Anda di halaman 1dari 39

CONTOH FORMAT SMS

FORMAT SMS UNTUK MENYEMAK STATUS TAWARAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH DI SEKOLAH MENENGAH BANTUAN PENUH KERAJAAN (SEKOLAH HARIAN BIASA)
1. Mesej yang dihantar

T6<jarak>KP<jarak>NOKP hantar ke 15888


Contoh 1:
T6 KP 880402015068

atau T6<jarak>AG<jarak>AGILIRAN hantar ke 15888


Contoh 2:
T6 AG JD017A146

2. Mesej yang diterima i. Format mesej jika layak/berjaya ke Tingkatan Enam 2013/14 (data ada) Tidak lebih daripada 150 huruf termasuk space. reserve 45 huruf untuk nama dan 11 huruf untuk jurusan ditawarkan. RM0.20<JARAK>MOE<JARAK>T6<JARAK>TAHNIAH!<JARAK>NAMA MURID,<JARAK>ANDA LAYAK KE TING 6 2013/14 JURUSAN <JARAK>. MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.my Contoh 1 : RM0.20_MOE_T6 TAHNIAH! AHMAD MUSTAQIM BIN AZMI, ANDA LAYAK KE TING 6 2013/14 JURUSAN SAINS. MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.my

Contoh 2 : RM0.20_MOE_T6 TAHNIAH! MONIQA A/P A SAIMAN, ANDA LAYAK KE TING 6 2013/14 JURUSAN KEMANUSIAAN. Contoh 3 : LANJUT DI www.moe.gov.my MAKLUMAT RM0.20_MOE_T6 TAHNIAH! NUR ATIQAH BT ZAKARIA, ANDA LAYAK KE TING 6 2013/14 JURUSAN AGAMA. MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.my

ii.

Format mesej jika tidak layak/gagal (data tiada) Tidak lebih daripada 150 huruf termasuk space Contoh : RM0.20_MOE_T6 HARAP MAAF. NAMA ANDA TIADA DALAM SENARAI LAYAK KE TING 6 2013/14. TERIMA KASIH.

3. Format Data i. Susunatur fail seperti berikut : BIL 1 2 3 4 ii. KOD Agiliran Nokp Nama Aliran SIZE Char(9) Char(12) Char(40) Char(1) KETERANGAN Angka Giliran Nombor Kad Pengenalan Nama Murid Jurusan

Keterangan Jurusan S : Sains A : Kemanusiaan U: Agama

4. Contoh Data ( Seperti dalam lampiran, dataSMS09.txt )


ANGKA GILIRAN WL052A047 WL055A015 WL047A007 WL049A052 WL043A115 WL043A119 NO. KP 911126146468 910923145797 910819145770 910330025781 910407045298 910113875069 NAMA SITI FAIRUZ BINTI SHIKH NASIR MUHAMMAD AIMAN BIN AHMAD KAMAL NUR HAZELIN BINTI ZULKIPLI SYAHRIZ IZZAD BIN SHARIFUDDIN AINUL HAFIZAH BINTI BAHAROM FARID AZIZ BIN ABD RAHIM ALIRAN S S A A U U

Lampiran A

SYARAT KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM TAHUN 2013


SYARAT AM a) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu b) Berumur di antara 17 hingga 20 Tahun. ( 21 Tahun bagi calon mengulang ) pada 1 Januari tahun 2013 SYARAT KHAS i) JURUSAN SAINS Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran berikut: tidak

ii)

Matematik / Matematik Tambahan Fizik Kimia Biologi Lukisan Kejuruteraan / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Awam /Elektrik & Elektronik / Rekacipta / Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Maklumat / Pengajian Agroteknologi / Pengurusan Makanan / Pengajian Pakaian

JURUSAN KEMANUSIAAN i. (Sekolah Menengah Harian) Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran berikut: Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Kesusasteraan Melayu / Inggeris Sejarah Geografi / Pendidikan Seni Visual/Komunikasi Visual/Seni Halus/Teater/Rekabentuk/Muzik/Tarian Pendidikan Islam / Moral Matematik / Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan Sains / Sains Tambahan / Applied Science
3

Salah satu M/Pelajaran Teknik / Vokasional /M/Pelajaran Vokasional (MPV) Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) / Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Iban/ Bahasa Kadazan Dusun Sains Pertanian / Perdagangan / Ekonomi asas / Ekonomi Rumah Tangga / Sains Sukan

ii.

Sekolah Menengah Agama a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Mendapat sekurang-kurangnya Gred D (lulus) bagi mata pelajaran: Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) Dan Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran berikut: Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Kesusasteraan Melayu / Inggeris Sejarah Geografi / Pendidikan Seni Visual Pendidikan Islam / Moral Matematik / Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan Salah satu m/pelajaran Teknik / Vokasional /M/Pelajaran Vokasional (MPV) Sains / Sains Tambahan / Applied Science Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) Sains Pertanian / Perdagangan / Ekonomi asas / Ekonomi Rumah Tangga / Pengetahuan Sains Sukan

b) Di Sekolah Berasrama Penuh (Agama) Di Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Labu Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) Dan Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran berikut: Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Kesusasteraan Melayu / Inggeris Sejarah Geografi / Pendidikan Seni Visual Pendidikan Islam / Moral Matematik / Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan Salah satu m/pelajaran Teknik / Vokasional /M/Pelajaran Vokasional (MPV) Sains / Sains Tambahan / Applied Science Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) Sains Pertanian / Perdagangan / Ekonomi asas / Ekonomi Rumah Tangga / Pengetahuan Sains Sukan

Lampiran B

GARIS PANDUAN PENEMPATAN MURID TINGKATAN ENAM SESI 2013/2014


TINDAKAN JABATAN PELAJARAN NEGERI : 1. Jabatan Pelajaran Negeri akan menerima CD salinan dan satu salinan bercetak senarai murid yang layak untuk masuk Tingkatan Enam Sesi 2013/2014 bagi negeri masing-masing. Calon hendaklah di tempatkan ke sekolah pusat Tingkatan Enam yang berhampiran dengan alamat kediaman masing-masing, tertakluk kepada jurusan pengajian dan kekosongan tempat belajar, kecuali bagi sekolah yang mempunyai kemudahan asrama. Murid hendaklah melapor diri pada hari pertama persekolahan Tingkatan Enam Sesi 2013/2014. Jika terdapat juga murid yang lewat melapor diri (7 hari bekerja), terpulang kepada budi bicara pihak Jabatan Pelajaran Negeri m e m b u a t keputusan untuk menerima/menolak berdasarkan alasan yang munasabah. Calon yang sedang menunggu tawaran masuk ke program-program tertentu di bawah rancangan bersama kerajaan seperti program Matrikulasi, Persiapan ke Seberang Laut dan sebagainya, mesti melapor diri dahulu ke Tingkatan Enam Sesi 2013/2014 sehingga mendapat pengesahan tawaran berkenaan. Jabatan Pelajaran Negeri dikehendaki memaklumkan kepada Pengetua-pengetua Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik / Sekolah Menengah Kebangsaan Agama / Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Maktab Rendah Sains MARA dan Maktab Tentera Diraja supaya menyediakan senarai nama murid (Lampiran T6SBP) berdasarkan alamat tempat tinggal dan negeri masing-masing. Senarai nama calon yang layak ke Tingkatan Enam hendaklah dihantar ke Jabatan-Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan untuk tujuan penempatan. Murid yang telah mendaftar ke Tingkatan Enam tetapi terpilih ke Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dinasihatkan membuat permohonan penangguhan mengikuti program tersebut kepada pihak Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) melalui pengetua sekolah masing-masing sehingga tamat sesi pengajian 2013/2014.

2.

3.

4.

5.

6.

Lampiran C

RAYUAN CALON SEKOLAH UNTUK MEMASUKI TINGKATAN ENAM SESI 2013/2014 BERDASARKAN KELONGGARAN ATAS PENGLIBATAN KOKURIKULUM
KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN JABATAN PELAJARAN NEGERI 1. Calon sekolah yang tidak ditawarkan ke Tingkatan Enam Sesi 2013/2014 boleh membuat rayuan secara online di portal KPM www.moe.gov.my mulai 24 April 2013 sehingga 14 Jun 2013. Pertimbangan kelonggaran akan hanya mengambilkira penglibatan kegiatan kokurikulum pemohon dalam bentuk rekod bertulis (merujuk kepada markah kokurikulum) Umur calon tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang daripada 17 tahun pada 1 Januari 2013. Mendapat sokongan penuh daripada pengetua sekolah di mana murid mengambil peperiksaan SPM, termasuk perakuan rekod disiplin yang baik. Kelulusan Jabatan Pelajaran Negeri tertakluk dalam jurusan yang dipohon. Semua rayuan dipertimbangkan . yang diterima lewat kepada kekosongan tempat belajar

2.

3.

4.

5.

6.

daripada

14 Jun 2013 tidak

akan

Lampiran D

KRITERIA PENGAMBILAN CALON PERSENDIRIAN KE TINGKATAN ENAM SESI 2013/2014 SEKOLAH KERAJAAN
KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI 1. Calon persendirian/swasta SPM 2012 yang memohon memasuki Tingkatan Enam Sesi 2013/2014 hendaklah menggunakan Borang T6BCP dan mengemukakannya ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan. Permohonan yang diluluskan seperti di Lampiran A. hendaklah memenuhi syarat-syarat kelayakan

2.

3. 4.

Masih terdapat kekosongan tempat belajar dalam jurusan yang dipohon. Borang permohonan hendaklah disertakan bersama satu salinan dokumen yang telah disahkan ; a. b. c. d. e. Keputusan peperiksaan SPM 2012; Sijil kelahiran; Kad pengenalan; Sijil Tamat Sekolah; Rendah dan Menengah Perakuan dan sokongan pengetua sekolah/pegawai kerajaan, perakuan rekod disiplin yang baik dan penglibatan dalam kegiatan kokurikulum.

Lampiran E

PENGAMBILAN CALON STPM 2012 SEKOLAH BANTUAN PENUH KERAJAAN UNTUK MENGULANG BELAJAR DI TINGKATAN ENAM SESI 2013/2014
KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI 1. Calon sekolah kerajaan yang telah menduduki peperiksaan STPM 2012 tetapi ingin mengulang belajar di Tingkatan Enam Sesi 2013 hendaklah membuat permohonan melalui pengetua sekolah. Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan hendaklah mempertimbangkan permohonan berdasarkan syarat-syarat berikut:1.1 1.2 Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2013; Memperoleh keputusan STPM 2012 b a g i dua ( 2 ) mata pelajaran d e n g a n k e p u t u s a n Lulus Sebahagian (Gred C-, D+ dan D) sahaja atau mendapat satu mata pelajaran Lulus Penuh (Gred A, A-, B+, B, B-, C+ dan C) dan satu mata pelajaran Lulus Sebahagian (Gred C-, D+ dan D) sahaja; Masih berkesempatan untuk mendaftarkan diri bagi mengambil peperiksaan STPM Penggal II 2013 sebagai calon sekolah; Masih terdapat kekosongan tempat belajar di sekolah yang Tingkatan Enam dalam negeri berkenaan; dan mempunyai

1.3

1.4 1.5

Mendapat sokongan dan persetujuan pengetua sekolah pusat Tingkatan Enam asal murid berdasarkan rekod disiplin murid.

2.

Kelulusan bolehlah diberi terus oleh Jabatan Pelajaran Negeri jika pemohon memenuhi semua syarat di atas. Tarikh tutup permohonan adalah s e l e w a t - l e w a t n y a d u a (2) minggu tarikh keputusan STPM diumumkan. selepas

3.

Lampiran F

GARIS PANDUAN MEMPROSES BORANG T6BKK & T6BCP


TINDAKAN JABATAN PELAJARAN NEGERI 1. 2. Setiap borang yang diterima hendaklah dicop tarikh penerimaannya. Pastikan dahulu salinan keputusan SPM 2012 dan pemohon telah disahkan oleh pihak berkenaan. dokumen-dokumen lain

3.

