Anda di halaman 1dari 4

PELAN INTERVENSI (BC-PEMAHAMAN) Kelas : 5B

Grade A : 17 org (42.5%), Grade B : 21 org (52.5%), Grade C : 2 org (5.0%), GPS 1.625

ISU PUNCA ISU PELAN INTERVENSI TEMPOH


PELAKSANAAN
Bilanagn A Kurang 1. Menjawab soalan 1. Program Sinar Jun - September
pemahanan tidak dijawap Permata : Pengukuhan
dengan tepat dan baik. penguasaan kosa kata
melalui kelas awal pagi
7.15-7.30 pagi.
2. Bengkel Teknik
Menjawab soalan :
Memberi pendedahan
kepada murid kepada
tips-tips yang berkesan
dan cara menjawab
soalan dengan betul.
3. Program Mentor
Mentee : Mewujudkan
peluang pembelajaran
murid secara kondusif
bersama mentor-mentor
dimana murid-murid
dapat membincangan
masalah-masalah dari
segi pembelajaran dan
prestasi murid secara
dua hala.
PELAN INTERVENSI (BC-PENULISAN) Kelas : 5B
Grade A : 7 org (17.5%), Grade B : 15 org (37.5%), Grade C : 15 org (37.5%),
Grade D : 3 org (7.5%),GPS 2.350

ISU PUNCA ISU PELAN INTERVENSI TEMPOH


PELAKSANAAN
GPMP tinggi 1.Tidak mahir menulis ayat. 1. Membina “tapak Jun - September
2.Tidak dapat menghuraikan karangan yang perlu
isi. diingati oleh murid-
murid. Tapak ini
merupakan panduan
dan boleh disesuaikan
dengan pelbagai jenis
& tajuk karangan.
2. Menyalin semula
karangan

Bilanagn A Kurang 1.Isi karangan tidak dihuarai 1. Latihan mencari isi Jun - September
dengan dengan tepat dan baik. penting.
2. Latihan
mengembangkan isi
3. Pendekatan individu
4. Karangan berpandu.

PELAN INTERVENSI (SAINS) Kelas : 4K


Grade A : 23 org (56.1%), Grade B : 15 org (36.6%), Grade C : 3 org (7.3%), GPS 1.512

ISU PUNCA ISU PELAN INTERVENSI TEMPOH


PELAKSANAAN
Bilanagn A Kurang 1. Pelajar lemah soalan 1. Menyedia dan Jun - September
berbentuk sturktur dalam memberi banyak latih
bahagian B. tubi dari tajuk tajuk
2. Pelajar tidak faham soalan penting.
dan tidak ingat jawapan . 2. Latihan berbincang
3. Tajuk pelajar tidak kuasai. semasa menjawab
sturktur dalam
bahagian B.
3. Menggunakan nota
berfokus, bengkel i-
think atau latih tubi
berulang untuk
menguasai menjawab
sturktur.

PELAN INTERVENSI (SAINS) Kelas : 6B


Grade B : 1 org (4.8%), Grade C : 3 org (14.3%), Grade D : 5 org (23.8%), Grade E : 12 org (57.1%),
Pass : 9 org (42.9%), Fail 12 org (57.1%), GPS 4.333
ISU PUNCA ISU PELAN INTERVENSI TEMPOH
PELAKSANAAN
GPMP tinggi 1. Tidak faham soalan. 1. Murid dibimbing Jun - September
2. Tidak mahir menulis kosa menulis kosa kata
kata sains. sains.
3. Tidak dapat menjawab 2. Fokus kepada tajuk –
sturktur. tajuk penting .
3. Fokus kepada soalan
bergambarajah dan
soalan-soalan boleh
skor pass
Bilanagn Pass Kurang 4. Pelajar lemah soalan 4. Menyedia dan Jun - September
berbentuk sturktur dalam memberi banyak latih
bahagian B. tubi dari tajuk tajuk
5. Pelajar tidak faham soalan penting.
dan tidak ingat jawapan . 5. Latihan berbincang
6. Tajuk pelajar tidak kuasai. semasa menjawab
sturktur dalam
bahagian B.
6. Menggunakan nota
berfokus, bengkel i-
think atau latih tubi
berulang untuk
menguasai menjawab
sturktur.

Anda mungkin juga menyukai