Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MUZIK
SEKOLAH KEBANGSAAN LELAKI JALAN BATU, KUALA LUMPUR.
Kelas

: Iswara

Tarikh

: 6 Februari 2014

Masa

: 11.30 pagi 12.30 tengahari

Mata pelajaran

: Pendidikan Muzik

Kelas

: Putera

Bil. Murid

: 3 orang

Bil

Nama

Biyaming Abdul bin Abdullah

Muhammad Firdaus Iman bin Huzaimi

Muhammad Nor Faizzi bin Abdullah

Masalah

Kehadiran

Tajuk

: 1. Nyanyian

Objektif

: 1.2 Meningkatkan bakat dan minat dalam nyanyian.

Kandungan

: 1.2.1 Nyanyian

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyanyi lagu Anak Ayam


mengikut iringan alat muzik tanpa bimbingan guru.

Pengetahuan sedia ada

: Murid boleh menyanyi lagu

Penerapan nilai

: Kebebasan, kerjasama

Bahan bantu mengajar

: kad nombor, lirik lagu Anaklah Ayam, alatan muzik, pembesar


suara.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Langkah
Set induksi

Isi pelajaran
Membilang nombor

(5 minit)

Aktiviti P&P
1. Murid diberikan kad
nombor setiap seorang.
2. Murid menunjukkan dan

BBM / CATATAN
Bahan bantu
mengajar:
1. Kad nombor

menyebut nombor yang


diperoleh.
3. Murid menyebut nombor

Nilai :
1. Kerjasama

secara turutan menurun.


4. Murid diperkenalkan
tajuk pelajaran.

Langkah 1

Memperkenalkan lirik

(15 minit)

lagu.

1. Murid mendengar lirik


lagu yang dibaca oleh
guru.

Anaklah Ayam
Anaklah ayam
Anak ayam turunlah
tiga
Mati seekor mati seekor
Tinggallah dua
Anaklah ayam
Anak ayam turunlah
dua
Mati seekor mati seekor
Tinggallah seekor
Langkah 2

Mendengar lagu

(20 minit)

Anaklah Ayam

2. Murid menyebut lagu

Bahan bantu
mengajar:
1. Kad nombor
2. Lirik lagu

dengan bimbingan guru.


3. Murid menyebut lagu
tanpa bimbingan guru.

1. Murid mendengar lagu


Anaklah Ayam.
2. Murid bersama-sama

Nilai :
1. Kebebasan

Bahan bantu
mengajar:
1. Kad nombor

guru menyanyikan lagu

2. Lirik lagu

tanpa iringan alat muzik.

3. Alat muzik

3. Murid bersama-sama
guru menyanyikan lagu

4. Lagu
Anaklah

dengan iringan alat


muzik.

Ayam
5. Pembesar
suara
Nilai :
1. Kebebasan

Langkah 3

Persembahan

(15 minit)

1. Murid membuat
persembahan
menggunakan alat muzik

Bahan bantu
mengajar:
1. Alat muzik

yang diberikan oleh guru.


Nilai :
2. Keberaniaan

Penutup

Soal jawab

(5 minit)

Refleksi

1. Murid memberitahu lagu


yang dipelajari.

Nilai :
1. Keberaniaan

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________