Semak kohort umur pemohon dan syarat-syarat kelayakan berdasarkan Garis Panduan 2013. Tentukan jurusan (Sains atau Kemanusiaan) yang diminta oleh pemohon. Jika tidak dinyatakan oleh pemohon, pihak Jabatan Pelajaran Negeri berhak menentukan jurusan yang sesuai berdasarkan kelayakan akademik dan kekosongan tempat. Tentukan mata gred / mata kognat yang diperolehinya. Senaraikan pemohon-pemohon yang layak mengikut keutamaan mata gred dan tentukan jumlah penempatan maksimum berdasarkan kekosongan tempat belajar yang masih ada di sekolah pusat Tingkatan Enam. Keutamaan hendaklah diberikan kepada pemohon yang terbaik mata gred / mata kognat dan markah kegiatan kokurikulum.

4.

5. 6.

10

T6BRU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEGUNAAN JABATAN
NO.RUJUKAN : GRED B.M : DILULUSKAN KEMANUSIAAN SAINS TIDAK LULUS

BORANG RAYUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM SESI 2013/2014 BAGI CALON SEKOLAH :
TOLAK TAWARAN MATRIKULASI/IPTA/IPTS TIADA PENEMPATAN LAIN-LAIN : NYATAKAN.................................

1.
1. NAMA:

BUTIR-BUTIR PERIBADI
BUTIR-BUTIR PERIBADI

TARIKH TERIMA: ..

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2013) TAHUN: BULAN: TEL RUMAH : TEL. BIMBIT : POSKOD: 2. BANDAR: NEGERI:

ALAMAT RUMAH:

MAKLUMAT SEKOLAH & AKADEMIK

NAMA & ALAMAT SEKOLAH ASAL (Tingkatan 5) : TAHUN BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA) : TAHUN SPM DIAMBIL: KEPUTUSAN : 3 MATA PELAJARAN TERBAIK MATA PELAJARAN GRED SILA SERTAKAN 1. __________________ ______ 1. SALINAN SLIP SPM 2. __________________ ______ 2. KAD PENGENALAN 3. __________________ ______ 3. SIJIL BERHENTI SEKOLAH (CATATAN : PENEMPATAN ADALAH BERDASARKAN SEKOLAH PUSAT YANG TELAH DITETAPKAN.) Tandatangan calon : .. ( )
11

Lampiran G

RAYUAN U M U M UNTUK KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM SESI 2013/2014


1. Calon sekolah yang layak tetapi tidak ditawarkan ke Tingkatan Enam Sesi 2013/2014 boleh membuat rayuan ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan menggunakan borang T6BRU mulai 24 April 2013 dan borang permohonan yang lengkap hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri selewat-lewatnya 14 Jun 2013. Umur calon tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang daripada 17 tahun pada 1 Januari 2013

2.

3.

Semua rayuan dipertimbangkan .

yang

diterima

lewat

daripada 1 Jul ai 2013 tidak

akan

12

JADUAL KERJA PROSES KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM SESI 2013/2014 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
TARIKH PERKARA Pengumpulan Data Maklumat Asas SBP, SMT, MTD, MRSM, SMKA, SABK, Sekolah Seni, Sekolah Sukan dan Sekolah pendidikan Khas Penyelarasan Sekolah Berpusat dan Sekolah Saluran serta Proses Penempatan Murid SBP, SMT, MTD, MRSM, SMKA, SABK, Sekolah Seni, Sekolah Sukan dan Sekolah Pendidikan Khas secara online PENGUMUMAN KEPUTUSAN SPM 2012 Penerimaan data FIK dari Lembaga Peperiksaan Memproses calon-calon SPM 2012 bagi menentukan kelayakan Tingkatan Enam Sesi 2013/2014 Semakan hasil proses yang dilakukan BPM Penyediaan padanan data pusat untuk murid Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan (Sekolah Harian) 6 - 20 April 2013 Proses padanan/pemilihan Sekolah pusat bagi murid SBP, SMT, MTD, MRSM, SMKA, SABK, Sekolah Seni, Sekolah Sukan dan Sekolah Pendidikan Khas yang belum ada penempatan Penerimaan senarai calon Matrikulasi sesi 2013 dan proses padanan data untuk dikeluarkan calon yang mendapat tempat di Matrikulasi. TINDAKAN

1 - 31 Januari 2013

BPSH/BPM/JPN/ BPI/BPTV/BPKhas

14 Februari 31 Mac 2013

BPSH/BPM/JPN

20 Mac 2013 23 31 Mac 2013

MAKLUMAN

BPSH/LPM/BPM

31 Mac 1 April 2013

BPM

5 April 2013

BPSH/BPM/JPN

BPM/JPN

BPM/JPN

11 14 April 2013

BPM/BMKPM

13

TARIKH

PERKARA

TINDAKAN

16 18 April 2013

User Acceptance Test (UAT) untuk SMS dan semakan online Mesyuarat Penyelarasan Kemasukan Tingkatan Enam Sesi 2013/2014 dan penyerahan CD senarai calon Layak ke Tingkatan Enam Sesi 2013/2014 kepada JPN Penyerahan data murid bagi penempatan murid ke Tingkatan Enam Bawah sesi 2013 ke Myloca (online) dan DAPAT (data SMS) Semakan Keputusan Kemasukan Murid ke Tingkatan Enam melalui Laman Web KPM (MOE) Pendaftaran Masuk Murid ke Tingkatan Enam Sesi 2013/2014

BPSH/BPM

23 April 2013

BPSH/BPM/BPI/ SBP/BPTV/BPKhas/ JPN

23 April 2013

BPM

24 April 2013

BPSH/BPM

8 Mei 2013

BPSH/JPN/PPD/ Sekolah Pusat Tingkatan Enam

CATATAN : Proses kemasukan ke Tingkatan Enam dibuat setelah menolak calon yang berjaya ditawarkan ke Program Matrikulasi.

14

T6BKK
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG RAYUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM SESI 2013/2014 BAGI CALON SEKOLAH KERAJAAN BERDASARKAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM TAHUN 2012
KEGUNAAN JABATAN
NO.RUJUKAN : GRED B.M : DILULUSKAN KEMANUSIAAN SAINS TIDAK LULUS

SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG. 1. BUTIR-BUTIR PERIBADI

T.T PEGAWAI:
TARIKH:

NAMA: NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2013) TAHUN: ALAMAT RUMAH: TEL RUMAH : TEL. BIMBIT : POSKOD: BANDAR: NEGERI: BULAN:

2.

