Anda di halaman 1dari 5

KAWITAN WARGA SARI Purwakaning angripta rum ning wana ukir kahadang labuh kartika panedenging sari angayon

tangguli ketur angringring jangga mure Sukanya arja winangun winarna sari rumrumning puspa priyaka ingoling tangi sampuning riris sumaru munggwing srengganing rejeng Pupuh Gambuh !Ngaturang kukus arum Pangiring pujabakti ka luhur "aduluran #anang gantal $anang sari Saha kidung matembang gambuh Katur ring %yang Widi kawot &! Purwaning puja katur piranti asep menyan mawelun Panyeregeg manggala yadnya Sang sulinggih Kukus #ihna ripu dudus 'udi hening jati katon

(!"adasar budhi sadu Saking las #aryaning kayun "anunas Panugrahan ida )ewa )ewi "iwah pitara leluhur "ugi nemu kerahayuan *!Atur kesama pukulun Antuk presangga mengayap iratu +adin tuna presarana +adnya bakti "aka renaning penawur )ening bhatara pangayom ,!Ampura ratu %yang sinuhun "anawi tuna bakti ingsun ledang ugi ngampurayang Asung asih kreta nugraha ratu manuntun Tityang sadia nyanggra manyuwun "-N)AK '%ATARA .wargasari/ !Asep pejati wus katur0 "endak Ida 'hatarane0 Peneteg lan #anang arum0 $anang gantal #anang sari0 Parekan pada menangkil0 Pedek sami nunas i#a0 Ngadpada manyungsung0

"engaturang palinggih! &!Tengeran 'hatara rawuh0 Ketug lindu manggalana0 Kilat tatit kuwug1kuwug0 )umilah ngadeg ring langit0 Raris maduluran angin0 "angalinus maring jagat Rempak taru rubuh0 Katibanan angin! (!'hatara makire tedun0 Anglayang diambarane0 'usanane sarwa murub0 Tur anunggang wyalapati0 Warnane angresing hati0 Risampun prapti ring pura0 An#angan tumurun0 Natasang pelinggih! *!)ibale manike luhung0 "apanyengker ring tlagane0 Kadagingin tunjung tutur0 Tunjung bang tunjung putih0 Ring madyaning bale alit0 Ida 'hatara mabawos0 Nganggit sekar jepun0 Sekarang memargi!

'RA"ARA NGIS-P SARI 2m om sembah ikatunan0 dumadak jua kaaksi0 mungguing pangubaktin tityang0 nista solah lawan wuwus0 muwah banget hina budi! Kewanten sredaning manah0 miwah katlebaning hati0 kalawan eling tan pegat0 kanggen manyanggra manyuwun0 pi#an iratu sang luwih! Iratu langkung pawikan0 ring manah sarwa dumadi0 ne jati kalawan boya0 ne #orah lan bakti mulus0 ne patut kalawan rusit! Apan paduka bhatara0 ne mula nodyanin gumi0 weruh ring sakandan jagat0 saluwir ne wus kalangkung0 mangkin miwah ne kawuri! Sakala lawan niskala0 bhatara ngraganin sami0 wesnawa suksma bhatara0 brahma niskala iratu0 pepek sami karaganin!

Turun Tirta Turun tirta saking luhur Ne nyiratang pemangkune "angelen#ok mun#rat mumbul "apan tirta merta jati Pai#an betara sami Panglukatan dasa mala Sami padalebur malane ring bumi "aketis ping tiga sampun pabahan siwa dwarane wangsuhane raris inum ping tiga lantas mesugi ring waktra magentos genti toya amertha widhine Sami sampun puput "engalangin hati Turun tirta saking luhur Tirta pan#a dewatane Wisnu tirta kamandalu %yang iswara sanjiwani "ahadewa kundalini %yang brahma tirta pawitra %yang siwa pamuput amerta kinardi

Anda mungkin juga menyukai