Anda di halaman 1dari 6

BORANG PENGHAKIMAN RASMI MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERINGKAT SK ROSOK, KOTA BELUD TAHUN

2014/1435H HAFAZ AL-QURAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN HAFAZ DAN LANCAR (40 markah)
Nombor Giliran Peserta : Kategori Peserta : Lelaki / Perempuan
PERKARA YANG DIHAKIMI CATATAN KESALAHAN MARKAH YANG DIPOTONG (37 MARKAH)

Nama Peserta :

Tarikh

: 25 Februari 2014 (Selasa)

Tempat : Surau, SK Rosok


MARKAH ISTIMEWA (3 MARKAH)

Berulang-ulang, terhenti-henti, teragak-agak (Dipotong 1 markah). Tertinggal/ tertambah huruf/ salah baris (Dipotong 1 markah). Tertinggal/ tertambah kalimah (Dipotong 2 markah). Salah sambung (Dipotong 2 markah). Melangkau (Dipotong 2 markah). Bukan bacaan tadwir (Dipotong 2 markah setelah diperingatkan). Gagal menghabiskan bacaan ayat yang ditentukan. Setiap 10 saat diulang satu kali (Dipotong 1 markah).

36 29 22 15 08 01

37 30 23 16 09 02 31 24 17 10 03 32 25 18 11 04 33 26 19 12 05 34 27 20 13 06 35 28 21 14 07

1. Hafaz dan lancar dengan baik. 2. Ketenangan dalam bacaan. 3. Bacaan mengikut bacaan tadwir yang sebenar.

Markah Penuh

40

Markah Selepas Dipotong

Markah Istimewa

Jumlah Markah Diperolehi

Perhatian : 1. Satu kesalahan dipotong 1 markah. 2. Markah istimewa diberi jika terdapat keistimewaan.

............................. Tandatangan Hakim (JUSBAHIRANAH BINTI ABDUL WAHID) Nama Hakim

............................. Tandatangan Ketua Hakim (AISHAH BINTI MALJIB) Nama Ketua Hakim

BORANG PENGHAKIMAN RASMI MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERINGKAT SK ROSOK, KOTA BELUD TAHUN 2014/1435H HAFAZ AL-QURAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN TAJWID (30 markah)
Nombor Giliran Peserta : Kategori Peserta : Lelaki / Perempuan
PERKARA YANG DIHAKIMI CATATAN KESALAHAN

Nama Peserta :

Tarikh

: 25 Februari 2014 (Selasa)

Tempat : Surau, SK Rosok


MARKAH YANG DIPOTONG (27 MARKAH) MARKAH ISTIMEWA (3 MARKAH)

Makhraj huruf dan sifatnya. Hukum tarqiq dan tafhim. Hukum mad asli, mad badal, mad iwad, mad silah qosirah dan towilah, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad lazim musaqqal kalimi dan harfi, mad farqun, mad arid lissukun pada kadar yang sama. Kadar ghunnah 2 harakat. Bacaan tadwir mengikut riwayat hafs. Hukum bacaan tajwid yang lain.

25 19 13 07 01

26 20 14 08 02

27 21 15 09 03 22 16 10 04 23 17 11 05 24 18 12 06

1. Kesempurnaan sifat dan kadar ghunnah. 2. Menyamakan kadar mad dan ghunnah. 3. Pemilihan wajah yang aula.

Markah Penuh

30

Markah Selepas Dipotong

Markah Istimewa

Jumlah Markah Diperolehi

Perhatian : 1. Setiap soalan yang gagal dibaca atau disambung ayat/surah dipotong 6 markah.

.......................... Tandatangan Hakim


(AHMAH BINTI MAHMUD)

.......................... Tandatangan Ketua Hakim (AISHAH BINTI MALJIB) Nama Ketua Hakim

Nama Hakim

BORANG PENGHAKIMAN RASMI MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERINGKAT SK ROSOK, KOTA BELUD TAHUN 2014/1435H HAFAZ AL-QURAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN FASOHAH (20 markah)
Nombor Giliran Peserta : Kategori Peserta : Lelaki / Perempuan
PERKARA YANG DIHAKIMI CATATAN KESALAHAN

Nama Peserta :

Tarikh

: 25 Februari 2014 (Selasa)

Tempat : Surau, SK Rosok


MARKAH YANG DIPOTONG (17 MARKAH) MARKAH ISTIMEWA (3 MARKAH)

Hukum waqaf dan ibtida. Cermat dalam melafazkan kalimah al-Quran. Fasih dalam bacaan dan berlahjab arab. Terpelihara susunan kalimah-kalimah dan ayat-ayat al-Quran. Ketepatan membunyikan fathah, kasrah dan dhommah tanpa dialek (loghat) kedaerahan. Membunyikan huruf-huruf sukun dan hurufhuruf bertasydid. Kelancaran dan kelembutan pada membaca kalimah-kalimah dan ayat-ayat al-Quran (tidak menyambar). Keselarasan pada masa dan rentak bacaan tanpa bercampur aduk antara tartil, tadwir dan hadar. 01 02 03 04 05 06 13 14 15 16 17

1. Lahjah arab. 2. Bacaan cermat dan tadabbur. 3. Bacaan yang dapat mengikut kesesuaian ayat.

07

08

09

10

11

12

Markah Penuh

20

Markah Selepas Dipotong

Markah Istimewa

Jumlah Markah Diperolehi

Perhatian : 1. Setiap soalan yang gagal dibaca atau disambung ayat/surah dipotong 4 markah.