PENCAPAIAN AKADEMIK

NAMA & ALAMAT SEKOLAH ASAL (Tingkatan 5) :

TAHUN BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA) : TAHUN SPM DIAMBIL: GRED BAHASA MELAYU:

15

3.

PENEMPATAN YANG DI POHON NEGERI : JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS): DAERAH:

4.

JAWATAN-JAWATAN YANG DISANDANG DI SEKOLAH NAMA BADAN LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH LEMBAGA PENGAWAS ASRAMA LEMBAGA PENGAWAS PERPUSTAKAAN/PUSAT SUMBER SIDANG PENGARANG MAJALAH SEKOLAH LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN DI BAWAH INI) 1. 2. JAWATAN

5.

JAWATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM NAMA PERSATUAN / KELAB/UNIT BERUNIFORM / SUKAN DAN PERMAINAN 1. 2. 3. JAWATAN

6.

PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM*

ACARA SUKAN PERMAINAN PERTANDINGAN, PERAYAAN ATAU LAIN-LAIN YANG DISERTAI

SILA TANDAKAN () PADA PERINGKAT TERTINGGI YANG DISERTAI PERSATUAN/ = KELAB/RUMAH SUKAN = SEKOLAH S D/Z D/Z NEG KEB AB NEG = = = = DAERAH/ZON NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA KEB AB

PKR S PKR

1 2 3 4
* KEGIATAN KORIKULUM YANG DIANJURKAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI / KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA / DAN LAIN-LAIN

16

7.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. Jika terdapat butir-butir keterangan yang palsu atau tidak tepat/sempurna dalam borang ini atau pada dokumen-dokumen lain yang disertakan bersama, maka pihak berkenaan bolehlah menolak rayuan saya ini.
TARIKH : TANDATANGAN MURID :

8.

ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH

TINDAKAN TATATERTIB YANG PERNAH DIAMBIL TERHADAP MURID / ULASAN DISIPLIN MURID: .. .. .. .. SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA .. .. .. TANDATANGAN PENGETUA: NAMA : COP RASMI : TARIKH:

17

PANDUAN MENGISI BORANG T6BKK


1. Borang T6BKK ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang hendak membuat rayuan memasuki Tingkatan Enam Sesi 2013/2014 . 2. Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut: i. ii. iii. iv. Keputusan peperiksaan SPM 2012 Sijil kelahiran, Kad pengenalan/pasport; dan Dokumen-dokumen lain yang berkenaan.

3. Borang ini hendaklah dikembalikan kepada pengetua sekolah asal murid. Pengetua sekolah bertanggungjawab mengemukakan semua borang rayuan murid kepada Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan. 4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 14 Jun 2013. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. 5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut: i. Lulus dalam peperiksaan SPM 2012 dengan memperolehi pencapaian akademik yang telah ditetapkan dan penglibatan dalam kegiatan kokurikulum; Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-mana mata pelajaran lain; Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang 17 tahun pada 01.01.2013; dan Mendapat sokongan penuh daripada pengetua sekolah dan perakuan rekod disiplin yang baik.

ii.

iii.

iv.

6. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar. 7. Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada semua calon melalui portal KPM www.moe.gov.my mulai 24 Jun 2013. 8. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.

18

T6BCP
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN TINGKATAN ENAM SESI 2013/2014 BAGI CALON PERSENDIRIAN &SEKOLAH SWASTA TAHUN 2012
KEGUNAAN JABATAN NO.RUJUKAN : GRED B.M : DILULUSKAN KEMANUSIAAN SAINS TIDAK LULUS

T.T PEGAWAI:

SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG. 1. BUTIR-BUTIR PERIBADI NAMA: NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR

TARIKH:

JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2013) TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH:

TEL RUMAH : TEL. BIMBIT :

POSKOD:

BANDAR:

NEGERI:

3. 2.

BUTIR PERSEKOLAHAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK

NAMA SEKOLAH

TAHUN/TINGKATAN

TAHUN

TAHUN CALON BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA): TAHUN SPM DIAMBIL: KEPUTUSAN SPM: GRED BAHASA MELAYU:

19

3.

PENEMPATAN YANG DIPOHON: DAERAH:

NEGERI: JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:

5.

ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH TERAKHIR CALON

ULASAN DISIPLIN MURID:

PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM:

SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA:

TANDATANGAN : NAMA : COP RASMI : TARIKH:

20

PANDUAN MENGISI BORANG T6BCP


1. Borang T6BCP ini adalah untuk CALON PERSENDIRIAN DAN SEKOLAH SWASTA yang memohon memasuki Tingkatan Enam Sesi 2013/2014 di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan. 2. Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut: i. Keputusan peperiksaan SPM 2012, ii. Sijil kelahiran, iii. Kad pengenalan/Pasport; dan iv. Sijil-sijil persekolahan menengah. 3. Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan. 4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 14 Jun 2013. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. 5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut: 6. Lulus dalam peperiksaan SPM 2012 dengan memperolehi pencapaian akademik yang telah ditetapkan; 7. Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-mana mata pelajaran lain; dan 8. Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang 17 tahun pada 01.01. 2013. 9. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar dan rekod disiplin yang baik. 10. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon. 11. Borang permohonan yang tidak lengkap diisi akan ditolak.

21

T6BRTJ
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN RAYUAN TUKAR JURUSAN TINGKATAN ENAM SESI 2013/2014

. Cop Sekolah

A. 1.

MAKLUMAT MURID Butir-Butir Diri 1.1 1.2 1.4 1.5 Nama Murid Jantina : ............................................. : ........ 1.3 No. K/Pengenalan : ..................................

Alamat Rumah : ...................................................................................................... No. Telefon : ..........................

2. 3. 4.

Jurusan sekarang : ....................................... Keputusan SPM 2012: (Salinan keputusan yang disahkan oleh Pengetua). Kombinasi mata pelajaran yang akan diambil (jika diluluskan) BiBil Mata Pelajaran

5.

Sebab-sebab ingin tukar jurusan :

......

................................................

........................

(Tandatangan Murid)

(Tandatangan Ibubapa/Penjaga)

(Tarikh)

22

B.

