Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA MINGGU PENDIDIKAN MORAL PERINGKAT SEKOLAH SK SUAK PADI, BOTA, PERAK TAHUN 2012

KERTAS KERJA MINGGU PENDIDIKAN MORAL PERINGKAT SEKOLAH SK SUAK PADI, BOTA, PERAK TAHUN 2012 1. MAKLUMAT PENGANJUR 1.1. Nama Sekolah : SK Suak Padi 1.2. Penganjur : Panitia Pendidikan Islam & Moral SK Suak Padi 1.3. Nama Pengurus : Pn. Selmywaty bt. A. Bakar 1.4. Bidang Projek : Akademik dan Ko-kurikulum 2. TAJUK PROGRAM MINGGU PENDIDIKAN ISLAM & MORAL 2012 3. LATAR BELAKANG Projek ini dirangka sebagai salah satu usaha pentadbir sekolah dan guru-guru untuk mempertingkatkan lagi tahap pencapaian prestasi muridmurid dalam matapelajaran Pendidkan Islam dan Moral. Usaha ini juga bertujuan bagi memantapkan jati diri dan sahsiah murid-murid dalam mengharungi kehidupan sebagai seorang insan manusia yang bergelar pelajar . Diharapkan juga dengan adanya projek ini dapat menambah minat murid-murid dalam mempelajari Pendidikan Islam dan Moral. 4. MATLAMAT Semoga dengan berlangsungnya program ini, prestasi sahsiah muridmurid akan bertambah baik. Program ini dirangka mengikut rasional berikut : (a) Mmemupuk minat murid dalam matapelajaran Pendidikan Islam dan Moral. (b) Memupuk sikap menghargai diri sendiri dan orang lain. (c) Memupuk kerjasama dua hala di antara pentadbir dan guru-guru serta muridmurid. 5. OBJEKTIF (1) Memantapkan jati diri dan sahsiah murid-murid dalam menerapkan kesedaran tentang kepentingan tingkah laku yang baik dan bersopan dalam kehidupan pada masa kini. (2) Mendidik murid agar berani melakukan perubahan untuk menjadi masyarakat yang maju dan berilmu seiring dengan perubahan zaman tanpa mengenepikan unsur-unsur perilaku yang mulia dan budi pekerti yang tinggi. (3) Menerapkan keazaman dalam diri murid-murid untuk mencapai kejayaan setanding dengan masyarakat yang lain.

6. TARIKH, MASA DAN TEMPAT 6.1. Tarikh : 18hb September hingga 28hb September 2012 6.2. Hari : Isnin hingga Jumaat ( 2 Minggu ) 6.3. Masa : Waktu matapelajaran Pendidikan Moral 6.4. Tempat : SK Suak Padi 7. SASARAN Semua murid SK Suak Padi. 8. KAEDAH 1. Kuiz Bertulis ( Semua Murid ) 2. Permainan Mencari Benda Tersembunyi ( Semua Murid ) 3. Mewarna ( Semua Murid ) 4. Pertandingan Murid Berpakaian Kemas ( Semua Murid ) 5. Aktiviti Mencari dan Mengutip Sampah 6. Pertandingan Sahsiah Terbaik 7. Pertandingan Kelas Terbersih

9. ORGANISASI PELAKSANA Jawatankuasa Induk Penasihat Pengerusi : Pn. Selmywaty bt. A. Bakar : Pn. Munah bt. Harun

Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa

: Pn. Norriyatol Halawa bt. Mohd. Saman : En. Anuar bin Osman : Cik Maslinda bt. Panjang Ali : En. Mohamed bin Zulkifli En. Rusli bin Ahmad Zakaria Pn. Siti Safiah bt. Saiyid Kushari Pn Sharmila Devgun

Jawatankuasa Pelaksana Program Penyelaras Kuiz : Cik Maslinda bt. Panjang Ali (Tahap II ) En. Anuar bin Osman (Tahap I ) Hakim pertandingan Buku Program Jurugambar Hadiah : En. Mohamed bin Zulkifli : En. Anuar bin Osman : Pn. Norriyatol Halawa bt. Mohd. Saman : En. Rusli bin Ahmad Zakaria : Pn. Siti Saadah binti Shamsudin

10. BIL . 1.

ANGGARAN PERBELANJAAN BUTIRAN PERBELANJAAN JUMLAH CATATAN

Hadiah : 1. Kuiz Bertulis ( Tahap I & II ) : RM 3.00 x 6 pemenang (Tempat Pertama ) RM 3.00 x 6 pemenang (Tempat Kedua ) RM 3.00 x 6 pemenang ( Tempat Ketiga)

RM RM RM

18.00 18.00 18.00

RM 2. Permainan Mencari Benda Tersembunyi ( Tahap II ) RM 20.00 x 3 pemenang 3. Mewarna ( Tahap I & II ) RM 3.00 x 6 pemenang (Tempat Pertama ) RM 3.00 x 6 pemenang (Tempat Kedua ) RM 3.00 x 6 pemenang ( Tempat Ketiga) 4. Pertandingan Murid Berpakaian Kemas ( Tahap I & II ) RM 3.00 x 6 pemenang (Tempat Pertama ) RM 3.00 x 6 pemenang (Tempat Kedua ) RM 3.00 x 6 pemenang ( Tempat Ketiga) 5. Pertandingan Sahsiah Terbaik ( Tahap I & II ) RM 3.00 x 6 pemenang (Tempat Pertama ) RM RM RM

60.00 18.00 18.00 18.00

RM RM RM

18.00 18.00 18.00

RM

18.00

BIL .

BUTIRAN PERBELANJAAN

JUMLAH

CATATAN

6. Pertandingan Kelas Terbersih RM 20.00 x 1 pemenang Fotostat : 200 keping x 0.05 sen JUMLAH : JUMLAH PERBELANJAAN

RM 30.00 RM 10.00 RM 280.00 RM 280.00

11. PUNCA KEWANGAN 11.1. Panitia Pendidikan Islam dan Moral Disediakan oleh; ......................................................... ............. ( ANUAR BIN OSMAN ) Bakar ) Setiausaha Minggu Moral, SK Suak Padi, Bota, Perak

RM 550.00

Disahkan oleh; ............................ (Pn. Selmywaty bt. A. Guru Besar, SK Suak Padi, Bota, Perak.

Anda mungkin juga menyukai