Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN A

BIL.
KEW.PA-
2*
NILAI
HARTA MODAL
( RM )
BIL.
KEW.PA-
3*
NILAI
INVENTORI
( RM )
Baki Bawa
Hadapan ***
7 19800.40 161 245546.70 31.12.2012
Suku Tahun
Pertama
( Januari -
Mac )
7 19800.40 161 245546.70 10.01.2013
Suku Tahun
Kedua
( April - Jun )
7 19800.40 161 245546.70 04.04.2013
Suku Tahun
Ketiga
( Julai -
September )
7 19800.40 161 245546.70 04.07.2013
Jumlah
7 19800.40 161 245546.70
Nota : * Berdasarkan bilangan kad
*** Berdasarkan Kedudukan Harta Modal dan Inventori bagi tahun-tahun sebelumnya.

.fa
TARIKH
MESYUARAT
JKPAK
.
Tandatangan Pengetua / Guru Besar
LAPORAN PENGURUSAN ASET ALIH SUKU TAHUN KETIGA 2013
PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Pekeliling Perbendharaan Bil. 5 Tahun 2007)
Berikut merupakan ringkasan (KEW.PA-4) dan (KEW.PA-5)
Tahun NAMA SEKOLAH
KEDUDUKAN HARTA MODAL KEDUDUKAN INVENTORI
SJK (T) TAN SRI DATO'
MANICKAVASAGAM
BIL NAMA SEKOLAH
BILANGAN
HARTA MODAL
(BIL KAD
KESELURUHAN)
TARIKH
PEMERIKSAAN
JUMLAH
DIPERIKSA
PERATUS
%
BILANGAN
INVENTORI
(BIL KAD
KESELURUHAN)
TARIKH
PEMERIKSAAN
JUMLAH
DIPERIKSA
PERATUS
%
1
SJK (T) TAN SRI DATO'
MANICKAVASAGAM
7 24.09.2013 7 100% 161 24.09.2013 100 62%
Disediakan Oleh: Disahkan oleh:
/fa
LAMPIRAN B
LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
SUKU TAHUN KETIGA 2013
( JULAI - SEPTEMBER )
(Pegawai Aset) ( Pegawai Pemeriksa Harta Modal & Inventori )
TARIKH
PEMANTAUAN
PPD
KE SEKOLAH
Bil. Kad
Kew.PA-2
Diperiksa
Nilai Harta
Modal
Diperiksa
( RM )
Bil. Kad
Kew.PA-3
Diperiksa
Nilai Inventori
Diperiksa
( RM)
Baki Bawa
Hadapan ***
7 19800.40 161 245546.70
Suku Tahun
Pertama
( Januari -
Mac )
7 19800.40 30/161 245546.70 -
Suku Tahun
Kedua
( April - Jun )
7 19800.40 10/161 245546.70 -
Suku Tahun
Ketiga
( Julai -
September )
7 19800.40 20/161 245546.70 -
JUMLAH 7 19800.40 161 245546.70
*** Berdasarkan Kedudukan Harta Modal dan Inventori bagi tahun-tahun sebelumnya.
LAMPIRAN C
LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN ASET ALIH SUKU TAHUN KETIGA 2013
PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 )

Berikut merupakan ringkasan (KEW.PA-4) dan (KEW.PA-5)
STATUS PEMERIKSAAN
HARTA MODAL
STATUS PEMERIKSAAN
INVENTORI
NAMA SEKOLAH

Tahun
.
Tandatangan Pengetua / Guru Besar
Nota : * Berdasarkan bilangan kad
SJK (T) TAN SRI DATO'
MANICKAVASAGAM