PERAKUAN DAN SOKONGAN PENGETUA KELAS MURID

PERKARA Jurusan Sains Jurusan Kemanusiaan

Permohonan murid ini adalah disokong / tidak disokong* (Ulasan lain jika ada) .................. ..............................................................................................................................................................

....... (Tandatangan Pengetua)

..................... (Tarikh)

C. UNTUK DIISI OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI Bil. ( ) dlm. JPN/......................................

Permohonan ini diluluskan / tidak diluluskan dan murid ini ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan.................................................................... dalam Jurusan Sains / Kemanusiaan.

. b.p Pengarah Pelajaran Negeri s.k JPN ........................... SMK ........................... Fail ...... (Tarikh)

* Potong yang tidak berkaitan

23

PANDUAN MENGISI BORANG T6BRTJ


1. Borang T6BRTJ ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang hendak membuat rayuan tukar jurusan Tingkatan Enam Sesi 2013/2014. 2. Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:Borang ini hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Pelajaran Negeri dengan mendapat perakuan Pengetua sekolah di mana murid berkenaan belajar. i. Keputusan peperiksaan SPM 2012 ii. Inventori minat kerjaya dan iii. Dokumen yang berkaitan

3. Tarikh tutup permohonan ialah pada 10 Jun 2013.

4. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

5. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar.

6. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon melalui Sekolah Pusat Tingkatan Enam masing-masing.

7. Borang permohonan yang tidak lengkap diisi akan ditolak.

24

T6BUS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN RAYUAN MURID STPM 2012 MENGULANG BELAJAR TINGKATAN ENAM 2013
SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG. 1. NAMA: NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2013) TAHUN: BULAN: TEL RUMAH : TEL. BIMBIT : BUTIR-BUTIR PERIBADI

KEGUNAAN JABATAN NO.RUJUKAN : KEPUTUSAN DILULUSKAN


KEMANUSIAAN SAINS

TIDAK LULUS

T.T PEGAWAI: TARIKH:

ALAMAT RUMAH:

POSKOD:

BANDAR:

NEGERI:

2.

KEPUTUSAN PENUH PEPERIKSAAN STPM 2012

ANGKA GILIRAN :

NO. PUSAT PEPERIKSAAN :

BIL 1 2 3 4 5 6

MATA PELAJARAN

GRED

25

3.

PENEMPATAN YANG DIPOHON: DAERAH:

NEGERI: JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:

5.

ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH

ULASAN DISIPLIN MURID:

PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM:

SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA:

TANDATANGAN : NAMA : COP RASMI : TARIKH:

26

PANDUAN MENGISI BORANG T6BUS


1. Borang T6BUS ini adalah untuk CALON MENGULANG yang memohon memasuki Tingkatan Enam di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan. Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut: i. ii. iii. iv. 3. 4. Keputusan peperiksaan STPM 2012; Sijil kelahiran; Kad pengenalan/pasport; dan Sijil-sijil persekolahan menengah.

2.

Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan. Tarikh tutup permohonan ialah dua minggu selepas keputusan STPM diumumkan. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut: i. ii. Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2013; Memperoleh keputusan STPM 2012 b a g i dua ( 2 ) mata pelajaran d e n g a n k e p u t u s a n Lulus Sebahagian (Gred C-, D+ dan D) sahaja atau mendapat satu mata pelajaran Lulus Penuh (Gred A, A-, B+, B, B-, C+ dan C) dan satu mata pelajaran Lulus Sebahagian (Gred C-, D+ dan D) sahaja; Masih berkesempatan untuk mendaftar diri bagi mengambil peperiksaan STPM 2013 sebagai calon sekolah; Masih terdapat kekosongan tempat belajar di sekolah pusat Tingkatan Enam dalam negeri berkenaan; dan Mendapat sokongan dan persetujuan pengetua sekolah pusat Tingkatan Enam asal murid berdasarkan rekod disiplin murid.

5.

iii.

iv.

v.

6.

Kelulusan boleh diberi terus oleh Jabatan Pelajaran Negeri jika pemohon memenuhi SEMUA syarat di atas.

27

INVENTORI MINAT KERJAYA

Vocational Preference Inventory


VPI Edisi 85

Arahan :
Inventori ini mengandungi 160 senarai nama jenis-jenis pekerjaan. Anda diminta membaca setiap jenis pekerjaan dan menentukan sama ada ANDA : a. Suka pekerjaan itu (Y) b. Tidak suka pekerjaan itu (N) c. Tidak pasti Sekiranya anda SUKA sesuatu pekerjaan, anda dikehendaki menghitamkan (Y) pada kertas jawapan. Demikian juga sekiranya anda TIDAK SUKA pada sesuatu pekerjaan, sila hitamkan (N). Sila pastikan nombor pada kertas jawapan adalah sama dengan nombor pada kertas soalan. Contohnya jika anda SUKA pekerjaan nombor 1, hitamkan ruang (Y) untuk nombor 1 pada kertas jawapan. Jika anda TIDAK SUKA pekerjaan nombor 1, maka anda perlu menghitamkan ruang (N) untuk nombor 1 pada kertas jawapan. Sekiranya anda TIDAK DAPAT MENENTUKAN atau TIDAK PASTI mengenai pilihan anda, JANGAN BUAT APA-APA TANDA untuk nombor itu pada kertas jawapan. Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nama Pekerjaan Ahli Ilmu Penjenayahan Criminologist Penyiasat Sulit Private Investigator Pekerja Restoran Restaurant Worker Mata-Mata Gelap Detective Pengukir Gambar foto Photoengraver Pekebun Sayur Truck Gardener Guru Pendidikan Jasmani Physical Education Teacher Pelawak Humorist Jurugambar Photographer Diplomat Diplomat Y N Bil. Nama Pekerjaan 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Mekanik Kapalterbang Airplane Mechanic Ahli Kajicuaca Meteorologist Penyair Poet Ahli Sosiologi Sociologist Spekulator Speculator Penyimpan Kira-Kira Bookkeeper Juruselam Lautan Dalam Deep Sea Diver Kerani Stok Stock Clerk Jurulatih Drama Dramatic Coach Peguam Lawyer
28

