Anda di halaman 1dari 21

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK 2012

DISEDIAKAN OLEH : PN NOR AISYAH BT HAWARY

CONGAK SECARA RINGKAS


2+3 + 0= 20 12 x 3 = 53 x7= 6x5 + 4= 8 x 6 = 4 x3 = 7x8 = 9- 8 x0=

SEBUTKAN NOMBOR-NOMBOR INI


45 672 308 378 200 146 714 50 106 68 412 1 780 304

KERTAS 2
TAJUK: NOMBOR
Bundarkan 35 678 kepada ratus terdekat

35 678

CARA MENJAWAB.
Bulatkan nombor yang hendak dibundarkan Kenakan anak panah pada nombor sebelah

kanan yang paling hampir dengan nombor yang dibundarkan Jika nombor pada anak panah itu (0,1,2,3,4) ,maka nombor yang dibulatkan tadi tiada perubahan. Jika nombor pada anak panah itu (5,6,7,8,9), nombor yang dibulatkan tadi akan ditambah dengan 1 Manakala semua nombor di belakang akan dipancung dan digantikan dengan 0. contoh

CONTOH- BUNDARKAN KEPADA RATUS TERDEKAT

+1

35 678
Nombor pada anak panah ialah 7 iaitu jika nombor (5,6,7,8,9) maka nombor yang dibulatkan akan ditambah dengan satu, dan semua nombor di belakangnya akan dipancung dan digantikan dengan 0 maka jawapannya ialah

35 700

Cuba jawab
89 321-

bundarkan kepada puluh terdekat 945 678 bundarkan kepada ribu terdekat 64 003 bundarkan kepada puluh ribu terdekat 7 215 120 bundarkan kepada ratus ribu terdekat

tulis dalam perkataan

4 / 076
Cara menjawab
Bilang 3 nombor dari sebelah kanan dan tanda palang Kemudian sebut nombor dari sebelah kiri secara tiga-tiga dan tanda palang pada nombor.

Seterusnya tulis apa yang disebut tadi.

CUBA JAWAB
67 324 4 974 25 678 781 934 1 863 780

Nilai Tempat @ Nilai Digit


1 2 3
juta

4 0

6 7. 8
Sa.

Ratus Puluh ribu ratus puluh ribu ribu

PerPerPersepuluh seratus seribu

TULIS DALAM ANGKA


JUTA RATUS RIBU PULUH RIBU RIBU RATUS PULUH SA

CONTOH LIMA PULUH TIGA RIBU / LAPAN RATUS/ TUJUH

PULUH / ENAM CARA MENJAWAB. i. bina petak nilai tempat ii. Tanda palang pada soalan ikut nilai tempat Iii. Kemudian masukkan nombor pada petak nilai tempat

MEMBENTUK SATU NOMBOR TERBESAR @ TERKECIL


Contoh
6 8 0 3 5

Nombor terbesar - 86 530


Nombor terkecil 30 568 * sifar tidak boleh diletakkan pada permulaan suatu

nombor.

BENTUKKAN NOMBOR
5 , 3 , 8 , 2, 6

Contoh soalan : bentukkan satu nombor dimana nombor dua berada pada nilai tempat ratus Cara menjawab - pastikan nombor 2 berada pada nilai tempat ratus , kemudian bentukkan nombor mengikut kehendak soalan Jawapannya - 53 286, 58236, 68 235 dll

Nilai tempat
NILAI TEMPAT BAGI SUATU NOMBOR

JUTA

RATUS RIBU

PULUH RIBU

RIBU

RATUS

PULUH

SA

CONTOH SOALAN
Nyatakan nilai tempat pada nombor yang bergaris

5 467 47 892 237 653 4 802 750

NILAI DIGIT BAGI NOMBOR BULAT


Nilai digit ialah nilai yang ditulis dalam bentuk angka
Contoh nyatakan nilai digit bagi nombor yang

digariskan 1. 67 294 2. 802 1363. 719 0044. 2 786 402-

NILAI DIGIT BAGI NOMBOR PERPULUHAN


Contoh - 32.463
PERSEPULUH
.

PERSERATUS

PERSERIBU

SUSUN NOMBOR IKUT TERTIB MENAIK @ MENURUN


Cth

893 , 6748, 62 , 4953 , 67 215

CERAKINKAN NOMBOR
Contoh: 784 532 Ikut nilai digit- 700 000 + 8 0 000 +4000 + 500 + 30

+2
Ikut nilai tempat- 7 ratus ribu + 8 puluh ribu + 4 ribu

+ 5 ratus + 3puluh + 2 sa

NOMBOR KURANG ATAU LEBIH


Cth 1 - bilang seratus seratus dan nyatakan satu

nombor lebih daripada nombor yang dinyatakan. 6748 jawapannya 6848


Cth2 bilang sepuluh-sepuluh dan nyatakan satu

nombor kurang daripada nombor yang dinyatakan


468 263 jawapannya - 468 253

SEKIAN.TERIMA KASIH.