.......................... Tandatangan Hakim (NORMIDAH BINTI ZAINI) Nama Hakim

.......................... Tandatangan Ketua Hakim (AISHAH BINTI MALJIB) Nama Ketua Hakim

BORANG PENGHAKIMAN RASMI MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERINGKAT SK ROSOK, KOTA BELUD TAHUN 2014/1435H HAFAZ AL-QURAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN SUARA DAN GAYA (10 markah)
Nombor Giliran Peserta : Kategori Peserta : Lelaki / Perempuan
PERKARA YANG DIHAKIMI CATATAN KESALAHAN

Nama Peserta :

Tarikh

: 25 Februari 2014 (Selasa)

Tempat : Surau, SK Rosok


MARKAH YANG DIPOTONG (9 MARKAH) MARKAH ISTIMEWA (1 MARKAH)

Kelembutan suara. Suara licin dan bersih. Suara terang, lantang dan nyata. Suara tidak berubah. Gaya bacaan mengikut lahjah arab (dari mula hingga akhir).

09

05

06

07

08

1. Suara yang amat merdu.

01

02

03

04

Markah Penuh

10

Markah Selepas Dipotong

Markah Istimewa

Jumlah Markah Diperolehi

Perhatian : 1. Markah yang lebih akan diberi kepada suara yang lebih merdu dan dapat menghidupkan rentak-rentak suara.

.......................... Tandatangan Hakim


(ZURIAH BINTI ANJAM)

.......................... Tandatangan Ketua Hakim (AISHAH BINTI MALJIB) Nama Ketua Hakim

Nama Hakim

BORANG PENGHAKIMAN YANG DISATUKAN MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERINGKAT SK ROSOK, KOTA BELUD TAHUN 2014/1435H
HAFAZAN AL-QURAN (KATEGORI LELAKI) BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NAMA PESERTA MOHD HUZAIMI BIN MASLAN MOHAMMAD HABIB BIN JAIDIN ADEREY BIN WILLY MOHD FAZLEY BIN AJIK AHMAD SHARUL NIZAM BIN ESOT MOHAMMAD SHUIB BIN JAIDIN AHMAD IQHWAN BIN KHULIM MUHAMMAD AZAM NIZAM BIN MALEK KELAS 5G 2J 6G 4G 4G 6G 5G 5C HAFAZAN AL-QURAN (KATEGORI PEREMPUAN) BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NAMA PESERTA NURUL AIN NAZEHA BINTI AWANG AMIT NURUL NASYITAH SAFFIYA BINTI ARDIN NUR SYAWALINA BINTI DAVID NURUL HATIQA BINTI ARIFIN SITI NUR ARSHY BINTI SAGINDEK NURFAZRINA BINTI DUA NUR SHIQAH ATIQAH BINTI DAVID AYUNI SUHAINE BINTI SEMPIN KELAS 5G 4C 5G 4G 5G 5G 4G 4G HAKIM HAFAZ DAN LANCAR (40%) HAKIM TAJWID (30%) HAKIM FASOHAH (20%) HAKIM SUARA JUMLAH DAN GAYA (100%) (10%) KEDUDUKAN CATATAN HAKIM HAFAZ DAN LANCAR (40%) HAKIM TAJWID (30%) HAKIM FASOHAH (20%) HAKIM SUARA JUMLAH DAN GAYA (100%) (10%) KEDUDUKAN CATATAN

KEPUTUSAN HAFAZAN AL-QURAN BAGI PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH RENDAH PERINGKAT SK ROSOK, KOTA BELUD TAHUN 2014/1435H

LELAKI
Kedudukan Johan Naib Johan Ketiga Saguhati Saguhati Nama Pemenang Kelas Markah

PEREMPUAN
Kedudukan Johan Naib Johan Ketiga Saguhati Saguhati ULASAN KETUA HAKIM Bil. 1. Aspek Pengurusan acara, penyediaan tempat dan aspek penghakiman Kekuatan peserta Ulasan Nama Pemenang Kelas Markah

2.

3.

Kelemahan peserta

4.

Cadangan penambahbaikan

KETUA HAKIM

PENGERUSI JEMAAH HAKIM

................................................................... (AISHAH BINTI MALJIB) Nama dan Tandatangan

................................................................... (MIOR FAISAL BIN AHMAD) Nama dan Tandatangan