Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATORAZALI ISMAIL

21030 KUALA TERENGGANU


TERENGGANU DARUL IMAN

Unit Praktikum, Institut Pendidikan Guru Kampus DatoRazali Ismail


BORANG PEMANTAUAN KEKERAPAN PENYELIAAN PRAKTIKUM
(Hendaklah dihantar salinan fotokopi sahaja kepada KU Praktikum setiap 3 MINGGU)

KURSUS PISMP AMBILAN JANUARI 2011 OPSYEN :...........................

PRAKTIKUM: 26 JAN HINGGA 24 APRIL 2014
BIL

PEMBIMBING

TARIKH PENYELIAAN
(sila isikan tarikh dan tandatangan pembimbing setiap kali penyeliaan dijalankan)
Pra
Penyeliaan

Penyeliaan
Pertama


Penyeliaan
Kedua


Penyeliaan
Ketiga


Penyeliaan
Keempat


Penyeliaan
Bersama


JUMLAH
PENYELIAAN

1

Pensyarah Pembimbing Major
Nama :

2

Pensyarah Pembimbing Elektif
Nama :

3

Guru Pembimbing Major
Nama :

4

Guru Pembimbing Elektif 1
Nama :

5

Guru Pembimbing Elektif 2
Nama :


Tandatangan Pelajar

.
( )

Sekolah: _________________________________________________

Peringatan:
1. Sila isikan nama pensyarah dan guru pembimbing major dan elektif, nama maktab (jika pensyarah dari maktab lain sebagai pembimbing)
2. Borang asal hendaklah disimpan dan diserahkan selepas tamat praktikum.
PISMP
LAMPIRAN D