Anda di halaman 1dari 1

Bimbingan tutor oleh Cikgu Abd.

Rahman bin Ngah


012 – 725 7842

Latihan Ejaan

Pilih ejaan dan imbuhan yang betul.

1. lagenda / legenda
2. kafetaria / kafeteria / kafe taria
3. ibubapa / ibu bapa / ibu-bapa
4. perlantikan / pelantikan
5. waswas / was-was / was was
6. urusetia / urus setia
7. bandaraya / bandar raya
8. tengahari / tengah hari
9. keretapi / kereta api
10. sekaligus / sekali gus / sekali-gus
11. kadhi / kadi
12. Ramadhan / Ramadan
13. jalanraya / jalan raya
14. keterampilan / ketrampilan
15. stok / setok
16. setor / stor
17. memfitnahkan /menfitnahkan / mefitnahkan
18. memeroses / memproses
19. menakrifkan / mentakrifkan
20. antidadah / anti-dadah / anti dadah
21. pro-kerajaan / prokerajaan / pro kerajaan
22. juru ukur / jurukur / juruukur / juru-ukur
23. tataadab / tatadab / tata adab / tata-adab
24. 20an / 20 an / 20-an
25. ke 5 / ke5 / ke – 5
26. kelima / ke-lima / ke lima
27. mengkhaskan / mengekhaskan
28. menghadkan / mengehadkan
29. menvarnis / memvarnis / mevarnis / mengvarnis
30. menwartakan / mengwartakan / mewartakan / memwartakan