Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS MELAKA

JADUAL WAKTU KHAS


GURU KAUNSELING / GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA/ GURU ICT
LITERASI MAKLUMAT
HARI/ JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT
BULAN
MINGGU Kenali PSS Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran
1 ( Guru PSS ) Belajar Belajar Komunikasi Belajar
( Guru ( Guru ( Guru ( Guru
Kaunseling ) Kaunseling ) Kaunseling ) Kaunseling )
MINGGU Kenali Buku Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran
2 ( Guru PSS ) Belajar Komunikasi Komunikasi Belajar
( Guru ( Guru ( Guru (Guru
Kaunseling ) Kaunseling ) Kaunseling ) Kaunseling)
MINGGU Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran
3 Perpustakaan Teknologi Teknologi Belajar Komunikasi
( Guru PSS ) Maklumat & Maklumat & ( Guru ( Guru
Komunikasi Komunikasi Kaunseling ) Kaunseling )
( ICT ) ( ICT )
( Guru ICT ) ( Guru ICT )
MINGGU Pengenalan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran
4 Literasi Berfikir Aras Belajar Teknologi Komunikasi
Maklumat Tinggi ( Guru Maklumat & (Guru
( Guru ICT ) ( Guru Kaunseling ) Komunikasi Kaunseling)
Kaunseling ( ICT )
& Guru ICT) ( Guru ICT )

*Masa pelaksanaan adalah berdasarkan jadual relief guru yang terlibat

* Segala perubahan adalah tertakluk kepada perubahan jadual induk guru dan juga takwin sekolah