Anda di halaman 1dari 5

Soalan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan 5.

Aktiviti tang tidak boleh dilakukan


Tingkatan 4 untuk meningkatkan daya tahan
Peperiksaan Akhir Tahun otot ialah
A. Tenis
Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh B. Skuasy
empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. C. Badminton
Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap D. Bermain catur
soalan.
6. Latihan untuk meningkatkan daya
1. Satu kaedah latihan yang boleh tahan otot perlu dilakukan dengan
meningkatkan daya tahan cara yang betul supaya
kardiovaskular dikenali sebagai A. Otot tidak mudah cedera
A. Kaedah latihan jeda B. Otot tidak mudah menjadi lesu
B. Kaedah latihan fartlek C. Otot dapat berfungsi dengan
C. Kaedah latihan aerobik baik.
D. Kaedah latihan anaerobic D. Otot dapat menguncup dengan
betul
2. Antara berikut, yang manakah
tidak benar tentang latihan sukan 7. Seseorang yang sering melakukan
bagi meningkatkan daya tahan senaman dapat mengekalkan
kardiovaskular ? A. Kekuatan otot dan saiz otot
A. Latihan jarak jauh perlahan B. Kelembutan otot
B. Latihan jeda jarak jauh C. Ketahanan otot
C. Latihan senamrobik D. Keanjalan otot
D. Latihan anaerobic
8. Latihan yang boleh dilakukan
3. Pengumpulan_____________ yang untuk menambahkan kekuatan otot
berlebihan dalam otot boleh ialah
menyebabkan seseorang akan A. Tarik tuala
mudah lesu ketika melakukan B. Memanjat tali
aktiviti. C. Back extension
A. Asid askorbik D. Lawan runtun siku
B. Asid gliserol
C. Asid lemak 9. Permainan tenis boleh dimainkan
D. Asid laktik di gelanggang
A. Sintetik
4. Darah yang dipam oleh jantung ke B. Tanah berpasir
seluruh tubuh mengandungi C. Batu halus lembut
_____________ untuk kegunaan D. Permukaan lembut
sel-sel dan otot-otot.
A. Oksigen
B. Hydrogen
C. Karbon dioksida
D. Karbon monoksida
10. Satu kemahiran tenis yang tidak 15. Ketika fasa lonjakan dalam acara
memerlukan ayunan belakang ialah lari berpagar, jarak lonjakan kea
A. Pukulan rah pagar bergantung kepada factor
B. Servis A. Kelajuan larian
C. Voli B. Kegemukan atlet
D. Smesy C. Kebijaksanaan atlet
D. Kemahiran yang ada pada atlet
11. Jenis bola yang digunakan ketika
kejohanan antarbangsa permainan 16. Antara teknik lompatan lompat
sepak takraw ialah jauh berikut, gaya lompatan yang
A. Plastik manakah dapat menghasilkan
B. Sintetik lompatan yang paling jauh?
C. Kaca A. Gaya layar
D. Kayu B. Gaya kayuh
C. Gaya gantung
12. Pemain yang melakukan servis D. Gaya kais
digelar sebagai
A. Tekong 17. Lompat jauh adalah kombinasi di
B. Killer antara lari pecut dan
C. Feeder A. Lompat pagar
D. Filter B. Lompat kijang
C. Lompat tinggi
13. Acara lari berpagar memerlukan D. Lompat galah
seorang atlet yang pantas berlari
dan 18. Susun urutan fasa yang betul ketika
A. Kebolehan memijak papan melakukan teknik lompatan jauh
tanda sebelum berada di udara. I. Mendarat
B. Kebolehan melepasi pagar II. Lonjakan
dengan lancer. III. Layangan
C. Kebolehan mengikut ritma IV. Lari landas
D. Kebolehan memecut
A. IV,II,III dan I
14. Salah satu kategori acara lari B. III,II,IV dan I
berpagar yang tidak C. II,IV,I dan III
dipertandingankan ketika D. II,I,IV dan III
kejohanan MSSM ataupun
antarabangsa ialah 19. Antara kemahiran yang terdapat
A. 100 m lelaki dalam ginastik artistic ialah
B. 100 m perempuan I. Lompat gunting
C. 110 m lelaki II. Lompat kucing
D. 110 m perempuan III. Hambur kepala
IV. Lombol tegak lalu
A. I dan II I. Berdikari
B. II dan III II. Berusaha
C. III dan IV III. Berdisiplin
D. I dan IV IV. Berkerjasama