Bil. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Nama Pekerjaan Pakar Ikan dan Hidupan Liar Fish and Wildlife Specialist Ahli Biologi Biologist Pemimpin Orkestra Simfoni Symphony Conductor Guru Sekolah Menengah High School Teacher Pembeli Buyer Guru Perdagangan Business Teacher Peruntuh Bangunan Wrecker (Building) Doktor Haiwan Veterinarian Guru Sekolah Rendah Elimentary School Teacher Doktor Perubatan Physician

Y N

Bil. Nama Pekerjaan 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Mekanik Kereta Auto Mechanic Ahli Kajibintang Astronomer Ahli Muzik Musician Pakar Delinkuen JUvana Juvanile Delenquency Expert Eksekutif Pengiklanan Advertising Executive Penyimak Belanjawan Budget Reviewer Ahli Tinju Terkenal Prizefighter Kerani Pejabat Pos Post Office Clerk Jurutera Makmal Ujikaji Experimental Laboratory Engeneer Pelayan Bar Bartender

30.

40.

Bil. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Nama Pekerjaan Tukang Kayu Carpenter Juruteknik Makmal Perubatan Medical Laboratory Technician Pengarang Author Ahli Terapi Pertuturan Speech Therapist Wakil Pengilang Manufacturers Represestative Akauntan Certified Public Accountant Ahli Bomba Firefighter Agen Tiket Penerbangan Airline Ticket Agent Penghibur Entertainer Novelis Novelist

Y N

Bil. Nama Pekerjaan 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Jurupandu Memburu Hunting or Fishing Guide Antropologis Anthropologist Pelukis Perdagangan Commercial Artist Kaunselor Perkahwinan Marriage Counselor Penerbit Televisyen Television Producer Penyiasat Kredit Credit Investigator Pelatih Binatang Liar Wild Animal Trainer Penolong Pentadbir Administrative Assistant Terapis Fizikal Physical Therapist Juruwang Cashier

29

Bil. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Nama Pekerjaan Juruukur Surveyor Ahli Zoologi Zoologist Penulis Bebas Free-Lance Writer Pengetua Sekolah School Principal Pengurus Hotel Hotel Manager Jurutrengkas Mahkamah Court Steneographer Pelakon Aksi Lasak Filem Stunt Man/Stunt Women (Movies) Jurujual Bertempat Route Salesperson Ahli Sukan Profesional Professional Athlete Pramugari/Pramugara Flight Attendant

Y N

Bil. Nama Pekerjaan 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Merinyu Pembinaan Construction Ahli Kimia Chemist Penyusun Muzik Musical Arranger Pengarah Padang Permainan Playground Director Eksekutif Perniagaan Business Executive Kerani bank Bank Teller Penunggang Kuda Lumba Jockey Juruhias Dalaman Interior Decorator Pemandu Kapalterbang Airplane Pilot Pemilik/Pengarah Bank Banker

68. 69. 70.

78. 79. 80.

Bil. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Nama Pekerjaan Operator Radio Radio Operator Ahli Sains Penyelidikan Bebas Independent Research Scientist Wartawan Journalist Ahli Psikologi Klinikal Clinical Psychologist Pengurus Restoren Restaurant Manager Pakar Cukai Tax Expert Pelumba Motosikal Motocycle Driver Penganjur Sukan Sport Promoter Pengadil Sukan Refree (Sporting Events) Posmen Mail Carrier

Y N

Bil. 91.

Nama Pekerjaan

Juruteknik Elektronik Electronic Technician 92. Penulis Rencana Sains Writer of Scientific Articles 93. Pelukis Potret Potrait Artist 94. Guru Sains Sosial Social Science Teacher 95. Juruacara Master of Ceremonies 96. Pengawal Peralatan Inventory Controller 97. Peletup Bukit Blaster (Dynamiter) 98. Pegawai Polis Police Officer 99. Guru Bahasa Inggeris English Teacher 100. Pegawai PBB U.N. Official
30

Bil.

Nama Pekerjaan

Y N

Bil.

Nama Pekerjaan

101. Ahli Ilmu Perkebunan Tree Surgeon 102. Penyunting Jurnal Sains Editor of a Scientific Journal 103. Penyanyi Konsert Concert Singer 104. Pengarah Agensi Kebajikan Director of Welfare Agency 105. Jurujual Salesperson 106. Operator Komputer IBM IBM Equipment Operator 107. Agen Pengintip Kerajaan F.B.I Agent 108. Pegawai Percubaan Probation Agent 109. Angkasawan Astronaut 110. Profesor Universiti College Professor

111. Pemandu Bas Bus Driver 112. Ahli Kajibumi Geologist 113. Pengubah Lagu Composer 114. Pengarah Kem Belia Youth Camp Director 115. Jurujual Harta, Rumah, Tanah Real Estate Salesperson 116. Penganalisis Kewangan Financial Analyst 117. Pendaki Gunung Mountain Climber 118. Tukang Masak Cook / Chef 119. Pengarah Pentas Stage Director 120. Agen Tiket Ticket Agent

Bil.

Nama Pekerjaan

Y N

Bil.

Nama Pekerjaan

121. Jurutera Keretapi Locomotive Engineer 122. Ahli Botani Botanist 123. Pemahat / Pengukir Sculptor / Sculptress 124. Kaunselor Peribadi Personal Counselor 125. Pengarah Publisiti Publicity Director 126. Penilai Kos / Harta Cost Estimator 127. Peneroka Explorer 128. Guru Tadika Nursery School Teacher 129. Pakar Kawalan Mutu Quality Control Expert 130. Hakim Judge

131. Operator Mesin Machinist 132. Penyelidik Sains Scientific Research Worker 133. Penulis Lakonan Playwright 134. Pekerja Kes Psikiatri Psychiatric Case Worker 135. Pengurus Supermarket Department Store Manager 136. Kerani Gaji Payroll Clerk 137. Juruterbang Penguji Test Pilot 138. Pengatur Program Komputer Computer Programmer 139. Pereka Fesyen Pakaian Clothing Designer 140. Pemandu Lori Truck Driver

31

Bil.

Nama Pekerjaan

Y N

Bil.

