Anda di halaman 1dari 1

Seorang yang tekun dan berkeupayaan menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik.

Mampu menguasai dan memahami apa yang diajar oleh guru dengan baik dan berfokus. Berpotensi tinggi untuk lebih cemerlang. Tingkatkan usaha anda Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Anda mesti mempunyai motivasi yang tinggi dan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Anda mampu mencapai lebih kecemerlangan dengan bersikap proaktif di dalam kelas. KEHADIRAN Anda sungguh bersemangat kerana kehadiran yang penuh dapat membantu ke arah kemerlangan dalam pelajaran Pelajar ini telah menunjukkan kehadiran 100%. Tahniah. Teruskan usaha ini

Tahniah kerana lulus bagi semua mata pelajaran . Anda pasti berjaya jika mempunyai komitmen yang tinggi dalam pelajaran. Tingkatkan usaha bagi mata pelajaran Matematik, Matematik Tambahan, Sejarah dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Tahniah kerana lulus bagi semua mata pelajaran. Kehadiran anda ke sekolah agak baik. Anda mempunyai motivasi yang tinggi dan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Anda mampu mencapai lebih kecemerlangan dengan bersikap proaktif di dalam kelas.