Anda di halaman 1dari 1

NAMA SEKOLAH

: SMK TAMAN MUTIARA RINI 2

PENGGUBAL SOALAN: PN.NOR ADAWIAH MOKTAR


TAJUK

: KONSEP PELABURAN

KONSEP PELABURAN
1.Maklumat berikut merupakan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan oleh En.
Ahmad bagi tujuan menjana pendapatan beliau.
BUTIRAN
1)Amanah Saham Bumiputera
2) Permodalan Nasional Berhad
3)Rumah dua tingkat Taman Murni
4)Master Business Administration
Universiti Teknologi Malaysia

2011
6.5%
10.5%
RM140,000

TAHUN
2012
2013
6.2%
7.5%
12.2%
18.00%
RM160,000
RM200,000

2014
6.8%
6.2%
RM310,00
0

RM 22,500

i) Berdasarkan jadual di atas cadangkan pilihan yang terbaik bagi En.Ahmad dan Alasannya
[6 markah]
Ii) Sekirannya En.Ahmad bercadang untuk membuat pilihan yang ke empat, nyatakan jenis
pemilihannya dan apakah faedah yang bakal diterima ?.
[5 markah]
iii) Berikan perbezaan antara pilihan 1 dan pilihan 2 [8 markah]
iv) Apakah kepentingan pemilihan ini dibuat oleh En.Ahmad?.

[6 markah]