Anda di halaman 1dari 2

PELAN OPERASI PANITIA SAINS SUKAN 2011

PELAKSANA Panitia Sains Sukan, SMK Tun Mutahir

PROGRAM Meningkatkan peratus minat membaca


pelajar Sains Sukan

TARIKH Januari hingga September 2011

MASA Waktu kelas tambahan

AKTIVITI  Pelajar membaca sambil membuat


nota ringkas

KUMPULAN SASARAN  Semua pelajar Sains Sukan

OBJEKTIF  Pelajar dapat menguasai sukatan


pelajaran sains sukan
 Pelajar berminat membaca dan
menjadikan ianya sebagai amalan
gaya hidup seharian.

KEWANGAN  PCG Sains Sukan

STRATEGI PELAKSANAAN  Mengadakan kelas tambahan


selepas waktu persekolahan dan
hari sabtu.

ALAT MEMBANTU Modul dan nota yang disediakan oleh guru

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat Ujian Formatif dan Sumatif
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai) Berdasarkan peratus lulus dan gagal dalam
setiap peperiksaan
PELAN OPERASI PANITIA SAINS SUKAN 2011

PELAKSANA Panitia Sains Sukan SMK Tun Mutahir

PROGRAM Bilangan pelajar lulus dan cemerlang


bertambah
TARIKH Jan - September 2011

MASA Waktu Persekolahan (waktu p&p)

AKTIVITI  Ujian Formatif dan Sumatif


KUMPULAN SASARAN  Semua pelajar Sains Sukan

OBJEKTIF  Menilai prestasi pencapaian pelajar


 Meningkatkan tahap pencapaian
lulus dan cemerlang.

KEWANGAN PCG Sains Sukan

STRATEGI PELAKSANAAN  Mengadakan kelas tambahan


 Mengadakan teknik menjawab
soalan.
ALAT MEMBANTU Nota
Power Point
Modul pengajaran

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat Melalui peperiksaan
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai) Lulus dan cemerlang bertambah

Anda mungkin juga menyukai