Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN II – KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI/LATIHAN

(Diisi oleh PYD)

1. KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI


Senaraikan kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi seperti sukan/pertubuhan/sumbangan
kreatif di peringkat Komuniti/Jabatan/Daerah/Negeri/Negara/Antarabangsa yang berfaedah
kepada Organisasi/Komuniti/Negara pada tahun yang dinilai.

Peringkat kegiatan/aktiviti/sumbangan
Senarai kegiatan/aktiviti/sumbangan
(nyatakan jawatan atau pencapaian)

1. Koperasi Sekolah Peringkat Sekolah - Setiausaha

2. Kejohanan Bola Jaring Bawah 18 thn. Peringkat Zon – Guru Pengiring

(30 Mac 2010)

3. Kejohanan Bola Jaring Bawah 15 thn Peringkat Zon – Guru Pengiring

( 15 April 2010)

4. Pertandingan kawad kaki Peringkat Sekolah - Urusetia

(19 hingga 23 April 2010 )

5. Hari Sukan – Sukaneka Pendidikan Khas Peringkat Sekolah - Urusetia

( 3 – 4 Mei 2010 )

5. Hari Sukan Olahraga Antara Rumah-rumah Peringkat Sekolah – Urusetia

Sukan (5-6 Mei 2010)

6. Hari Koperasi ( 30 Jun 2010 )

2. LATIHAN
(i) Senaraikan program latihan (seminar, kursus, bengkel, dan lain-lain) yang dihadiri dalam
tahun yang dinilai.

Nama Latihan
(Nyatakan sijil jika ada) Tarikh/Tempoh Tempat

1. Bengkel Teaching Social Skill 11 Mac 2010 SMK STAR, Kuching

2. Bengkel Penutupan Akaun dan


Senggara Koperasi Sekolah 9 hingga 11 April Merdeka Palace Hotel & Suites,
SEKKOP 123 2010 Kuching

3. Kursus Pengurusan Kedai Koperasi 22 Mei 2010 SMK Tun Abang Hj Openg,
Sekolah (sijil ) Kuching

4. Kursus Pentingnya Peranan 12 hingga 14 Julai Maktab Kerjasama Malaysia,


Setiausaha dalam Pentadbiran 2010 Bangunan Rugayah, Kuching
Koperasi ( Sijil )

5. Bengkel Penutupan Akaun dan 23 hingga 25 Julai Hotel Grand Continetal Kuching
Senggara Koperasi Sekolah 2010
SEKKOP 123 (Sijil)

(ii) Senaraikan latihan yang diperlukan

Nama/Bidang Latihan Sebab Diperlukan

1. Latihan Kemahiran Hidup untuk Pelajar Menambah pengetahuan dan kemahiran untuk
Pendidikan Khas ( Jahitan Sulaman dan mengajar kanak-kanak berkeperluan khas
Jahitan Manik)
3. Kursus Asas Tani Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam
bidang pertanian

Saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di atas adalah benar.

1 September 2010

Tandatangan PYD Tarikh

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan


(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
Bil. Ringkasan Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi
(Senaraikan aktiviti/projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

1. Menyediakan Rancangan Pelajaran Masa


Tahunan / Harian kurikulum Pendidikan Khas i. Rancangan Pelajaran Tahunan – 1 Kali setahun
- Bahasa Melayu ii. Rancangan Pelajaran Harian – 1 kali
- Kemahiran Hidup Jahitan seminggu
- Kemahiran Hidup Kebun
- Kemahiran Hidup Asas Mendobi Kualiti
- Pendidikan Muzik Mengikut sukatan mata pelajaran yang ditetapkan
- Pendidikan Moral Oleh Unit Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan.

2. 1. Melaksanakan tugas mengajar pelajar khas kelas Masa


Jaya 1 bagi matapelajaran 6 waktu seminggu mengikut Rancangan Pelajaran
Harian.
- Bahasa Melayu
- Kemahiran Hidup jahitan

2. Melaksanakan tugas mengajar pelajar khas kelas 3 waktu seminggu mengikut Rancangan Pelajaran
Jaya 2 bagi matapelajaran Harian.

