Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DAN PENETAPAN BAND

KUMPULAN BAHASA MALAYSIA 2

PUAN NANCY ANAK GUYANG


PUAN EMPENA ANAK CHUTI CIK HABSAH BINTI TASAH MOHD HAJIJI BIN SAIBI

SK ULU MANDING
SK NANGA ENGKAMOP SK SAINT ALPHONSUS SK NANGA SEMAWANG

Tarikh Masa kelas TEMA TAJUK


FOKUS UTAMA

: 16 November 2010 : 0800 0900 (1 jam) : kelas 1A KEKELUARGAAN KENALI KELUARGA SAYA
Standard Kandungan Standard Pembelajaran 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul menggunakan konteks. Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

5.1.1

FOKUS SAMPINGAN

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

3.2

3.2.4

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menyatakan dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan mudah. ii. Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM

i. Ilmu : Moral, Nilai Murni ii. KBT : Verbal Linguistik, Visual Ruang

SISTEM BAHASA MEDIA REFLEKSI

Tatabahasa : Kata Nama Am, Kata Ganti Diri Persembahan Power Point, Lembaran Kerja, Teks Seni Kata Lagu.

AKTIVITI 1. Langkah 1 Murid-murid membaca seni kata lagu yang ditayangkan di slaid.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN Lampiran 1: Lirik lagu Band 3

2.

Murid menyanyi mengikut rentak seni Kecerdasan kata lagu Sayang Semua dengan kinestetik bimbingan guru. Murid menyanyikan beramai-ramai. lagu secara Band 2

3.

4.
5.

Beberapa orang murid menyanyikan lagu secara individu.


Murid diberi penerangan oleh guru tentang kata nama am yang terdapat dalam lagu: i.Ayah ii.Ibu iii.Abang iv.Kakak v.Adik vi.Datuk vii.Nenek ILMU: Pendidikan Muzik, Pendidikan Moral NILAI: bekerjasama, kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir

1.

Langkah 2 Guru meminta murid menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang ditunjukkan. Guru meminta murid membaca perkataan yang ditunjukkan secara individu, kumpulan dan kelas.

KBT: Verbal linguistik

Lampiran 2: Kad Frasa Band 1

2.

Band 2 Lampiran 3: Kad perkataan Kad gambar

1.

Langkah 3 NILAI: Guru membahagikan murid kepada bekerjasama, empat kumpulan. Setiap kumpulan kasih sayang diberikan gambar dan kad perkataan. Guru meminta setiap memadankan gambar perkataan dengan betul. kumpulan dan kad

2.

Band 3

3.

Selepas itu, wakil setiap kumpulan dikehendaki menampalkan hasil kerja di papan tulis. Guru menyemak dan membetulkan hasil kerja murid bersama-sama murid yang lain.

4.

Pentaksiran Murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan huruf yang betul.

Lembaran kerja: 1 Band 3

Pemulihan Murid memadankan gambar dan kad perkataan dengan betul.

Lembaran kerja: 2 Band 2

PENUTUP Menyanyikan semula lagu Sayang Semua

Lirik lagu
(band 2)

Sayang Semua (band 2)


Satu , satu Saya sayang IBU, Dua , dua Saya sayang AYAH, Tiga sayang, ABANG ADIK KAKAK, Jangan lupa sayang DATUK NENEK juga.

Kad Frasa (band 1)


IBU DATUK

NENEK
ADIK AYAH KAKAK ABANG

Aktiviti Berkumpulan (band 2)


IBU DATUK NENEK ADIK AYAH KAKAK ABANG

Isikan perkataaan yang diberi mengikut gambar yang sesuai. (band 3)

ayah kakak

datu k adik

aban g

nenek

ibu

Isikan tempat kosong dengan betul. (band 3)

1. 2. 3.

__t_k _ bu

membaca surat khabar.

sedang memasak di dapur. duduk berehat.

_ _ nek

4.
5. 6. 7.

Aba_ _
_ _ kak A d_k _ yah

suka bermain gitar.


menyiram pokok bunga. sedang bermain anak patung. mencuci kereta.