Anda di halaman 1dari 9

MATEMATIK

PENYELESAIAN MASALAH
OBJEKTIF:
Menyelesaikan masalah
harian yang melibatkan
penolakan dengan
menggunakan pelbagai
strategi

SOALAN 1:
En Ismail merupakan seorang
penternak lembu. Pada asalnya,
dia mempunyai 1 000 000 ekor
lembu. Dia telah menjual 120 567
ekor lembu kepada rakan
baiknya, Midun dan 512 394 ekor
lembu kepada adiknya, Milah .
Berapakah bilangan lembu yang
dimilikinya sekarang?

SOALAN 1:
En Ismail merupakan seorang
penternak lembu. Pada asalnya,
dia mempunyai 1 000 000 ekor
lembu. Dia telah menjual 120
567 ekor lembu kepada rakan
baiknya, Midun dan 512 394 ekor
lembu kepada adiknya, Milah .
Berapakah bilangan lembu yang
dimilikinya sekarang?

SOALAN 1:
En Ismail merupakan seorang
penternak lembu. Pada asalnya,
dia mempunyai 1 000 000 ekor
lembu. Dia telah menjual 120
567 ekor lembu kepada rakan
baiknya, Midun dan 512 394
ekor lembu kepada adiknya, Milah
. Berapakah bilangan lembu
yang dimilikinya sekarang?

SOALAN 1:
En Ismail merupakan seorang
penternak lembu. Pada asalnya,
dia mempunyai 1 000 000 ekor
lembu. Dia telah menjual 120
567 ekor lembu kepada rakan
baiknya, Midun dan 512 394
ekor lembu kepada adiknya,
Milah . Berapakah bilangan lembu
yang dimilikinya sekarang?

1 000 000 EKOR LEMBU

JUAL PADA MIDUN


120 567 EKOR LEMBU

JUAL PADA MILAH


512 394 EKOR LEMBU

UJI KEFAHAMAN: 1
Pak Rosli memelihara 225
725 ekor ayam. 11 791 ekor
daripadanya mati. 24 506
ekor
dijual
kepada
pemborong, manakala 7576
ekor lagi dijual di pasar
malam.
Berapa
ekorkah
ayam yang tinggal?

UJI KEFAHAMAN 2:
Pasaraya Maidin
mempunyai stok bekalan
daging sebanyak 700 000
kilogram. 536 ribu
kilogram daging lembu
dan bakinya adalah daging
kambing. Berapakah stok
daging kambing yang ada.

TAHNIAH..

ANDA BUAT

ANDA
DAPAT