- Bahasa Melayu

3. Melaksanakan tugas mengajar pelajar khas kelas 5 waktu seminggu mengikut Rancangan Pelajaran
Jaya 3 bagi matapelajaran Harian

- Bahasa Melayu
- Pendidikan Muzik
5 waktu seminggu mengikut Rancangan Pelajaran
4. Melaksanakan tugas mengajar pelajar khas kelas Harian
Jaya 4 bagi matapelajaran

- Kemahiran hidup Jahitan


- Pendidikan Muzik 4 waktu seminggu mengikut Rancangan Pelajaran
Harian
5. Melaksanakan tugas mengajar pelajar khas kelas
Jaya 5 bagi matapelajaran

- Kemahiran Hidup Asas Mendobi


- Pendidikan Moral 2 waktu seminggu mengikut Rancangan Pelajaran
Harian
6. Melaksanakan tugas mengajar pelajar khas kelas
Jaya 6 bagi matapelajaran
Kualiti
- Pendidikan Moral Mengikut Sukatan Rancangan Pelajaran Harian
yang ditetapkan.

Masa
30 waktu seminggu mengikut Rancangan Pelajaran
Harian.

3. Menolong Mengendalikan pengurusan kurikulum Kuantiti


Pelajar kelas Pendidikan Khas. 4 Kali setahun

Kualiti
Mengikut Perancagan Strategik yang ditetapkan
oleh sekolah.

4. Menolong Mengendalikan pengurusan kokurikum Kuantiti


Pelajar kelas Pendidikan Khas 4 Kali setahun mengikut Sukatan Pelajaran
Kebangsaan.

Kualiti
Mengikut Perancangan Strategik yang ditetapkan
oleh sekolah.

5. Mengendalikan ujian semester mata pelajaran Kuantiti


kurikulum pendidikan khas. 2 Kali setahun mengikut Sukatan Pelajaran
Kebangsaan.

6. Mengendalikan urusan Ko- kurikulum Kuantiti


(Guru Penasihat Pergerakan Pantu Puteri.) 2 Kali sebulan

Kualiti
Mengikut Jadual Sekolah

7. Mengendalikan urusan Ko- kurikulum ( Guru Kuantiti


Penasihat Kelab Bola Jaring ) 2 Kali sebulan

Kualiti
Mengikut Jadual Sekolah

8. Guru Kelas Pendidikan Khas Jaya 2 Kuantiti


Sepanjang Tahun ( dari Bulan Januari hingga
November )

Kualiti
Mengendalikan urusan berkaitan kehadiran, yuran,
kelas, disiplin,kecerian, kebersihan dan lain-lain.

9. Jawatankuasa Peperiksaan Pendidikan Khas Kuantiti


Dari Bulan Feb - Oktober

Kualiti
Buat jadual peperiksaan
Semakan markah peperiksaan

9. Jawatankuasa Kemahiran Hidup Pendidikan Khas. Kuantiti


( Guru & pelajar Khas ) Sepanjang tahun dari (Bulan Februari hingga
Oktober )

Kualiti
Mempastikan aktiviti 3K di jalankan dan membuat
pemantauan di kawasan tetentu.

Menambah pembaikan tempat tanaman sayur dan


taman bunga.

10. Guru Rumah Kasawari ( Ungu ) Kuantiti


Bulan Mei- Julai

Kualiti
- Memantau dan mamastikan latihan dijalankan
dengan baik sebelum Hari Sukan diadakan.
- Mengenalpasti dan menyenaraikan nama pelajar
yang terlibat dalan semua permainan atau acara.
- Memastikan acara Sukan berjalan dengan lancar
dan baik.

