Peti Surat 130, 89108 Kota Marudu, Sabah.

Tel : 088 – 613 855 Faks : 088 – 621 994

LINUS ialah satu program pemulihan yang direka bentuk untuk memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi di akhir 3 tahun persekolahan pada pendidikan rendah ( tahun 1 , 2 dan 3 ). • Literasi (Bahasa Malaysia) • Numerasi (Matematik) LINUS disasarkan kepada murid yang bermasalah dalam 4M: • Membaca • Menulis • Mengira • Menaakul

6. Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’. .K2 : MURID TEGAR Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Keupayaan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan ransangan. 4.12 Konstruk Literasi (Tahun 3) 1. 3. Tidak menguasai K1 . 9. Keupayaan menulis suku kata terbuka. Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Keupayaan menulis suku kata tertutup. Menguasai K1 – K9 : MURID PERDANA *Sekiranya gagal menguasai K3 – K9 : MURID Keupayaan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup. 5. Keupayaan menulis ayat mudah. 12. 8. 7. Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan. Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong. 11. Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. 2. 10.

murid dikategorikan dalam kumpulan TEGAR .Konstruk 1: Menulis huruf vokal dan konsonan abcdefghijklmn opqrstuvwxyz Konstruk 2: Menulis suku kata terbuka ba be bi bo bu ga ge gi go gu pa pa pi po pu Sekiranya tidak menguasai kedua-dua konstruk.

Tidak menguasai K1 . 2. Menguasai K1 . Keupayaan memahami nilai nombor. 10. 5. 11.K2 : MURID TEGAR 3. 6. Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang. 7.K10: MURID PERDANA *Sekiranya gagal menguasai K3 – K10 : MURID Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat. Keupayaan pra nombor dan mengenal angka. 8. jisim objek dan isipadu. Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya. Keupayaan mengendalikan operasi asas menggunakan mata wang Malaysia. Keupayaan menyatakan waktu. Keupayaan mengendalikan operasi asas. 12. Keupayaan mengukur panjang objek. 4. Keupayaan mengenal mata wang Malaysia. Keupayaan membilang. Keupayaan membuat seriasi. masa dan ukuran panjang. 9. .12 Konstruk Numerasi (Tahun 3) 1.

murid dikategorikan dalam kumpulan TEGAR .Konstruk 1: Pra nombor dan angka l234 567890 Konstruk 2: Membilang Sekiranya tidak menguasai kedua-dua konstruk.

Tahun 1 Tidak Saringan 1 (Mac) Tidak Kelas LINUS Ya Tidak Saringan 2 (Jun) Tidak Kelas LINUS Ya Arus Perdana Tidak Murid Berkeperluan Khas Tidak Saringan 3 (Sept) Ya Ya Pemeriksaan Perubatan Tahun 2 7 .

RUMUSAN DATA LINUS PPD PITAS 2012 .

RUMUSAN DATA LINUS PPD PITAS TAHUN 3 (2012) .

% Murid Perdana TAHUN 3 (April 2012) .

75 91.SEKOLAH YANG BELUM 100% PERDANA TAHUN 3 LINUS TEGAR BIL SEKOLAH SK PINGGAN1 PINGGAN 2 SK KUSILAD 3 SK ROSOB 4 SK KASAGAAN 5 SK MANDURIAN 6 SK DANDUN 7 SK MANGKAPON 8 SK KANIBONGAN 9 SK TELAGA 10 SK RUKOM 11 SK SENAJA 12 SK MARINGGAN 13 SK MALUBANG 14 SK SALIMPODON 15 SK MANGGIS 16 SK DATONG 17 SK BONGKOL 18 SK PANTAI 19 SK PINAPAK BIL SEKOLAH SK PINGGAN1 PINGGAN 2 SK SALIMPODON 3 SK KANIBONGAN TEGAR 1 3 2 5 1 3 2 3 3 2 1 4 2 4 1 5 2 6 1 LINUS JUM % DAFTAR perdana MURID TH 97.33 93.10 91.67 85.91 .30 96.56 80 71.71 83.05 83.94 93.50 86.35 94.43 74 33 31 23 23 33 16 90 29 23 11 16 22 43 12 16 36 20 35 JUM % DAFTAR perdana MURID TH 98.75 93.97 96.33 81.25 80.30 90.94 93.36 86.65 95.65 93.82 80 75 62.91 87.5 33 16 36 11 35 12 22 5 20 16 2 2 7 SK MAPAN-MAPAN 90.77 95.44 74 43 90 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 6 2 2 1 2 3 6 2 2 1 7 4 9 1 4 SK DANDUN 5 SK DATONG 6 SK BONGKOL 8 SK PINAPAK 9 SK MANGGIS 10 SK MALUBANG 11 SK BAWING 12 SK PANTAI 13 SK MARINGGAN 93.65 95.33 81.

SEKOLAH YANG SUDAH 100% PERDANA TAHUN 3 TETAPI MASIH DALAM PERHATIAN BILSEKOLAH 1 SK SAHABAT / KIBUBUK 2 SK SOSOP 3 SK BANGKAU-BANGKAU 4 SK PANDAN MANDAMAI 5 SK MAPAN-MAPAN 6 SK NIBANG JUM % DAFTAR perdana MURID TH 100 100 100 100 100 100 17 11 7 15 11 10 1 1 1 2 2 2 BILSEKOLAH 1 SK SAHABAT / KIBUBUK 2 SK SOSOP 3 SK BANGKAU-BANGKAU 4 SK RUKOM 5 SK MANGKAPON 6 SK PANDAN MANDAMAI 7 SK NIBANG JUM % DAFTAR perdana MURID TH 100 100 100 100 100 100 100 17 11 7 23 16 15 10 1 1 1 2 2 2 2 .

% Murid Perdana TAHUN 2 (April 2012) % Murid Perdana TAHUN 1 (April 2012) .

MURID PROGRAM LINUS TAHUN 2 (APRIL 2012) .

MURID PROGRAM LINUS TAHUN 1 (APRIL 2012) .

Dandun. Mendaftar tetapi tidak pernah hadir SK Rukom SK Manggis 2. Tidak hadir berbulan-bulan SK Pantai SK Salimpodon SK Kanibongan 3. Manggis. Ibu bapa disaran berbincang dengan pihak sekolah untuk mengatasi kesukaran perjalanan anak-anak ke sekolah KETIDAKHADIRAN MURID. Rukom. - SEKOLAH YANG TERLIBAT SECARA KRITIKAL Pinapak. Malubang. . Kehadiran tidak konsisten dalam seminggu.ISU 1 ISU – ISU di SEKOLAH CADANGAN PENAMBAHBAIKAN yang BELUM 100% PERDANA TAHUN 3 Murid dicadangkan tinggal bersama ahli keluarga yang menetap dekat dengan sekolah. Maringgan. Sahabat. Pantai. Kanibongan. Bongkol. Salimpodon. 1. Nibang.

Pelajaran Daerah/ Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk khidmat nasihat KESAN Murid tersebut tidak mendapat peluang yang adil untuk menerima pendidikan khusus untuk mereka.ISU – ISU di SEKOLAH ISU 2 CADANGAN Murid yang bercirikan sebagai Berkeperluan Ibu bapa boleh merujuk dengan Khas tidak dibuat tindak susul oleh ibu bapa pihak sekolah/ Pejabat untuk pemeriksaan pegawai perubatan. .

.ISU – ISU di SEKOLAH ISU 3 Murid yang lebih umur dan tiada pendidikan awal ditempatkan di kelas tahun 2 dan 3 tanpa bermula dari tahun 1. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlu bermuafakat dan membantu menyedarkan masyarakat kepentingan pendidikan asas yang bermula di prasekolah. KESAN Murid yang tiada pendidikan awal tetapi ditempatkan dalam kelas mengikut usianya akan menyebabkan murid rendah diri dan tiada keyakinan untuk belajar dan bersaing dengan rakan-rakan kelas.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Ibu bapa boleh merujuk terus ke Pejabat Pelajaran Daerah Pitas untuk mendapatkan maklumat yang jelas berkenaan program akademik yang dianjurkan peringkat daerah .Anak tidak dibenarkan mengikuti Kem LINUS KESAN Aktiviti program telah dirancang bersesuaian dengan sasaran murid dan ini menyebabkan murid yang tidak hadir ketinggalan pengalaman belajar yang baharu. .ISU – ISU di SEKOLAH ISU 4 Segelintir ibu bapa kurang memberi sokongan terhadap program yang dilaksanakan di peringkat PPD Pitas.

.30 petang Peserta : 77 murid Konsep: .Murid akan dilekatkan ‘sticker’ lulus pada kad nama sebelum berpindah ke stesen lain.30 pagi – 4. .Konstruk-konstruk program LINUS diagihkan kepada beberapa stesen.KEM LINUS MURID KOHOT 1 Tarikh : 20 Jun 2012 Tempat : Dewan SK Pekan 2 Pitas Masa : 7.

SITUASI KEM LINUS .

KONSTRUK 7: KEUPAYAAN MENULIS PERKATAAN YANG MENGANDUNGI DIFTONG .

KONSTRUK 6: KEUPAYAAN MENYATAKAN WAKTU .

.Murid sedang diuji sebelum ‘sticker’ lulus konstruk dilekat pada kad nama.

Pegawai Pelajaran Daerah Pitas bersama peserta Kem LINUS .

“ Menerajui Transformasi Pendidikan” SEKIAN TERIMA KASIH… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful