.2 Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan menggunakan alat,
bahan dan teknik yang sesuai
3.3 Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi
pengetahuan secara jujur dan teratur
B) MULTIMEDIA
3.4 Menggunakan perisian komputer dalam pembelajaran grafik
dan multimedia
3.5 Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan menggunakan alat,
bahan dan teknik yang sesuai
3.6 Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi
pengetahuan secara jujur dan teratur
UJIAN 1
APRIL
4. REKA BENTUK X
A) REKA BENTUK INDUSTRI X X
4.1 Memahami dan mengetahui keperluan semasa
4.2 Menyesuaikan reka bentuk mengikut cita rasa dan kehendak
semasa / masa depan
4.3 Menyatakan secara berkesan tentang hasil kerja
B) REKA BENTUK HIASAN DALAMAN X
4.4 Memahami beberapa prinsip asas dalam hiasan dalaman
4.5 Mengetahui cara menyediakan pelan lantai, lukisan perspektif
dan model
4.6 Membuat model dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik
yang sesuai.
C) REKA BENTUK LANDSKAP X
4.7 Memahami elemen dalam lanskap dan persekitaran
4.8 Menggubah imej visual dalam bentuk 2D dan 3D
4.9 Membuat model dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik
yang sesuai.

BAB OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN MINGGU TARIKH


1 2 3 4 5
5. KRAF TRADISIONAL DAN DIMENSI BARU (PILIHAN) X
A) TEMBIKAR
5.2 Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam kraf
5.3 Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan
menggunakan alat, bahan dan teknik khusus.
5.4 Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan
B) ANYAMAN
5.5 Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam kraf X
5.6 Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan
menggunakan alat, bahan dan teknik khusus.
5.7 Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan
MEI
C) UKIRAN KAYU
5.5 Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam kraf X
5.6 Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan
menggunakan alat, bahan dan teknik khusus.
5.7 Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
JUN
D) TEKAT
5.8 Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam kraf
5.9 Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan
menggunakan alat, bahan dan teknik khusus.
5.10 Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan
E) BATIK
5.11 Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam kraf
5.12 Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan
menggunakan alat, bahan dan teknik khusus.
5.13 Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan
F) TENUNAN
5.14 Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam kraf
5.15 Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan
menggunakan alat, bahan dan teknik khusus.
5.16 Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan

BAB OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN MINGGU TARIKH


1 2 3 4 5
Julai
2 SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL X
1. PERKEMBANGAN SENI VISUAL DI MALAYSIA
1.1Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual
berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme
1.2Membincang sumbangan tokoh kraf , insitusi dan organisasi X
kraf terhadap Seni Visual
1.3Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti tentang
karya, seni rakyat dalam konteks sejarah
2. TOKOH X
2.2 Membincang sumbangan tokoh kraf , insitusi dan organisasi
kraf terhadap Seni Visual
2.3 Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti tentang
karya, seni rakyat dalam konteks sejarah

Minggu Ulangkaji Ogos


menjawab soalan latih tubi X
melengkapkan kerja kursus dan folio
September

Oktober
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
deepavali
November

DISEDIAKAN OLEH: ISRIHAN BINTI MOHAMAD


CATATAN

cuti tahun baru cina


1-6/2/2011

selasa 15/2/2011
cuti maulidur rasul
CATATAN

cuti pertengahan
penggal
12.3.2011 - 20.03.2011

Ujian 1 bermula
4/3/2011
CATATAN

2/5/2011 cuti hari buruh


17/11/2011 wesak day
peperiksaan pertengahan
tahun bermula 23/5/2011
sesi pagi

cuti pertangahan tahun


28.05.2011 - 12.06.2011
peperiksaan pertengahan
tahun bermula 13/6/2011
sesi petang
CATATAN

cuti peristiwa 4/7/2011

percubaan PMR
8-16/8/2011

percubaan SPM
13-29/9/2011
cuti pertengahan
penggal
27.08.2011 - 04.09.2011

PMR 3/10/2011
peperiksaan akhir tahun
bermula 10/10/2011

cuti akhir tahun


bermula 19/11/2011