11. Menganalisis Keputusan Ujian Bulanan dan Kuantiti


Peperiksaan Semester kurikulum Pendidikan Khas. Dari Bulan Feb - Oktober

Kualiti
Buat jadual peperiksaan
Semakan markah peperiksaan

12. Menghadiri setiap Mesyuarat Staf, Kurikulum dan Kuantiti


Ko-Kurikulum yang diadakan mengikut Takwim. Sepanjang tahun

13. Guru bertugas semasa murid pendidikan khas rehat Kuantiti


di kantin . 2 kali dalam seminggu

Kuantiti
Bulan Jan- Oktober

14. Penyelaras Unit beruniform dan Majlis sukan Kuantiti


sekolah. Bulan Jan – Oktober

Kualiti
Mempastikan jadual kokurikulum di ikuti oleh
Warga sekolah
Membantu dalam pengurusan pengendalian kk
Menjalankan aktiviti kk yang dirancang oleh
Pentabir sekolah.
Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan dari
semasa ke semasa

15. Guru Koperasi ( LDK – Setiausaha ) Kuantiti


Sepanjang tahun

Kualiti
Bertugas di kedai koperasi mengikut jadual yang
Ditetapkan.
Membantu dalam pengurusan pengendalian kedai
Koperasi.
Pastikan koperasi mendapat keuntungan
Mencatat dan menaip minit minit mesyuarat.
Mendaftar ahli-ahli baru (guru/pelajar)
Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan dari
semasa ke semasa

Kuantiti
16. Guru Disiplin Pendidikan Khas Sepanjang tahun

Kualiti
Memastikan pelajar pendidikan khas mematuhi
Peraturan sekolah
Tandatangan PYD Tandatangan PPP

Tarikh: 1 September 2010 Tarikh: ..............................................

BAHAGIAN II - Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun

1. Aktiviti/Projek Yang Ditambah


(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti/projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya
setelah berbincang dengan PPP)

Bil. Ringkasan Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi


(Senaraikan aktiviti/projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

1. Program Keceriaan Kelas ( Taman bunga di depan kelas Sepanjang Tahun


Pendidikan Khas )

2. Program Kemahiran Hidup ( Pekebunan tepi pagar Sepanjang tahun sesi persekolahan
sekolah belakang kelas Pendidikan Khas ).

3. Program Usahawan Muda Pelajar Pendidikan Khas Mulai bulan April hingga Jun 2010
( Menjual keropok keping, hasil tanaman, keropok
keping, kuih dll )

2. Aktiviti/Projek Yang Digugurkan


(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti/projek yang digugurkan setelah berbincang dengan
PPP)

Bil. Aktiviti/Projek

TIADA

BAHAGIAN III - Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada
Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP

1. Laporan Ulasan Oleh PYD


Saya telah berjaya mencapai SKT yang ditetapkan sebanyak 90%. Saya memberi perhatian yang
serius kepada pelajar pendidikan khas kerana saya yakin pelajar pendidikan khas boleh berjaya dalam
bidang kurikulum dan kokurikulum mengikut tahap kemampuan masing-masing. Selain daripada
mendidik dan membimbing pelajar pendidikan khas, saya juga menjalankan tugas membantu pelajar
normal dalam bidang kokurikulum. Saya akan terus berusaha membimbing pelajar khas dan pelajar
normal mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu,saya akan terus berusaha mempelajari
kemahiran baru dari semasa ke semasa sepanjang saya berkhidmat di SMK Matang Jaya. Saya juga
akan memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan dalam P & P, melaksanakan tugas serta
tanggungjawab saya sebagai guru dari masa ke semasa. Saya akan bersikap positif dan bersikap terbuka
dalam usaha saya memperbaiki prestasi saya semasa berkhidmat di SMK Matang Jaya, Kuching.

1. Laporan/Ulasan Oleh PPP

Tandatangan PYD Tandatangan PPP

Tarikh : 1 September 2010 Tarikh: ...........................................

Anda mungkin juga menyukai