RANCANGAN TAHUNAN PSK TAHUN 6

MINGGU 1 TEMA/TAJUK TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: Keperluan Terjaga Kehidupan Bahagia TEMA 1 SAYANG DIRI Berikan Perlindungan Serikan Kehidupan TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: Ilmu ditimba masa depan terbina TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: Aktiviti disertai,kejayaan dikecapi TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: Hak terjaga tanggungjawab terpelihara HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menerangkan hak dan tanggungajwab kanak-kanak - mengamalkan hak dan tanggungjawab kayak-kanak - Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyatakan keperluan asas kanak-kanak - mengamalkan cara hidup yang sederhana. - menghargai keperluan hidup yang sedia ada. Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyenaraikan cara-cara kanak-kanak diberi perlindungan - Bertindak secara bertanggungjawab - Bersyukur dengan anugerah Tuhan Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyenaraikan tujuan mereka bersekolah - mengamalkan sikap ingin belajar dan berjaya - mengenang jasa dan pengorbanan guru Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyatakan tujuan menyertai sesuatu aktiviti - melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan - berbangga menyertai sesuatu aktiviti Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyatakan hak dan tanggungjawab mereka - mengamalkan hak dan tanggungjawab mereka - menghargai hak dan tanggungjawab mereka AKTIVITI Rujuk Buku Teks m/s 2 & 3

2

Rujuk Buku Teks m/s 3 & 4

3

Rujuk Buku Teks m/s 5 & 6

4

Rujuk Buku Teks m/s 7 & 8

5

Rujuk Buku Teks m/s 9 & 10

6

Rujuk Buku Teks m/s 11

murid dapat: .menyenaraikan cara mewujudkan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan .menyenaraikan petkan tentang keharmonian keluaga daripada sumber agama dan kepercayaan . murid dapat: . murid dapat: .menjelaskan cara menghormati anggota keluarga yang lebih tua .menghormati jasa anggota keluarga Pada akhir pelajaran ini.menulis meses untuk meluahkan perasaan kasih sayang kepada anggota keluarga . murid dapat: .menghormati jasa anggota keluarga yang lebih tua Rujuk Buku Teks m/s 12.7 TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk: Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk: Hormati keluarga hidup bahagia Pada akhir pelajaran ini.mengamalkan hubungan yang mesra dengan anggota keluarga yang lebih tua .menunjukkan tanda hormat lepada anggota keluarga .besyukur dengan adanya panduan hidup daripada sumber agama dan kepercayaan Pada akhir pelajaran ini.menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan .menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga .menyayangi ibubapa dan anggota keluarga Pada akhir pelajaran ini. murid dapat: .hidup diberkati Rujuk Buku Teks m/s 20 & 21 .menyatakan cara meluahkan perasaan kasih sayang kepada anggota keluarga .menghargai jasa anggota keluarga mengikut tuntutan agama dan kepercayaan Pada akhir pelajaran ini.13 & 14 8 Rujuk Buku Teks m/s 15 & 16 9 TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Muliakan agama keluarga sentosa Rujuk Buku Teks m/s 17 10 TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Kasih dicurah hidup meriah Rujuk Buku Teks m/s 18 & 19 11 TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk: Keluarga dihormati.mempraktikkan pengajaran dalam petikan sumber agama dan kepercayaan .

Tajuk: Tanggungjawab terhadap persekitaran TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.berbangga dengan keluarga harmoni yang dimiliki Pada akhir pelajaran ini murid dapat: . Tajuk: Sekolah Kita Tanggungjawab Kita TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.menggunakan kemudahan awam secara bijak .menghasilkan penanda buku bertemakan kehidupan keluarga .bersyukur kerana mempunyai pelbagai kemudahan di sekolah Rujuk Buku Teks m/s 25 & 26 15 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: . Tajuk: Kemudahan Tersedia Kehidupan Selesa Rujuk Buku Teks m/s 23 & 24 14 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: .menyatakan tindakan yang perlu diambil untuk menjaga kemudahan awam . Tajuk: Bersama fikirkan demi Kesejahteraan TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. murid dapat: .menyatakan tema kehidupan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan .menjaga kemudahan awam dan persekitaran .menggunakan kemudahan awam dengan betul .menyenaraikan cara menjaga hartabenda sekolah .menghargai kemudahan awam Pada akhir pelajaran ini murid dapat: .berbangga dengan kemudahan awam yang disediakan Rujuk Buku Teks m/s 27 & 28 16 Rujuk Buku Teks m/s 29 .menyatakan cara menggunakan kemudahan awam dengan betul .menggunakan harta benda sekolah secara bertanggungjawab .menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat .menghargai hartabenda sekolah dan kemudahan yang disediakan Rujuk Buku Teks m/s 22 13 TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.12 TEMA : 2 SAYANGI KELUARGA Tajuk: Hidup beriman keluarga tenteram Pada akhir pelajaran ini.

