Anda di halaman 1dari 5

Pendidikan Moral Tingkatan 1/

Hakcipta Panitia PM SMKAD

BAHAGIAN A: TULISKAN BETUL UNTUK PERLAKUAN YANG BETUL DAN SALAH


UNTUK PERLAKUAN YANG SALAH.
1. Seorang pelajar yang mempunyai nilai kasih sayang hanya akan membantu rakan-rakan
yang rapat dengannya. (

2.

Seorang yang rasional akan sentiasa waras. (

3.

Sikap amanah akan menghilangkan perasaan prasangka. (

4. Bersyukur atas segala nikmat daripada tuhan merupakan amalan orang yang percaykepada

tuhan. (

5. Kita boleh melakukan sesuatu perkara mengikut perasaan dan tidak memerlukan
pertimbangan. (

6. Pertimbangan yang wajar sebelum sesuatu tindakan akan menyelamatkan diri kita daripada
sebarang bentuk kecelekaan. (

7. Tetap bertutur dengan lembut dan sopan walau dalam keadaan marah dan dituduh tanpa

sebab yang munasabah. (

8. Sekiranya kita mahu disayangi, kita juga harus menyayangi orang lain.(

9. Kita tidak perlu mengikut amalan tradisi keluarga yang diwarisi sejak turun temurun.
10. Kita perlu menghantar ibu bapa kita yang tua ke Pusat kebajikan jika kita tidak dapat jaga

mereka.(

)
(10 Markah)

Pendidikan Moral Tingkatan 1/


Hakcipta Panitia PM SMKAD

BAHAGIAN B: JAWAB SOALAN-SOALAN DI BAWAH BERDASARKAN NILAI MURNI


YANG SESUAI.

1. Vinay yang hanya berumur 14 tahun telah menyertai kumpulan samseng. Dia sering kali
bergaduh, bertutur secara kasar, dan tidak membuat kerja-kerja sekolahnya. Akhirnya,
dalam suatu pergaduhan, kakinya telah menjadi lumpuh.
a. Senaraikan empat nilai yang patut diamalkan oleh Vinay.

i)___________________________________________________________________
ii)__________________________________________________________________
iii)__________________________________________________________________
iv)__________________________________________________________________
(3 Markah)
b. Berikan maksud satu nilai 1 (a)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(2 Markah)
c. Nyatakan dua perkara yang sepatutnya dilakukan oleh Vinay.
2

Pendidikan Moral Tingkatan 1/


Hakcipta Panitia PM SMKAD

i)________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ii)_
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(4 Marakah)
2. Pada setiap minggu, Hui Lee akan menerima wang saku sebanyak RM40 daripada ibunya.
Sebaik sahaja memperoleh wang itu, dia akan terus menghabiskannya dengan membeli
benda-benda yang tidak berfaedah. Akibatnya, dia kelaparan di sekolah sepanjang minggu.
Akhirnya, dia jatuh sakit.
a. Terangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh Hui Lee.

i)______________________________________________________________________
ii)______________________________________________________________________
(2 Markah)
b. Berikan dua nasihat terbaik anda kepada Hui Lee.
i)________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ii)_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(3 Markah)
c. Nyatakan 3 kepentingan menyimpan atau menabung duit.
i)_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ii)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
iii)____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(3 Markah)
3

Pendidikan Moral Tingkatan 1/


Hakcipta Panitia PM SMKAD
d. Senaraikan dua cara mengurangkan pembaziran.

i)___________________________________________________________________
ii)___________________________________________________________________
(2 Markah)
3.

KELUARGA BAHAGIAKU .
a. Nyatakan tiga nilai yang patut diamalkan oleh ahli keluarga.
i)_____________________________________________________________________________
ii)_________________________________________________________________________
iii)______________________________________________________________________
(3Markah)
b. Berikan maksud satu nilai 3 (a)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(2 Markah)
c. Nyatakan lima cara menghormati anggota keluarga .
i)__________________________________________________________________________
ii)_________________________________________________________________________
4

Pendidikan Moral Tingkatan 1/


Hakcipta Panitia PM SMKAD
iii)________________________________________________________________________
iv)_________________________________________________________________________
vi)________________________________________________________________________
(5 Markah)

..Kertas Soalan Tamat..