Peti Surat 130, 89108 Kota Marudu, Sabah.

Tel : 088 – 613 855 Faks : 088 – 621 994

LINUS ialah satu program pemulihan yang direka bentuk untuk memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi di akhir 3 tahun persekolahan pada pendidikan rendah ( tahun 1 , 2 dan 3 ). • Literasi (Bahasa Malaysia) • Numerasi (Matematik) LINUS disasarkan kepada murid yang bermasalah dalam 4M: • Membaca • Menulis • Mengira • Menaakul

10. Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’. 8. 12. Keupayaan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan ransangan. 11. 4. 2. Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan. Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.12 Konstruk Literasi (Tahun 3) 1. . Tidak menguasai K1 . 5. Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Menguasai K1 – K9 : MURID PERDANA *Sekiranya gagal menguasai K3 – K9 : MURID Keupayaan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. 6. Keupayaan menulis suku kata terbuka. Keupayaan menulis suku kata tertutup. Keupayaan menulis ayat mudah.K2 : MURID TEGAR Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. 7. Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 3. 9.

Konstruk 1: Menulis huruf vokal dan konsonan abcdefghijklmn opqrstuvwxyz Konstruk 2: Menulis suku kata terbuka ba be bi bo bu ga ge gi go gu pa pa pi po pu Sekiranya tidak menguasai kedua-dua konstruk. murid dikategorikan dalam kumpulan TEGAR .

11.K10: MURID PERDANA *Sekiranya gagal menguasai K3 – K10 : MURID Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat. Keupayaan mengendalikan operasi asas. Keupayaan mengenal mata wang Malaysia. Keupayaan pra nombor dan mengenal angka. Keupayaan membuat seriasi. jisim objek dan isipadu. 5. Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya. 10. Menguasai K1 . 7. Keupayaan memahami nilai nombor. Keupayaan membilang. masa dan ukuran panjang. 2. Keupayaan mengukur panjang objek. 12. Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang. 8. Keupayaan menyatakan waktu. 4. 6. Tidak menguasai K1 .12 Konstruk Numerasi (Tahun 3) 1. Keupayaan mengendalikan operasi asas menggunakan mata wang Malaysia. . 9.K2 : MURID TEGAR 3.

murid dikategorikan dalam kumpulan TEGAR .Konstruk 1: Pra nombor dan angka l234 567890 Konstruk 2: Membilang Sekiranya tidak menguasai kedua-dua konstruk.

Tahun 1 Tidak Saringan 1 (Mac) Tidak Kelas LINUS Ya Tidak Saringan 2 (Jun) Tidak Kelas LINUS Ya Arus Perdana Tidak Murid Berkeperluan Khas Tidak Saringan 3 (Sept) Ya Ya Pemeriksaan Perubatan Tahun 2 7 .

RUMUSAN DATA LINUS PPD PITAS 2012 .

RUMUSAN DATA LINUS PPD PITAS TAHUN 3 (2012) .

% Murid Perdana TAHUN 3 (April 2012) .

10 91.67 85.25 80.43 74 33 31 23 23 33 16 90 29 23 11 16 22 43 12 16 36 20 35 JUM % DAFTAR perdana MURID TH 98.33 93.33 81.33 81.30 90.65 95.75 93.65 95.94 93.77 95.97 96.36 86.71 83.65 93.SEKOLAH YANG BELUM 100% PERDANA TAHUN 3 LINUS TEGAR BIL SEKOLAH SK PINGGAN1 PINGGAN 2 SK KUSILAD 3 SK ROSOB 4 SK KASAGAAN 5 SK MANDURIAN 6 SK DANDUN 7 SK MANGKAPON 8 SK KANIBONGAN 9 SK TELAGA 10 SK RUKOM 11 SK SENAJA 12 SK MARINGGAN 13 SK MALUBANG 14 SK SALIMPODON 15 SK MANGGIS 16 SK DATONG 17 SK BONGKOL 18 SK PANTAI 19 SK PINAPAK BIL SEKOLAH SK PINGGAN1 PINGGAN 2 SK SALIMPODON 3 SK KANIBONGAN TEGAR 1 3 2 5 1 3 2 3 3 2 1 4 2 4 1 5 2 6 1 LINUS JUM % DAFTAR perdana MURID TH 97.50 86.30 96.94 93.75 91.56 80 71.91 .91 87.44 74 43 90 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 6 2 2 1 2 3 6 2 2 1 7 4 9 1 4 SK DANDUN 5 SK DATONG 6 SK BONGKOL 8 SK PINAPAK 9 SK MANGGIS 10 SK MALUBANG 11 SK BAWING 12 SK PANTAI 13 SK MARINGGAN 93.35 94.05 83.82 80 75 62.5 33 16 36 11 35 12 22 5 20 16 2 2 7 SK MAPAN-MAPAN 90.

