Anda di halaman 1dari 20

RANDAU PROFESIONAL PBD

PENETAPAN SASARAN DAN PELAPORAN INTERVENSI


SEKTOR PEMBELAJARAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SARATOK

SEKOLAH
KLUSTER 2 RENDAH
KEMENJADIAN MURID
……………
DATA MATA PELAJARAN SR TAHUN 1

JUM. MURID DITAKSIR TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6


MATA
PELAJARAN /
TAHUN / TP /
PERATUS FASA 1 FASA 2 ETR FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA
FASA 1 FASA 2 ETR ETR ETR ETR ETR ETR
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
MELAYU
MATEMATIK
MATEMATIK
DLP
SAINS
SAINS DLP
DATA MATA PELAJARAN SR TAHUN 2

JUM. MURID DITAKSIR TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6


MATA
PELAJARAN /
TAHUN / TP /
PERATUS FASA 1 FASA 2 ETR FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA
FASA 1 FASA 2 ETR ETR ETR ETR ETR ETR
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
MELAYU
MATEMATIK
MATEMATIK
DLP
SAINS
SAINS DLP
DATA MATA PELAJARAN SR TAHUN 3

JUM. MURID DITAKSIR TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6


MATA
PELAJARAN /
TAHUN / TP /
PERATUS FASA 1 FASA 2 ETR FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA
FASA 1 FASA 2 ETR ETR ETR ETR ETR ETR
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
MELAYU
MATEMATIK
MATEMATIK
DLP
SAINS
SAINS DLP
DATA MATA PELAJARAN SR TAHUN 4

JUM. MURID DITAKSIR TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6


MATA
PELAJARAN /
TAHUN / TP /
PERATUS FASA 1 FASA 2 ETR FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA
FASA 1 FASA 2 ETR ETR ETR ETR ETR ETR
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
MELAYU
MATEMATIK
MATEMATIK
DLP
SAINS
SAINS DLP
RBT
SEJARAH
DATA MATA PELAJARAN SR TAHUN 5

JUM. MURID DITAKSIR TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6


MATA
PELAJARAN /
TAHUN / TP /
PERATUS FASA 1 FASA 2 ETR FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA
FASA 1 FASA 2 ETR ETR ETR ETR ETR ETR
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
MELAYU
MATEMATIK
MATEMATIK
DLP
SAINS
SAINS DLP
RBT
SEJARAH
DATA MATA PELAJARAN SR TAHUN 6

JUM. MURID DITAKSIR TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6


MATA
PELAJARAN /
TAHUN / TP /
PERATUS FASA 1 FASA 2 ETR FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA FASA
FASA 1 FASA 2 ETR ETR ETR ETR ETR ETR
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
MELAYU
MATEMATIK
MATEMATIK
DLP
SAINS
SAINS DLP
RBT
SEJARAH
CONTOH:
ANALISIS DATA TP BAGI MATA PELAJARAN BI TAHUN 1

BAHASA INGGERIS TAHUN 1


60
54.01
50 46.58
40
40
30
30 25.55
23.93
20
20 16.63
14.84
10
10 6.33 7.33
3.91
0 0 0.61 0 0
0

FASA 1 FASA 2 ETR


………….SAMBUNG UNTUK MATA PELAJARAN LAIN DAN KELAS
SETERUSNYA
SENARAI NAMA MURID YANG MASIH TIDAK MENCAPAI TAHAP PENGUASAAN TP1-TP2 (TERKINI)
SEKOLAH: SUBJEK:
TAHUN SENARAI NAMA MURID TAHAP PENGUASAAN
CONTOH: ELEEN TP1

TAHUN 1
TP2

TAHUN SENARAI NAMA MURID TAHAP PENGUASAAN


TP1

TAHUN 2
TP2

*** PERBANYAKKAN UNTUK SUBJEK LAIN YANG BERKENAAN


SENARAI NAMA MURID YANG MASIH TIDAK MENCAPAI TAHAP PENGUASAAN TP1-TP2
SEKOLAH: SUBJEK:
TAHUN SENARAI NAMA MURID TAHAP PENGUASAAN
TP1

TAHUN 3
TP2

TAHUN SENARAI NAMA MURID TAHAP PENGUASAAN


TP1

TAHUN 4
TP2

*** PERBANYAKKAN UNTUK SUBJEK LAIN YANG BERKENAAN


SENARAI NAMA MURID YANG MASIH TIDAK MENCAPAI TAHAP PENGUASAAN TP1-TP2
SEKOLAH: SUBJEK:
TAHUN SENARAI NAMA MURID TAHAP PENGUASAAN
TP1

TAHUN 5
TP2

TAHUN SENARAI NAMA MURID TAHAP PENGUASAAN


TP1

TAHUN 6
TP2

*** PERBANYAKKAN UNTUK SUBJEK LAIN YANG BERKENAAN


PROGRAM INTERVENSI PBD FASA 2 2021
SK/SJK: SUBJEK: BAHASA MELAYU

JUM. TEMPOH PELAN PERKEMBANGAN


KELAS PROGRAM INTERVENSI
MURID PELAKSANAAN KONTIGENSI TERKINI
TP 1 :
TAHUN 1
TP 2 :
TP 1 :
TAHUN 2
TP 2 :
TP 1 :
TAHUN 3
TP 2 :

*** PERBANYAKKAN MENGIKUT KELAS / MATA PELAJARAN TERLIBAT. BOLEH MASUKKAN PROGRAM INTERVENSI TERDAHULU DAN NYATAKAN PERKEMBANGAN
SEMASA MURID (JUMLAH MURID YANG ADA PERKEMBANGAN POSITIF).
PROGRAM INTERVENSI PBD FASA 2 2021
SK/SJK: SUBJEK: BAHASA MELAYU

JUM. TEMPOH PELAN PERKEMBANGAN


KELAS PROGRAM INTERVENSI
MURID PELAKSANAAN KONTIGENSI TERKINI
TP 1 :
TAHUN 4
TP 2 :
TP 1 :
TAHUN 5
TP 2 :
TP 1 :
TAHUN 6
TP 2 :

*** PERBANYAKKAN MENGIKUT KELAS / MATA PELAJARAN TERLIBAT. BOLEH MASUKKAN PROGRAM INTERVENSI TERDAHULU DAN NYATAKAN PERKEMBANGAN
SEMASA MURID (JUMLAH MURID YANG ADA PERKEMBANGAN POSITIF).
PROGRAM PENGUKUHAN/ PENAMBAHBAIKAN PBD FASA 2 2021
SK/SJK: SUBJEK: BAHASA MELAYU
JUM. PROGRAM PERKEMBANGAN
TEMPOH
KELAS MURID TP PENAMBAHBAIKAN/ PELAKSANAAN PELAN KONTIGENSI TERKINI
3- TP6 PENGUKUHAN (JUM. MURID)
TP 3 : TP 3 :
TAHUN 1 TP 4 : TP 4 :
TP 5 : TP 5 :
TP 6 : TP 6 :
TP 3 : TP 3 :
TP 4 : TP 4 :
TAHUN 2
TP 5 : TP 5 :
TP 6 : TP 6 :

*** PERBANYAKKAN MENGIKUT KELAS / MATA PELAJARAN TERLIBAT.


Cara Pengisian (PROGRAM INTERVENSI)

JUMLAH MURID Nyatakan jumlah murid mengikut TP. Contohnya, TP 1: 4


Cara Pengisian (PROGRAM INTERVENSI)

PROGRAM INTERVENSI Program Intervensi. Nyatakan program secara khusus (Contoh; Jom Membaca)

Tempoh melaksanakan program pengukuhan (Contoh; Ogos sehingga November)


TEMPOH PELAKSANAAN

Perancangan program jika program dirancang tidak dapat dilaksanakan.


PELAN KONTIGENSI

Masukkan jumlah murid yang masih berada pada TP berkenaan (Berdasarkan


PERKEMBANGAN TERKINI penilaian dan pemerhatian semasa)

*** Bagi memastikan Intervensi / kontigensi dilaksanakan, Penyelaras/Pentadbir boleh membuat pemantauan
program atau berbincang tentang pelaporan intervensi untuk mengetahui perkembangan murid dari masa ke
semasa. Pihak PPD juga akan menyemak pelaksanaan intervensi/kontigensi dalam bulan Oktober.
Cara Pengisian (PROGRAM PENGUKUHAN/PENAMBAHBAIKAN)

JUMLAH MURID Nyatakan jumlah murid mengikut TP. Contohnya, TP 3: 4

PENAMBAHBAIKAN/ Program untuk pengukuhan/penambahbaikan. Nyatakan program secara khusus


PENGUKUHAN (Contoh; Program Guru Muda Matematik)

TEMPOH PELAKSANAAN Tempoh melaksanakan program pengukuhan (Contoh; Ogos sehingga November)

Perancangan program jika program dirancang tidak dapat dilaksanakan.


PELAN KONTIGENSI

*** Bagi memastikan pengukuhan/penambahbaikan dilaksanakan, Penyelaras/Pentadbir boleh membuat


pemantauan program atau berbincang tentang pelaporan pengukuhan/penambahbaikan untuk mengetahui
perkembangan murid dari masa ke semasa. Pihak PPD juga akan menyemak pelaksanaan intervensi/kontigensi
dalam Oktober.
TINJAUAN PENJAMINAN KUALITI PBD 2021 – Pelaporan Fasa 3
SEKOLAH:
PELAKSANAAN
(√ ) JIKA YA, NYATAKAN CATATAN:
JIKA TIADA, NYATAKAN
ASPEK TARIKH/ KAEDAH/BORANG
PUNCA
YA TIADA KEKERAPAN DIGUNAKAN CONTOH
PENGISIAN
1. Mesyuarat Kurikulum - Minit mesyuarat
( 18 Februari 2021 ) - Minit Curai
PEMENTORAN / - 2. Mesyuarat PBD ( 25 Februari )
3. Penataran PBD ( 18 Mac )

- Semakan Buku RPH guru - BORANG STANDARD 4


( Hari Khamis / Jumaat setiap - INSRUMEN C (BIMBINGAN
PEMANTAUAN / - minggu sesi persekolahan) DAN PEMANTAUAN PBD)
- Semakan berkala Program - BORANG OPC
Intervensi PELAKSANAAN PBD
Taklimat sebelum pelaporan PBD
1. 26 Mac 2021 PERBINCANGAN BERSAMA
PENGESANAN / - 2. Google Meet ( 11 Julai 2021) KP/ GKMP DGN GURU
SUBJEK/PLC
Pelarasan ;
PENYELARASAN/ 1. Bengkel PBD April ( 5 April PERBINCANGAN BERSAMA
/ - 2021) GURU SUBJEK DGN KP/PK1
MODERASI 2. GM ( 21 Julai 2021 )

*** UNTUK ASPEK PENJAMINAN KUALITI, BOLEH RUJUK SEMULA BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PBD/BIMBINGAN TERDAHULU
*** DATA INI AKAN DIGUNAKAN SEWAKTU BIMBINGAN BERSAMA PENYELARAS PBD/ RANDAU PROFESIONAL PBD BERSAMA SEKOLAH
*** BOLEH UBAH PENGISIAN BHG CATATAN – SEKADAR CONTOH
*** BOLEH SERTAKAN JADUAL PEMENTORAN/PEMANTAUAN – TAMBAH SLIDE TIDAK MENCUKUPI
Panduan Pengisian
ASPEK PENJAMINAN CADANGAN PENGISIAN (BOLEH RUJUK BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PBD UNTUK YANG
KUALITI LEBIH LENGKAP)

Bimbingan oleh GB/PK/KP/GKMP/Penyelaras PBD. Boleh masukkan taklimat/mesyuarat/GM


Pementoran berkaitan. Jika ada pementoran individu pun boleh dimasukkan juga.

GB/PK/KP/GKMP/Penyelaras PBD. Boleh gunakan Borang SKPMg2 Standard 4 / Instrumen C


(Bimbingan dan Pemantauan PBD)/ Borang OPC. Pemantauan juga perlu berterusan. Semakan
Pemantauan
berdasarkan RPH dan mana2 eviden yang sesuai juga boleh digunakan.

Keberkesanan kaedah dan instrumen pentaksiran. Boleh masukkan PLC/ mesyuarat/ taklimat
Keberkesanan panitia/hasil pemantauan/ hasil pementoran

Menyelaraskan pemberian TP supaya adil dan tepat. Mesti ada perbincangan antara Pentadbir
Penyelarasan/ (GB/PK1) / guru/ KP/GKMP… Masukkan mesyuarat/ taklimat/ GM/ perjumpaan berkaitan.
Moderasi
Pastikan rumusan akhir pemberian TP disahkan oleh KP atau GKMP atau PK1

*** Untuk maklumat lanjut, rujuk Buku Panduan Pelaksanaan PBD m/s 48-50
*** CADANGAN TAMBAHAN – Sediakan takwim ringkas/ carta gantt penjaminan kualiti PBD/
rujuk contoh carta gantt yang pernah dikongsikan sewaktu penataran PBD yang lepas.
KAN
UJU
K R
U
U NT
Penjaminan Kualiti di Peringkat
Sekolah2. Pengesanan
Bertujuan untuk menilai
1. Pementoran
Bertujuan bagi membantu, memudah cara,
kesesuaian, kekuatan, dan kelemahan
membimbing, meningkatkan
kaedah dan instrument pentaksiran yang
pengetahuan dan kefahaman guru untuk
digunakan dalam pelaksanaan PBD
melaksanakan PBD. Dilaksanakan
sebelum, semasa dan/atau selepas PBD
dilaksanakan. Tindakan
PGB/PK/GKMP/KB/KP. KP boleh adakan
PLC/ taklimat/bengkel dalaman.

3. Pemantauan
Bertujuan untuk memastikan
4. Penyelarasan
pelaksanaan PBD mengikut panduan
Bertujuan untuk memastikan penetapan
yang ditetapkan
TP adalah adil kepada semua murid
melalui perbincangan bersama-sama
pentadbir, ahli panitia / guru MP dgn
merujuk Standard Prestasi dlm DSKP.

Rujukan: Panduan Pelaksanaan PBD edisi-2, Bab 5 Muka surat