menyatakan keperluan kemudahan awam .menyatakan kepentingan menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran .menghargai alam sekitar Rujuk Buku Teks m/s 35. TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.17 TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.menyenaraikan kesan jika masyarakat tidak memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran .menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran . Tajuk: Bersama berbakti Persekitaran berseri Pada akhir pelajaran ini murid dapat: .menyayangi kawasan persekitaran Pada akhir pelajaran ini murid dapat: .menjelaskan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran . Tajuk: Alam sekitar terjaga Kehidupan bahagia.melibatkan diri dalam penjagaan kebersihan dan keceriaan persekitaran .mensyukuri nikmat alam sekitar yang bersih dan ceria Rujuk Buku Teks m/s 40 & 41 .membuat keputusan yang bijak bagi mengatasi masalah kekurangan kemudahan awam .menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab .menjaga kebersihan persekitaran .31 & 32 18 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: . Pada akhir pelajaran ini murid dapat: .menyertai aktiviti bagi memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran .berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran Rujuk Buku Teks m/s 33 & 34 19 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: . Tajuk: Pemeliharaan Kebersihan dan Keceriaan Persekitaran TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.36& 37 20 Rujuk Buku Teks m/s 38 & 39 21 TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: Hidup sepakat membawa berkat.menghargai dan menyayangi kemudahan awam Rujuk Buku Teks m/s 30. Tajuk: Tinjauan Kemudahan Awam Setempat/ Kemudahan dihargai nikmat disyukuri TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

menghargai peranan dan tanggungajawab bomba dan penyelamat TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.menghargai peranan dan tanggungjawab rukun tetangga. .22 TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.menjelaskan peranan agensi tempatan . Tanggungjwab dirasai TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.menyertai aktiviti rukun tetangga .menghargai kerjasama yang diberikan bagi menjayakan aktiviti yang dirancang Pada akhir pelajaran ini murid dapat: .menjelaskan kepentingan tUgas dan peranan rukun tetangga .berbaangga dengan kelas yang bersih dan ceria Pada akhir pelajaran ini murid dapat: .46 & 47 25 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN .menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan Rujuk Buku Teks m/s 42 & 43 23 Rujuk Buku Teks m/s 44 24 Rujuk Buku Teks m/s 45. Tajuk: Kembara disertai. Tajuk: Kelas ceria belajar selesa TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.menejelaskan tanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan kelas.melibatkan diri dalam projek membersihkan kelas . Tajuk: Peranan Agensi Tempatan Pada akhir pelajaran ini murid dapat: .menyenaraikan tugas dan peranan bomba dan penyelamat MASYARAKAT.bekerjasama dengan bomba dan penyelamat untuk keselamatan Tajuk: bersama Bomba dan Penyelamat sedia berkhidmat .menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan . Tajuk: Rakyat bermuafakat Negara berkat Pada akhir pelajaran ini murid dapat: .menerangkan kepentingan mengitar semula bahan terpakai . Rujuk Buku Teks m/s 48 & 49 26 Rujuk Buku Teks m/s 50 & 51 .mengumpulkan bahan terpakai untuk digitar semula . .

menghormati agama dan kepercayaan yang terdapat di negara kita Rujuk Buku Teks m/s 60 & 61 .membantu dan bekejasama dengan majlis daerah untuk kesejahteraan bersama . murid dapat : .menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia . Tajuk: Agensi Tempatan memberikan keselesaan TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Kenali dan Apresiasi kekayaan Budaya Malaysia Pada akhir pelajaran ini murid dapat: .27 TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.menganalkan agama dan kepercayaan yang diwarisi turun-temurun . murid dapat : .hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum .menyenaraikan agama dan kepercayaan yang terdapat di negara kita .berbangga dengan keunikan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia Rujuk Buku Teks m/s 58 & 59 31 TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Agama dianuti Kepecayaan diikuti Pada akhir pengajaran ini.menghargai peranan dan tanggungjawab majlis daerah Pada akhir pelajaran ini murid dapat: .menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan Rujuk Buku Teks m/s 54.menghasilkan rízala tentang agensi tempatan . Tajuk: Agensi dikenali Khidmat dihargai TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.menghargai hubungan baik dengan anggota agensi tempatan Rujuk Buku Teks m/s 52 & 53 28 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: .menceritakan tugas dan peranan seharaian anggota agensi tempatan . Tajuk: Khidmat cemerlang Hidup Gemilang TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.menerangkan perkhidmatan yang dijalankan oleh majlis daerah .55 & 56 29 Rujuk Buku Teks m/s 57 30 Pada akhir pengajaran ini.berinteraksi dengan anggota agensi tempatan .menjelaskan kepentingan agensi tempatan .