SEKOLAH YANG SUDAH 100% PERDANA TAHUN 3 TETAPI MASIH DALAM PERHATIAN BILSEKOLAH 1 SK SAHABAT / KIBUBUK 2 SK SOSOP 3 SK BANGKAU-BANGKAU 4 SK PANDAN MANDAMAI 5 SK MAPAN-MAPAN 6 SK NIBANG JUM % DAFTAR perdana MURID TH 100 100 100 100 100 100 17 11 7 15 11 10 1 1 1 2 2 2 BILSEKOLAH 1 SK SAHABAT / KIBUBUK 2 SK SOSOP 3 SK BANGKAU-BANGKAU 4 SK RUKOM 5 SK MANGKAPON 6 SK PANDAN MANDAMAI 7 SK NIBANG JUM % DAFTAR perdana MURID TH 100 100 100 100 100 100 100 17 11 7 23 16 15 10 1 1 1 2 2 2 2 .

% Murid Perdana TAHUN 2 (April 2012) % Murid Perdana TAHUN 1 (April 2012) .

MURID PROGRAM LINUS TAHUN 2 (APRIL 2012) .

MURID PROGRAM LINUS TAHUN 1 (APRIL 2012) .

Nibang. Kanibongan. Kehadiran tidak konsisten dalam seminggu. Salimpodon. Tidak hadir berbulan-bulan SK Pantai SK Salimpodon SK Kanibongan 3. Ibu bapa disaran berbincang dengan pihak sekolah untuk mengatasi kesukaran perjalanan anak-anak ke sekolah KETIDAKHADIRAN MURID. - SEKOLAH YANG TERLIBAT SECARA KRITIKAL Pinapak. Bongkol.ISU 1 ISU – ISU di SEKOLAH CADANGAN PENAMBAHBAIKAN yang BELUM 100% PERDANA TAHUN 3 Murid dicadangkan tinggal bersama ahli keluarga yang menetap dekat dengan sekolah. Dandun. Pantai. Malubang. Rukom. . Mendaftar tetapi tidak pernah hadir SK Rukom SK Manggis 2. Manggis. 1. Maringgan. Sahabat.

.ISU – ISU di SEKOLAH ISU 2 CADANGAN Murid yang bercirikan sebagai Berkeperluan Ibu bapa boleh merujuk dengan Khas tidak dibuat tindak susul oleh ibu bapa pihak sekolah/ Pejabat untuk pemeriksaan pegawai perubatan. Pelajaran Daerah/ Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk khidmat nasihat KESAN Murid tersebut tidak mendapat peluang yang adil untuk menerima pendidikan khusus untuk mereka.

.ISU – ISU di SEKOLAH ISU 3 Murid yang lebih umur dan tiada pendidikan awal ditempatkan di kelas tahun 2 dan 3 tanpa bermula dari tahun 1. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlu bermuafakat dan membantu menyedarkan masyarakat kepentingan pendidikan asas yang bermula di prasekolah. KESAN Murid yang tiada pendidikan awal tetapi ditempatkan dalam kelas mengikut usianya akan menyebabkan murid rendah diri dan tiada keyakinan untuk belajar dan bersaing dengan rakan-rakan kelas.

.ISU – ISU di SEKOLAH ISU 4 Segelintir ibu bapa kurang memberi sokongan terhadap program yang dilaksanakan di peringkat PPD Pitas. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Ibu bapa boleh merujuk terus ke Pejabat Pelajaran Daerah Pitas untuk mendapatkan maklumat yang jelas berkenaan program akademik yang dianjurkan peringkat daerah .Anak tidak dibenarkan mengikuti Kem LINUS KESAN Aktiviti program telah dirancang bersesuaian dengan sasaran murid dan ini menyebabkan murid yang tidak hadir ketinggalan pengalaman belajar yang baharu.

Konstruk-konstruk program LINUS diagihkan kepada beberapa stesen. . .30 pagi – 4.30 petang Peserta : 77 murid Konsep: .KEM LINUS MURID KOHOT 1 Tarikh : 20 Jun 2012 Tempat : Dewan SK Pekan 2 Pitas Masa : 7.Murid akan dilekatkan ‘sticker’ lulus pada kad nama sebelum berpindah ke stesen lain.

SITUASI KEM LINUS .

KONSTRUK 7: KEUPAYAAN MENULIS PERKATAAN YANG MENGANDUNGI DIFTONG .

KONSTRUK 6: KEUPAYAAN MENYATAKAN WAKTU .

.Murid sedang diuji sebelum ‘sticker’ lulus konstruk dilekat pada kad nama.

Pegawai Pelajaran Daerah Pitas bersama peserta Kem LINUS .

“ Menerajui Transformasi Pendidikan” SEKIAN TERIMA KASIH… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful