Anda di halaman 1dari 11

CONTOH DOKUMEN

STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK
TAHUN 2
KELOMPOK 8
NAMA AHLI:
1. Hoong Mee Chun (Ketua)
2. Rohana Mohd.Nor
3. Rahmah bt. Alpiah
4. Yeong Kwai Lan
5. Nor Hafiza Hashim
6. Siti Zauyah bt.Abd.Hamid
7. Syarifah Syakirah bt. Syed
Adam
8. P.Maheswaran
9. Rosda Yusof
10.
Siti Norbaya bt.Md Saad

ITEM

BAND

STANDAR
D
PRESTASI

DESKRIPT
OR

EVIDENS

PERNYATAAN /UMUM/ITEM
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Terpuji
Menguasai pengetahuan dan kemahiran
serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat
serta menjadi murid contoh kepada
yang lain dan berketrampilan dalam
nilai sahsiah
B5D2
(Kemahiran Muzik)
Menunjuk cara nyanyian dan permainan
alat perkusi denagn betul
B5D2E1
Bermain perkusi mengikut detik

INSTRUM Pemerhatian
EN

AKTIVITI

1.Murid menyanyikan lagu dengan


sebutan yang jelas.
2.Murid memainkan alat perkusi
mengikut detik lagu yang

diperdengarkan.

CONTOH B5D2E1
ITEM
Arahan:
1.Guru tunjuk cara menepuk alat
perkusi mengikut detik.
2.Guru mengarahkan murid memainkan
alat perkusi mengikut detik yang
didengarkan.

ITEM

BAND

STANDAR
D
PRESTASI

DESKRIPT
OR

EVIDENS

PERNYATAAN /UMUM/ITEM
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Terpuji
Menguasai pengetahuan dan kemahiran
serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat
serta menjadi murid contoh kepada
yang lain dan berketrampilan dalam
nilai sahsiah
B5D2
(Kemahiran Muzik)
Menunjuk cara nyanyian dan permainan
alat perkusi denagn betul
B5D2E2
Bermain alat muzik dengan dinamik

INSTRUM Pemerhatian
EN

AKTIVITI

Murid bermain alat perkusi ikut


tanda(p)dan (f)
B5D2E2
CONTOH Arahan: 1. Guru membahagikan murid
ITEM
kepada
dua kumpulan (p) lembut
dan (f) kuat
berdasarkan lagu
diperdengarkan.

ITEM

BAND

PERNYATAAN /UMUM/ITEM
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Terpuji

Menguasai pengetahuan dan kemahiran


STANDAR serta mengaplikasikannya dalam
D
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat
PRESTASI serta menjadi murid contoh kepada
yang lain dan berketrampilan dalam
nilai sahsiah
B5D2
DESKRIPT (Kemahiran Muzik)
OR
Menunjuk cara nyanyian dan permainan
alat perkusi denagn betul

B5D2E3
EVIDENS Bermain perkusi atau menyanyi dinamik
kuat dan lembut
INSTRUM Pemerhatian
EN

AKTIVITI

1.murid menyanyi lagu mengikut


kumplan (p) lembut dan (f) kuat.

B5D2E3
CONTOH Arahan: 1.Guru meminta murid
ITEM
menyanyi
mengikut kumpulan (p)
lembut dan (f)
kuat.

ITEM

BAND

PERNYATAAN /UMUM/ITEM
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Terpuji

Menguasai pengetahuan dan kemahiran


STANDAR serta mengaplikasikannya dalam
D
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat
PRESTASI serta menjadi murid contoh kepada

yang lain dan berketrampilan dalam


nilai sahsiah
B5D2
DESKRIPT (Kemahiran Muzik)
OR
Menunjuk cara nyanyian dan permainan
alat perkusi denagn betul
B5D2E4
EVIDENS Menyebut lirik dengan jelas

INSTRUM Pemerhatian
EN

AKTIVITI

1.Murid menyebut lirik lagu dengan


jelas diiringi muzik.

B5D2E4
CONTOH Arahan:1. Guru meminta murid
ITEM
menyebut lirik
dengan jelas dan diiringi
muzik.

ITEM

BAND

PERNYATAAN /UMUM/ITEM
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Terpuji

STANDAR
D
PRESTASI

DESKRIPT
OR

EVIDENS

Menguasai pengetahuan dan kemahiran


serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat
serta menjadi murid contoh kepada
yang lain dan berketrampilan dalam
nilai sahsiah
B5D2
(Kemahiran Muzik)
Menunjuk cara nyanyian dan permainan
alat perkusi denagn betul
B5D2E5
Bernafas dengan betul pada frasa lagu
yang ditetapkan

INSTRUM Pemerhatian
EN
1.Murid menyanyi lagu secara satu
AKTIVITI
suara dengan pernafasan yang
betul berdasarkan skor lagu.
B5D2E5
CONTOH Arahan:1. Guru meminta murid
ITEM
menyanyi lagu
satu suara dengan
pernafasan yang
betul berdasarkan skor lagu.

ITEM

BAND

STANDAR
D
PRESTASI

DESKRIPT
OR

EVIDENS

PERNYATAAN /UMUM/ITEM
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Terpuji
Menguasai pengetahuan dan kemahiran
serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat
serta menjadi murid contoh kepada
yang lain dan berketrampilan dalam
nilai sahsiah.
B5D2
(Kemahiran Muzik)
Menunjuk cara nyanyian dan permainan
alat perkusi denagn betul.
B5D2E6
Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan
pic tengah.

INSTRUM Pemerhatian
EN

AKTIVITI

Murid membunyikan pic not secara


HUMMING

Berdasarkan bunyi not yang dimainkan


oleh guru.
B5D2E6
CONTOH
ITEM
Arahan:1. Guru memainkan lagu
mengikut
skor dan meminta murid
membunyikan
lagu secara HUMMING
(mmm)
berdasarkan tekanan not pada
keyboard.

Anda mungkin juga menyukai