20. Jenis alatan yang boleh digunakan A. I, II dan III


bersama dengan muzik ketika B. I, II dan IV
melakukan aktiviti gimnastik irama C. I,III dan IV
ialah D. II, III dann IV
I. Bola
II. Reben 24. Apakah factor yang perlu diikuti
III. Gelung dalam menentukan kedudukan
IV. Belantan kawasan perkhemahan?
A. Kawasan tanah rata
A. I dan II B. Mempunyai kemudahan jalan
B. I dan III raya
C. I,II dan III C. Terlalu hamper dengan sungai
D. I, II, III dan IV atau laut
D. Kawasan yang luas dan sesuai
21. Apakah kemahiran yang diperlukan dengan bilangan ahli
dalam lakuan gimnastik irama?
I. Pusingan 25. Mengapakah Akta Perlindungan
II. Larian Wanita dan Gadis 1973 digubal?
III. Hentakan A. Memberikan perlindungan
IV. Lompatan kepada wanita dan gadis
B. Memberi bantaun kewangan
A. I dan II pada wanita
B. II dan III C. Supaya nama baik tidak terjejas
C. III dan IV D. Menjaga maruah keluarga
D. I dan IV
26. Agensi yang terlibat dengan akta
22. Aktiviti perkhemahan dapat perlindungan wanita dan gadis
membantu murid ialah
A. Berdikari dan melupai ibu-bapa A. Jabatan Alam Sekitar
B. Bercampur dengan rakan yang B. Jabatan Peguam Negara
tidak baik C. Jabatan Penilaian Negara
C. Melakukan perkara yang D. Jabatan Kebajikan Masyarakat
ditegah oleh ibu bapa
D. Memenuhi masa lapang dan 27. Pusat penjagaan dan pemulihan
merehatkan fikiran wanita dikenali sebagai
A. Pusat Serenti
23. Apakah faedah-faedah yang boleh B. Taman Seri Puteri
didapati daripada perkhemahan? C. Pusat Belia Negara
D. Taman Seri Cahaya
28. Langkah pertama yang perlu D. Tidur sewaktu perut kosong
dilakukan apabila berlaku
kecederaan fraktur ialah 33. Antara berikut, manakh penyakit
A. Tenangkan mangsa yang tidak disebabkan oleh
B. Selimutkan mangsa pemakanan?
C. Alihkan mangsa ke tempat A. Lelah
selamat B. Obestiti
D. Beri minum air suam kepada C. Hipertensi
mangsa D. Penyakit Jantung koronari

29. Jika terdapat mangsa yang 34. Badan ini dituhkan dengan tujuan
mengalami kecederaan parah serta untuk mencegah seseorang
patah tersekat pernafasan, apakah daripada terlibat dengan dadah,
yang perlu dilakukan? merawat, memulihkan penagih
A. Lakukan prosedur R. I.C.E dadah dan mencegah penagihan
B. Lakukan prosedur E. A. R semula.
C. Berbual dengan mangsa
D. Telefon ambulans Badan yang dimaksudkan di atas
ialah
30. Apakah yang dimaksudkan dengan
‘A’ dalam prosedur E. A. R? A. Agensi Dadah Kebangsaan
A. Pemulihan pernafasan B. Polis Diraja Malaysia
B. Meninggikan C. Pusat Serenti
C. Laluan udara D. PEMADAM
D. Tuaman
35. Siapakah yang mempunyai kuasa
31. Faktor luaran yang mempengaruhi memutuskan bahawa seseorang
stress ialah perempuan itu memerlukan
A. Tempat belajar, rumah dan perlindungan mengikut akta?
pengurusan diri A. Makamah Syariah
B. Keluarga, imej diri dan B. Makamah Majistret
pengurusan diri C. Jabatan Kebajikan Masyarakat
C. Tempat belajar, masyarakat dan D. Jabatan Pembangunan Sahsiah
keluarga
D. Keluarga, persekitaran dan imej 36. Di manakah tempat yang sesuai
diri untuk anda melakukan gimnastik
irama?
32. Insomia boleh dielakkan dengan A. Kawasan bukit
amalan B. Di dalam dewan
A. Mengekalkan waktu malam C. Kawasan terbuka
yang teratur D. Padang permainan
B. Mengambil minuman yang
berkafein
C. Bersenam samasa hendak tidur
37.
 Melonjak dan hadang bola
dengan kaki atau badan
 Berdiri membelakangkan jaring

Pernyataan di atas adalah


merupakan kemahiran
dalam permainan sepak takraw.

A. Merejam
B. Menghadang
C. Mengumpan
D. Menghantar

38. Konflik emosi, tekanan dan


kekecewaan boleh menyebabkan
kemerosotan

A. Prestasi
B. Perasaan
C. Kesihatan
D. Fikiran

39. Aktiviti yang dijalankan dalam


pelbagai kelajuan dinamakan
A. Latihan Jeda
B. Latihan Stesen
C. Latihan Farlek
D. Latihan Senamrobik

40. Bentuk tubuh kita dipengaruhi oleh


A. Sistem otot
B. Sistem rangka
C. Sistem perkumuhan
D. System persengkataan

Anda mungkin juga menyukai