Anda di halaman 1dari 6

B1 DL1 E1 Diskriptor : Mendengar dan memahami dan menuturkan ayat. Eveden : Berkomunikasi tentang sesuatu perkara.

Menguasai / Tidak menguasai

B1 DL1 E1 Diskriptor : Mendengar dan memahami dan menuturkan ayat. Eveden : Berkomunikasi tentang sesuatu perkara.

Menguasai / Tidak menguasai

B2 DB1 E1

Nama :

Diskriptor : Membaca dan memahami ayat daripada pelbagai sumber. Eveden : Membaca dan memahami ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Menguasai / Tidak menguasai

B2 DB1 E1
Diskriptor : Membaca dan memahami ayat daripada pelbagai sumber.
Eveden : Membaca dan memahami ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Menguasai / Tidak menguasai

B3 DT1 E1

Diskriptor : Membina, menulis dan memahami ayat.


Eveden : Membina dan menulis ayat yang gramatis.

Menguasai / Tidak menguasai

B3 DT1 E1

Diskriptor : Membina, menulis dan memahami ayat.


Eveden : Membina dan menulis ayat yang gramatis.

Menguasai / Tidak menguasai