Anda di halaman 1dari 1

TAHUN KELAS

:1 :

TARIKH UJIAN/SPESIFIKASI : UJIAN/PEPERIKSAAN : AKHIR TAHUN

MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN MORAL

ARAS KEMAHIRAN SOALAN OBJEKTIF BIL TOPIK/ITEM P K A A S P JUMLAH P

ARAS KEMAHIRAN SOALAN STRUKTUR K A A S P JUMLAH

R S T R S T R S T R S T R S T R S T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BAIK HATI BERTANGGUNGJAWAB BERTERIMA KASIH HEMAH TINGGI HORMAT KASIH SAYANG KEADILAN KEBERANIAN KEJUJURAN KERAJINAN KERJA SAMA KESERHADANAAN TOLERANSI 5 4 9 1 1 1 7 8 2 3 1 2 1 1 1 6 2

R S T R S T R S T R S T R S T R S T

ARAS KESUKARAN BILANGAN SOALAN

R = RENDAH

S = SEDERHANA

T = TINGGI

JUMLAH

R = RENDAH

S = SEDERHANA

T = TINGGI

JUMLAH

Anda mungkin juga menyukai