Anda di halaman 1dari 6

SMK POKOK SENA 2

B1

KEJOHANAN MERENTAS DESA KALI KE 3

22/01/2013

BORANG HAKIM PENAMAT


KED

NAMA PESERTA

KATEGORI : _________
RUMAH SUKAN

MASA

MARKAH

(WARNA/NOMBOR)
1

25

20

17

15

13

11

10

ANALISA MARKAH
RUMAH SUKAN

JERAI
( KUNING)

KINABALU
( HIJAU)

TITIWANGSA
( MERAH )

LEDANG
( BIRU )

JUMLAH
MARKAH
Tandatangan Pencatat

Tandatangan Ketua Hakim

.................................

....................................

SOBERI HARUN )

SMK POKOK SENA 2


KEJOHANAN MERENTAS DESA KALI KE 3

B2
22/1/2013

BORANG CATATAN MASA PEMENANG


KEDUDUKAN
1

KATEGORI : _____
MASA

NO PESERTA/ RUMAH SUKAN

2
3
4
5

Tandatangan Pencatat

Tandatangan Ketua Hakim

......................................

...........................................

..........................................................................................................................................................
SMK POKOK SENA 2
KEJOHANAN MERENTAS DESA KALI KE 3

B2
22/1/2013

BORANG CATATAN MASA PEMENANG


KEDUDUKAN
1

KATEGORI : _____
MASA

NO PESERTA/ RUMAH SUKAN

2
3
4
5

Tandatangan Pencatat

Tandatangan Ketua Hakim

......................................

...........................................

SMK POKOK SENA 2


KEJOHANAN MERENTAS DESA KALI KE 3

B3
22/01/2013

BORANG HAKIM PENAMAT

KATEGORI : _________

( CATATAN MASA KURANG 60 MINIT )


( Sila tandakan / bagi ruangan rumah sukan berkenaan )
JERAI
( KUNING)

KINABALU
( HIJAU)

JUMLAH

JUMLAH

TITIWANGSA
( MERAH )

LEDANG
( BIRU )

JUMLAH

JUMLAH

Tandatangan Pencatat

Tandatangan Ketua Hakim

......................................

...........................................

SMK POKOK SENA 2


KEJOHANAN MERENTAS DESA KALI KE 3

B4
22/1/2013

BORANG PENGIRAAN MARKAH/ KEPUTUSAN

KATEGORI

JERAI
( KUNING)

KINABALU
( HIJAU)

TITIWANGSA
( MERAH)

LEDANG
(BIRU )

L1
L2
P1
P2
Kurang 60 minit

JUMLAH

KEPUTUSAN KESELURUHAN:

JOHAN :

____________________

NAIB JOHAN : ____________________


KETIGA :

____________________

KEEMPAT :

____________________

Tandatangan pencatat

Tandatangan Hakim

------------------------------

-----------------------------

CONTOH KAD PEMENANG 1 HINGGA 10

MERENTAS DESA 2013


PEMENANG

MERENTAS DESA 2013


PEMENANG

MERENTAS DESA 2013


PEMENANG

TAHNIAH

TAHNIAH

TAHNIAH

MERENTAS DESA 2013


PEMENANG

MERENTAS DESA 2013


PEMENANG

MERENTAS DESA 2013


PEMENANG

TAHNIAH

TAHNIAH

TAHNIAH

MERENTAS DESA 2013


PEMENANG

MERENTAS DESA 2013


PEMENANG

MERENTAS DESA 2013


PEMENANG

TAHNIAH

TAHNIAH

TAHNIAH

MERENTAS DESA 2013


PEMENANG

10
TAHNIAH

CONTOH KAD PEMENANG DI BAWAH MASA 60 MINIT

MERENTAS DESA
2012

MERENTAS DESA
2012

MERENTAS DESA
2012

TAHNIAH

TAHNIAH

TAHNIAH

MERENTAS DESA
2012

MERENTAS DESA
2012

MERENTAS DESA
2012

TAHNIAH

TAHNIAH

TAHNIAH

MERENTAS DESA
2012

MERENTAS DESA
2012

MERENTAS DESA
2012

TAHNIAH

TAHNIAH

TAHNIAH

MERENTAS DESA
2012

MERENTAS DESA
2012

MERENTAS DESA
2012

TAHNIAH

TAHNIAH

TAHNIAH

MERENTAS DESA
2012

MERENTAS DESA
2012

MERENTAS DESA
2012

TAHNIAH

TAHNIAH

TAHNIAH

MERENTAS DESA
2012

MERENTAS DESA
2012

MERENTAS DESA
2012

TAHNIAH

TAHNIAH

TAHNIAH