Anda di halaman 1dari 5

5.

0 CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN MAKRO

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Tarikh Masa Tema Tajuk Objektif : : : : : : : : 2 april 2013 10.35-11.35 (60 Minit) hargai warisan kita wau bulan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : i. Membaca petikan Wau Bulan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu. ii. Mengenalpasti dan membetulkan sekurang Bahasa Melayu 4

kurangnya 5 kesalahan ejaan yang terdapat dalam petikan dengan betul secara individu.

Hasil Pembelajaran:

Fokus Utama

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Fokus Sampingan

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, dan tanda baca dalam teks. Kemahiran bahasa : Sistem bahasa Nilai Penerapan ilmu : : : Kemahiran lisan, membaca dan menulis ejaan, sebutan, intonasi Kebijaksanaan, kebebasan,kerjasama, kejujuran Sejarah, Kajian Tempatan Kemahiran berfikir - mengenal pasti, menjana idea. Kecerdasan pelbagai verbal linguistik Kontekstual belajar mengikut pengalaman Pengetahuan sedia: ada murid mengenali haiwan yang terdapat dalam cerita ini. pernah mendengar cerita sang kancil dengan buaya sebelum ini Bahan bantu mengajar : LCD, kad gambar, kad perkataan, helaian teks.

Kemahiran bernilai: Tambah

Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Catatan Pembelajaran

Set induksi Gambar (5 minit) tradisional

kraf

1.

Guru

menunjukkan KBKK:

gambar gambar kraf mengklafikasikan. tradisional masyarakay melayu. 2. BBM : Lcd, komputer

masyarakat melayu.

Guru bersoal jawab riba dengan mengenai murid gambar Nilai : kejujuran

yang ditunjukkan. 3. Guru dengan hari ini. Langkah 1 (20 minit) Petikan bulan Membaca dengan intonasi yang betul. 3. 2. wau 1. Guru teks mengedarkan wau bulan Teknik : bercerita KBKK mengaitkan pelajaran

kepada murid. Guru membaca dan

meminta murid untuk BBM : LCD, helaian mendengar serta teks

mengamati teks. Guru meminta murid Nilai : bekerjasama membaca tersebut cerita keberanian. dengan Kbt : mengenal pasti

kuat bersama-sama. 4.

Guru meminta murid kebolehan murid-murid membaca individu. secara dalam membaca. .

Langkah 2 (20 minit)

Petikan bulan

wau

1.

Guru meminta murid Teknik : ajuk-hafaz untuk mengenalpasti KBKK perkataan perkataan

Mengenalpas

ti

kesalahan

yang dieja dengan BBM : petikan. salah dalam petikan wau bulan. 2. Nilai : kerjasama,

ejaan.

Murid diminta untuk tolenrasi membetulkan kesalahan tersebut sidividu. ejaan secara

3.

Beberapa

orang

murid diminta untuk menyebut kesalahan yang dijumpai. 4. Guru dan berbincang menerangkan

mengenai kesalahan yang terdapat dalam petikan.

Langkah 3 (10 minit) Perkataan: Warisan Popular Separa Menyerlah Lagenda

1.

Guru menunjukkkan

telah Bbm : kad perkataan KBKK

beberapa keping kad yang mengandungi Nilai : kerajinan dan murid Kbt : mengenal pasti

perkataan meminta

menyalin perkataan tersebut. 2. Selepas itu, murid

dikehendaki mencari makna perkataan

yang telah di salin.

Penutup (5 minit)

Apakah ilmu yang diperolehi oleh murid?

1.

Murid bersoal

dan

guru jawab

tentang pelajaran.

Apakah pengajaran yang didapati?