menyenaraikan kepelbagaian warisan budaya Malaysia .32 TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Rumah Terbuka Hati Gembira Pada akhir pengajaran ini.menyertai lawatan untuk mendapatkan maklumat tentang kebudayaan pelbagai kaum .menghormati perayaan kaum lain Rujuk Buku Teks m/s 64 & 65 33 TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini.menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia Pada akhir pengajaran ini. murid dapat : . murid dapat : .mengamalkan warisan budaya dalam kehidupan .menghuraikan tanggungajwab keluarga bagi mengekalkan wraisan budaya .70 & 71 36 TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Keluarga berwibawa kesinambungan budaya TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Genarasi muda pewaris budaya Rujuk Buku Teks m/s 72.berbamgga dengan budaza yang diamalkan dalam keluarga Rujuk Buku Teks m/s 66 & 67 34 Rujuk Buku Teks m/s 68 35 TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Tanggungjawab mengekalkan Kepelbgaian Warisan Budaya Malaysia Rujuk Buku Teks m/s 69.mengapresiasi warisan budaya Pada akhir pengajaran ini. murid dapat : KENALI BUDAYA MALAYSIA .membuat kajian mengenai kepercayaan kaum di negara kita Kepercayaan diketahui Budaya dihormati .berbangga dengan keunikan pelbagai agama dan kepercayaan Pada akhir pengajaran ini.meraikan perayaan pelbagai kaum di Malaysia .73 & 74 37 Rujuk Buku Teks m/s 75. murid dapat : . murid dapat : .76 & 77 .menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia .mempraktikkan warisan budaya dalam kehidupan .melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia .menghormati amalan budaya kaum lain TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Apresiasi Budaya Warisan terpelihara Pada akhir pengajaran ini.menghuraikan faedah meraikan perayaan bersama kaum-kaum lain .menjelaskan kepelbagaian kepercayaan kaum di negara kita Tajuk .menjelaskan amalan budaya dalam kehidupan . murid dapat : .

menghuraikan cara menghasilkan ciptaan seni warisan budaya .menyanjung sumbangan tokoh pembentukan Malaysia Rujuk Buku Teks m/s 78& 79 39 Rujuk Buku Teks m/s 80 40 Rujuk Buku Teks m/s 81 41 Rujuk Buku Teks m/s 82. murid dapat : .melibatkan diri dalam aktiviti kebudayaan . murid dapat : .mengumpulkan maklumat perjuangan tokoh pembentukan Malaysia .menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara Pada akhir pengajaran ini. murid dapat : .38 TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Sekolah berbudaya murid bahagia TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Aktiviti disertai budaya diingat TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Budaya disanjung hidup beruntung TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Perjuangan Tokoh-tokoh kebanggan negara TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Tokoh Kebanggaan dalam kenangan TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Jasamu di kenang Budimu di sanjung Pada akhir pengajaran ini. murid dapat : .83 & 84 42 Rujuk Buku Teks m/s 85 & 86 43 Rujuk Buku Teks m/s 87 & 88 .menjelaskan perjuangan tokoh pembentukan negara Malaysia .menghormati kepelbagaian warisan budaya Pada akhir pengajaran ini.menghormati dan menghargai jasa tokoh kemerdekaan Pada akhir pengajaran ini.menyatakan peranan sekolah bagi mengekalkan warisan budaya . murid dapat : .mengamalkan semangat patriotik .menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia .menjelaskan kepelbagaian warisan budaya .menyatakan perjuangan tokoh kemerdekaan 1957 .mengekalkan tradisi warisan budaya .menghargai warisan budaya Pada akhir pengajaran ini.menyertai aktiviti bagi memperkenalkan warisan budaya . murid dapat : .mencontohi semangat perjuangan tokoh pejuang kemerdekaan .berbangga dengan warisan budaya Pada akhir pengajaran ini.

murid dapat : .44 TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk Tokoh Berjasa nama terpelihara TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Hari Kemerdekaan membawa harapan TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk : Berita akhbar memberikan iktibar Pada akhir pengajaran ini.berbangga terhadap kemerdekaan negara Pada akhir pengajaran ini.menghargai kemerdekaan negara kita Pada akhir pengajaran ini.mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan .menyatakan sifat seseorang yang mempunyai semangat patriotic .mengumpulkan keratan akhbar mengenai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia .mempraktikkan tingkahlaku patriotic . murid dapat : . murid dapat : .mengenang jasa tokoh kemerdekaan Pada akhir pengajaran ini.menyenaraikan tema hari kemerdekaan .berbangga menjadi warganegara yang patriotik Rujuk Buku Teks m/s 89& 90 45 Rujuk Buku Teks m/s 91 & 92 46 Rujuk Buku Teks m/s 93 47 TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk Rakyat Patriotik negara dinamik Rujuk Buku Teks m/s 94 & 95 48 Rujuk Buku Teks m/s 96 & 97 . murid dapat : .menceritakan riwayat hidup perjuangan tokoh kemerdekaan .menjelaskan perjuangan tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia .mengamalkan tingkah laku patriotik .menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara .mencipta tema dan logo hari kemerdekaan . murid dapat : .menghormati hari kemerdekaan Pada akhir pengajaran ini.

menghargai hidup dalam negara yang aman dan harmoni Rujuk Buku Teks m/s 98 & 99 50 Rujuk Buku Teks m/s 100 & 101 51 TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Negara selamat satu Rahmat TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Negara Merdeka Rakyat sejahtera TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: Hidup sihat dan cergas TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: Gejala dijauhi hidup berseri Pada akhir pengajaran ini.berbangga dengn gaya hidup sihat Rujuk Buku Teks m/s 102 52 Rujuk Buku Teks m/s 103 53 Rujuk Buku Teks m/s 104 & 105 54 Rujuk Buku Teks m/s 106 & 107 .menyatakan cara menjaga keselamata negara .menyatakan cara memupuk keharmonian dalam negara .melibatkan diri dalam aktiviti bercirikan patriotik . murid dapat : .membantu menjaga keselamatan negara . murid dapat : . murid dapat : .menghargai gaya hidup sihat Pada akhir pelajaran ini.menghuraikan ciri-ciri gaya hidup sihat .menyertai aktiviti yang dapat meningkatkan gaya hidup sihat .mengamalkan keharmonian dalam pergaulan harian . murid dapat : .menyenaraikan kepentingan amalan muhibbah .bersyukur hidup dalam negara yang aman dan harmoni Pada akhir pengajaran ini.mengamalkan gaya hidup sihat . murid dapat : .mengamalkan sikap muhibbah .berbangga menjadi warganegara yang patriotik Pada akhir pelajaran ini.menghargai keamanan dan keharmonian negara Pada akhir pengajaran ini.49 TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Rakyat bersatu Negara maju TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Keharmonian disemai kehidupan damai Pada akhir pengajaran ini. murid dapat : .menjelaskan kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat .menyenaraikan cara mengamalkan tingkahlaku patriotik .

murid dapat : .berbangga dengan tindakan rasional yang diambil Pada akhir pelajaran ini.menghasilkan buku panduan keselamatan diri . murid dapat : .membuat keputusan yang rasional dalam menyelesaikan konflik .mengambil tindakan yang rasional dalam pelbagai situasi .bersyukur kerana dapat menyelesaikan konflik Pada akhir pelajaran ini. murid dapat : .menghargai keselamatan diri Rujuk buku teks m/s 114 .mengamalkan gaya hidup sihat .menjelaskan kepentingan ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial .menghargai gaya hidup sihat Rujuk Buku Teks m/s 108& 109 56 Rujuk Buku Teks m/s 110& 111 57 Rujuk Buku Teks m/s 112 & 113 58 Pada akhir pelajaran ini.55 TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: Bijak fikiran waras tindakan TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: Amalan sihat hidup selamat TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: Baik Teladan jadi ikutan TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: Keselamatan dijaga hidup sempurna Pada akhir pelajaran ini.menyenaraikan langkah menyelesaikan konflik .menyenaraikan ciri gaya hidup ssihat . murid dapat : .menyenaraikan kepentingan menjaga keselamatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful