Anda di halaman 1dari 4

KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

KM10 JALAN PADANG TENGKU, KUALA LIPIS, PAHANG

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN JANUARI 2010

TUGASAN PROJEK: PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104)

NAMA

NUR SYUHADA BT HAMDAN

ANGKA GILIRAN

2010111340035

NO KAD PENGENALAN

890913-08-5828

UNIT NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN

: : :

PISMP PEMULIHAN SEMESTER 3 ENCIK MAZDARUDIN BIN MD ISA 11 APRIL 2011

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: : NUR SYUHADA BT HAMDAN : 11 APRIL 2011

ii

HALAMAN JUDUL

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

JABATAN ILMU PENDIDIKAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS, PAHANG

iii

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN JUDUL ISI KANDUNGAN 1.0 Pengenalan Pengajaran Mikro BORANG KOLABORASI BIBLIOGRAFI LAMPIRAN ii iii iv 1

iv