Nama Pekerjaan

141. Pemandu Lori Truck Driver 142. Juruelektrik Electrician 143. Ahli Fizik Physicist 144. Pelukis Kartun Cartoonist 145. Pengurus Jualan Sales Manager 146. Pemeriksa Bank Bank Examiner 147. Pemandu Kereta Lumba Racing Car Driver 148. Pegawai Perhutanan Forester 149. Pegawai Kebajikan Masyarakat Social Worker 150. Kerani Jualan Sales Clerk

151. Pengurus Jenazah Funeral Director 152. Tukang Tilik Mind Reader 153. Arkitek Architect 154. Kerani Perkapalan Shipping & Receiving Clerk 155. Ahli Psikologi Jenayah Criminal Psychologist 156. Kerani Insuran Insurance Clerk 157. Tukang Gunting Rambut Barber 158. Pengutip Bil Hutang Bill Collecter 159. Atendan Hospital Ward Attendant 160. Tukang Urut Masseur / Masseuse

32

SOAL SELIDIK MINAT KERJAYA Self-Directed Search John L. Holland, Ph.D


Alih Bahasa Oleh : SIDEK MOHD NOAH, Ph.D
BAHAGIAN A : KESUKAAN Arahan Tandakan ( / ) dalam RUANG Y pada perkara-perkara yang anda SUKA buat atau yang anda RASA SUKA melakukannya. Tandakan ( / ) dalam RUANG T pada perkara-perkara yang anda TIDAK SUKA buat. BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ITEM Membaiki alat-alat elektrik Membaiki alat-alat mekanik Membuat benda-benda daripada kayu Mamandu trak atau traktor Mengikuti kursus Lukisan Mekanik Menggunakan alat-alat kerja logam dan mesin Mengubahsuai enjin kereta atau motosikal Mengikuti kursus Seni Perusahaan Mengikuti kursus Kerja Kayu Mengikuti kursus Automekanik Membaca buku atau majalah sains Bekerja dalam makmal penyelidikan Membuat kerja projek sains Merekacipta model roket Bekerja menggunakan alat-alat kimia Membaca subjek-subjek tertentu yang khusus Mengikuti kursus Fizik Mengikuti kursus Kimia Mengikuti kursus Geometri Mengikuti kursus Biologi Y T

33

BIL. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

ITEM Melakar, melukis atau mewarna Menonton lakonan / drama Mereka bentuk perabot atau bangunan Bermain alat muzik dalam kumpulan muzik atau orkestra Berlatih menggunakan alat muzik Menghadiri pertunjukan pentas atau muzik Mencipta potret atau foto Membaca buku-buku lakonan Membaca atau menulis sajak Mengikuti kursus seni lukis
Menulis surat pada kawan Menghadiri perjumpaan-perjumpaan agama Menganggotai kelab social Menolong prang yang mempunyai masalah peribadi Mengajar kanak-kanak Menghadiri majlis parti Menari Menghadiri mesyuarat atau persidangan Menghadiri temasya sukan Memulakan persahabatan Mempengaruhi orang lain Berbincang mengenai politik Menguruskan perniagaan sendiri Menghadiri persidangan Memberi ceramah Menjadi pemimpin sebarang kumpulan Menyelia kerja-kerja orang lain Menemui orang-orang penting Mengetuai kumpulan dalam mencapai sesuati matlamat Mengambil bahagian dalam kempen politik Menaip bahan-bahan bertulis atau surat Mengira angka-angka dalam urusan perniagaan atau menyimpan kira-kira Menggunakan mesin perniagaan Menyimpan rekod-rekod perbelanjaan perniagaan Mengikuti kursus Menaip Mengikuti kursus Perniagaan Mengikut kursus Simpan-Kira Mengikuti kursus Matematik Perdagangan Menyimpan surat-surat, laporan-laporan dan rekod-rekod dalam fail Menulis surat-surat perniagaan

34

BAHAGIAN B : KECEKAPAN Arahan Tandakan ( / ) dalam RUANG Y pada aktiviti-aktiviti yang ANDA TAHU atau RASA BOLEH mempelajarinya. Tandakan ( / ) dalam RUANG T pada aktiviti-aktiviti yang ANDA TIDAK TAHU atau anda rasa TIDAK BOLEH mempelajarinya. SAYA TAHU ATAU BELAJAR CARA BIL. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

ITEM Y Menggunakan jangka volta Melaras kasburator Menggunakan alat-alat elektrik logam di bengkel seperti gerudi elektrik Mengolah perabot atau barang-barang daripada kayu Membaca blueprints Membaiki kerosakan elektrik yang mudah Membaiki alat perabot Membuat lukisan mekanik Membaiki kerosakan radio atau TV yang mudah Membaiki kerosakan paip air yang mudah Memahami fungsi tiub hampagas Menamakan tiga jenis makanan yang mempunyai kandungan protin yang tinggi Memahami separuh hayat dalam unsure radioaktif Menggunakan jadual logarisma Menggunakan pengukur bolehubah untuk mendarab dan membahagi Menggunakan mikroskop Mengecam tiga gugusan bintang-bintang Menerangkan fungsi-fungsi darah putih Mentafsir formula kimia yang mudah Memahami mengapa satelit buatan manusia tidak jatuh ke bumi Menyanyi dalam bahagian dua atau bahagian empat dalam kumpulan nyanyian beramai-ramai Melakukan persembahan muzik berseorangan Berlakon dalam sebuah lakonan Membaca sambil menterjemah Menterjemah gerakgeri moden atau ballet Melukis gambar manusia sehingga dapat dikenali Mencipta lukisan atau ukiran Membuat barang-barang daripada tembikar Mencipta pakaian, poster atau perabot Menulis cerita atau sajak yang baik

35

BIL. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.
106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

ITEM Y Menerangkan sesuatu dengan jelas Bekerjasama atau bekerja dengan orang lain Melayan tetamu dengan baik Mengajar kanak-kanak Merancang hiburan untuk sesuatu majlis Menolong orang yang dalam kesusahan atau kesedihan Menjadi pembantu sukarela di hospital, klinik atau di rumah orang-orang tua Merancang aktiviti-aktiviti amal untuk sekolah Meramal personaliti dengan baik Melayan orang yang lebih tua daripada saya dengan baik Menyelia kerja-kerja orang lain Membuat orang lain bekerja mengikut cara saya Mempunyai semangat dan daya tenaga yang tinggi Menjadi jurujual yang cemerlang Mewakili kumpulan mengemukakan cadangan atau aduan kepada pihak berkuasa Memenangi hadiah untuk kerja-kerja sebagai jurujual atau pemimpin Mengelola kelab, pertubuhan atau perkumpulan Memulakan perniagaan sendiri Menjadi pemimpin yang Berjaya Menjadi pendebat yang baik Mengendalikan mesin salin atau mesin campur Menulis trengkas Menyimpan surat-surat atau bahan-bahan bertulis dalam fail Memegang jawatan dalam pejabat Menggunakan mesin simpan kira Menggunakan mesin taip atau computer Membuat banyak kerja bertulis dalam masa yang singkat Menggunakan mesin kira Menggunakan alat pemerosesan datan yang mudah seperti alat penebuk lubang Menyimpan rekod-rekod bayaran atau jualan dengan rapi

36

BAHAGIAN C : NAMA PEKERJAAN Arahan Tandakan ( / ) dalam RUANG Y pada pekerjaan-pekerjaan yang anda rasakan ANDA BERMINAT Tandakan ( / ) dalam RUANG T pada oekerjaan-pekerjaan yang anda TIDAK SUKA atau TIDAK BERMINAT BIL. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. ITEM Mekanik Kapalterbang Operator Janaelektrik Pemasang Paip Pemandu Jentera Berat Juruukur Merinyu Binaan Operator Radio Atenden Pam Minyak Penggunting Pokok Pereka Alat Perkakas Pengukir Foto Juru Elektrik Y N BIL. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. ITEM Ahli Kajicuaca Ahli Biologi Pengkaji Cekrawala Ahli Zoologi Ahli Kimia Penyelidik Sains Bebas Penulis Rencana Sains Penyunting Jurnal Sains Ahli Kajibumi Ahli Botani Penyelidik Sains Ahli Fizik Y N

BIL. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152.

ITEM Penyair Pemimpin Simfoni Ahli Muzik Pengarang Penulis Bebas Penyusun Muzik Peniaga Seni Lukis Pelatih Drama

Y N

BIL. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.

ITEM Pendakwah / Mibaligh Pakar Jenayah kanak-kanak Terapis Pertuturan Kaunselor Perkahwinan Pengarah Padang Permainan Guru Sains Sosial Psikologis Perubatan Pegawai Kebajikan Masyarakat Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Kaunselor Pelajar Penyiasat Kes Sakit Jiwa Kaunselor Kerjaya

153. Penyanyi Konsert 154. Pengubah Lagu 155. Pengarah Pentas 156. Penulis Skrip Lakonan

37

BIL. 169

ITEM Jurujual Sahan dan Bon

Y N

BIL.

ITEM

181. Penyimpan Kira-Kira 182. Pakar Kawalan 183. Penyimak Belanjawan 184. Perangkawan 185. Jurutrengkas Mahkamah 186. Kerani Bank 187. Pegawai Daftar Barang-Barang 188. Penilai Harga 189. Kerani Gaji 190. Penganalisa Kewangan 191. Pemeriksa Kira-Kira Bank 192. Akauntan Cukai

170. Spekulator 171. Wakil Pengilang 172. Penerbit Televisyen 173. Pengurus Hotel 174. Pegawai Eksekutif 175. Pengurus Restoran 176. Juruacara 177. Jurujual Berkereta 178. Jurujual Harta / Rumah 179. Pakar Perunding Perhubungan 180. Pengurus Kempen Ahli Politik

38

INVENTORI PEMILIHAN KERJAYA (VPI) SEMAKAN 1985 NAMA : TINGKATAN : UMUR : JANTINA : TARIKH :

TANDAKAN JAWAPAN Y JIKA YA DAN T JIKA TIDAK 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10 Y 11 T Y 12 T Y 13 T Y 14 T Y 15 T Y 16 T Y 17 T Y 18 T Y 19 T Y 20 T Y 21 T Y 22 T Y 23 T Y 24 T Y 25 T Y 26 T Y 27 T Y 28 T Y 29 T Y 30 T Y 31 T Y 32 T Y 33 T Y 34 T Y 35 T Y 36 T Y 37 T Y 38 T Y 39 T Y 40 T Y 41 T Y 42 T Y 43 T Y 44 T Y 45 T Y 46 T Y 47 T Y 48 T Y 49 T Y 50 T Y 51 T Y 52 T Y 53 T Y 54 T Y 66 T Y 56 T Y 57 T Y 58 T Y 59 T Y 60 T Y 61 T Y 62 T Y 63 T Y 64 T Y 65 T Y 66 T Y 67 T Y 68 T Y 69 T Y 70 T Y 71 T Y 72 T Y 73 T Y 74 T Y 75 T Y 76 T Y 77 T Y 78 T Y 79 T Y 80 T Y 81 T Y 82 T Y 83 T Y 84 T Y 85 T Y 86 T Y 87 T Y 88 T Y 89 T Y 90 T Y 91 T Y T 92 T Y T 93 T Y T 94 T Y T 95 T Y T 96 T Y T 97 T Y T 98 T Y T 99 T Y T 100 T Y T 101 Y T 102 Y T 103 Y T 104 Y T 105 Y T 106 Y T 107 Y T 108 Y T 109 Y T 110 Y T 111 Y T 112 Y T 113 Y T 114 Y T 115 Y T 116 Y T 117 Y T 118 Y T 119 Y T 120 Y T 121 Y T 122 Y T 123 Y T 124 Y T 125 Y T 126 Y T 127 Y T 128 Y T 129 Y T 130 Y T 131 Y T 132 Y T 133 Y T 134 Y T 135 Y T 136 Y T 137 Y T 138 Y T 139 Y T 140 Y T 141 Y T 142 Y T 143 Y T 144 Y T 145 Y T 146 Y T 147 Y T 148 Y T 149 Y T 150 Y T 151 Y T 152 Y T 153 Y T 154 Y T 155 Y T 156 Y T 157 Y T 158 Y T 159 Y T 160 Y T

(Kod Tiga Huruf Holand)____ ____ ____

39