Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III MANNA
SMK NEGERI 3 BENGKULU SELATAN
Program Keahlian: Teknik Otomotif dan Akuntansi & Keuangan
Jalan Raya Seginim Desa Muara Payang Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan 38552
e-mail: smkn3bengkuluselatan @yahoo.co.id

STANDARD OPERATING PROCEDURE


BENGKEL OTOMOTIF
Keselamatan di bengkel adalah merangkumi semua aspek yang mempunyai hubung kait
dengan kesehatan fisikal, mental, harta benda serta tempat bekerja yang bebas dari pada
bahaya. Kemalangan yang berlaku di bengkel boleh menyebabkan kecederaan terutamanya
kepada anggota badan yang terdedah kepada bahaya seperti tangan, mata dan kepala.
Kecederaan akan menjadi lebih parah sekiranya mangsa tidak memakai alat pelindung
keselamatan.

Sebelum :

 Memakai Pakaian kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) berupa APD


 Tidak memakai aksesori tambahan seperti gelang, rantai dan sebagainya.
 Memakai pakaian yang sesuai.
 Senantiasa berfikiran positif.

Semasa :

 Jangan sama sekali menggunakan arus elektrik yang melebihi had.


 Jangan menggunakan sambungan elektrik yang telah rusak.
 Menggunakan alat perlindungan diri (APD) yang sesuai jika perlu.
 Memastikan pencahayaan mencukupi.
 Memastikan kesemua peralatan dalam keadaan yang baik.
 Tidak bergurau senda semasa didalam bengkel.

Selepas :

 Memastikan kesemua peralatan disusun dan dikemaskan ditempat yang disediakan.


 Memastikan keadaan bengkel berkeadaan bersih dan kemas.
 Mematikan kesemua arus dan peralatan elektrik.
 Memeriksa kesemua peralatan yang telah digunakan.

SMK Negeri 3 Bengkulu Selatan

Anda mungkin juga menyukai