Anda di halaman 1dari 2

Nama:

Kelas:

Pentaksiran
Tarikh:

Pemulihan
Tarikh:

Nama:
Kelas:

Salin semula petikan berikut dengan tulisan yang kemas.


Berkongsi Perasaan
Perasaan ialah perkara yang kita rasa dalam hati. Perasaan kita boleh
berubah-ubah. Kadang-kadang, kita berasa gembira. Pada ketika yang lain
pula, kita berasa sedih, marah atau kecewa.
Lantaran itu, kita digalakkan berkongsi masalah dengan orang lain. Hal ini
demikian kerana dengan berkongsi perasaan, kita akan berasa lega. Kita
dapat mengurangkan tekanan perasaan yang kita hadapi. Kita boleh
berkongsi perasaan yang kecewa atau gembira dengan anggota keluarga,
rakan, dan guru kita.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai