Anda di halaman 1dari 30

Tali-Temali

Muhammad Rijal
Apakah itu
?
Dalam kehidupan sehari-hari
kita sering mencampur
adukkan antara tali, simpul
dan ikatan.
Bedanya....
Tali = Bendanya;
Simpul = antara tali
dengan tali;
Ikatan = tali dengan
benda lain;
Tali temali adalah sebuah ilmu
yang mempelajari tentang
teknik penggunaan tali, simpul
dan ikatan beserta cara
perwatannya.
Beberapa jenis tali
(tambang)....
Tali kapas
Tali ijuk
Tali plastik
Kernmantel rope
Webbing dll.
Bagaimana cara Merawat tali?
Simpan tali pada tempat yang tidak
lembab, agar tidak mudah lapuk.
Letakkan pada tempat tertentu, sehingga
pada saat diperlukan kita mudah untuk
mengambilnya.
Apabila tali tersebut basah, sebaiknya
cepat dikeringkan pada sinar matahari.
Usahakan gulungan tali mudah untuk
dilepas.
Simpul
tali dengan tali
Beberapa Jenis Simpul
Simpul Ujung Tali
Simpul Mati
Simpul Anyam
Simpul Anyam Berganda
Simpul Kembar
Simpul erat
Simpul kursi
Simpul Laso

Simpul Ujung Tali
Fungsinya agar pintalan tali tidak terlepas

Simpul Mati
Fungsinya untuk menyambung dua buah tali
yang sama besar dan tidak licin (kering)

Simpul Anyam
Fungsinya untuk menyambung dua buah tali
yang tidak sama besar dalam keadaan
kering (tidak licin)

Simpul Anyam Berganda
Fungsinya untuk menyambung dua buah tali
yang tidak sama besar dalam keadaan
basah (licin)
Simpul Kembar
Fungsinya untuk menyambung dua buah tali
yang sama besar dalam keadaan basah
(licin)

Simpul Erat
Fungisnya untuk memendekkan tali

Simpul Kursi
Fungsinya untuk mengangkat orang pinsang
dari bawah ke atas atau sebaliknya.

Simpul Laso
Fungsinya untuk menjerat binatang

Ikatan
Tali dengan Kayu/tiang
Beberpa Jenis Ikatan
Ikatan Pangkal
Katan Jangkar
Ikatan Tiang
Ikat Tarik
Ikatan Tambat
Ikatan Palang
Ikatan Canggah
Ikatan Silang
Ikatan Kaki Tiga
Ikatan Pangkal
Fungsinya untuk mengikatkan tali pada
tiang/kayu. Dapat pula digunakan untuk
memulai dan mengakhiri suatu ikatan.

Ikatan Tiang
Fungsinya untuk mengikat sesuatu
sehingga yang diikat masih dapat
bergerak leluasa; misalnya mengikat leher
binatang agar tidak tercekik.

Ikatan Jangkar
Fungsinya untuk mengikat pada tongkat
pada saat membuat usungan/tandu dll.

Ikatan Tarik
Fungsinya ;
untuk menambatkan tali pengikat binatang
pada suatu tiang, kemudian mudah untuk
membukanya kembali.
Untuk turun ke Jurang/dari atas pohon.

Ikatan Tambat
Fungsinya untuk menyeret balok dsb.

Ikatan Palang
Untuk mengikat ujung tongkat yang
horizontal dan diagonal (palang).
Ikatan Canggah
Untuk menyambung dua buah tiang aau
membuat canggah.

Ikatan Silang
Untuk mengikat dua buah tiang yang
bersilang.

Ikatan Kaki Tiga
Untuk membuat kaki tiga

Tali temali adalah hal yang
sangat sakral ketika
berpetualang di alam bebas
karena menyangkut
keselamatan jiwa seseorang
olehnya itu diperlukan
pemahaman dan latihan
penggunaan tali secara rutin
sebelum berangkat
berpetualang di alam bebas
khususnya jika ingin
mengunjungi daerah
pegunungan.
Sekian....
Terima Kasih.....
by
Muhammad Rijal
087841901373
http://www.facebook.com/muhammad.rijal

Anda mungkin juga menyukai