Anda di halaman 1dari 25

PP

PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

Sekawan
bertugas
P
PKK

PEK dalam bentuk


bulatan dan senyap
(REHATKAN DIRI)

- Pemimpin
berbaris
mengikut
kekananan,
- Tiga langkah
di belakang
tiang bendera,

- AKELA di
tengah
bulatan,
menghadap
tiang
bendera

AKELA mengarahkan
semua dalam keadaan
sedia, menendakan
majlis istiadat akan
dimulakan.

PEK !
SEDIA!

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

P
PKK

AKELA memberi
isyarat (menyebut)

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

BENDERA

Semua PEK
bergerak
menghadap bendera

Petugas keluar barisan


(1 langkah) dan menuju ke
tiang bendera dalam
kedudukan selangkah di
hadapan tiang bendera.

P
PKK

Petugas mengibarkan
bendera.

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

Petugas lantas menarik tali


bendera dengan tangan kanan,
Bergerak selangkah ke
belakang lalu ap memberi
hormat kepada bendera.
Diikuti oleh semua pemimpin
dan semua PEK serentak.
(kiraan 3 saat)
Tidak kira bendera berkibar
atau tidak.

P
PKK

Setelah bendera berkibar

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

Petugas bergerak ke
belakang dan kembali
ke tempatnya semula.

P
PKK

e rak
g
r
e
b
PEK
isi
s
o
p
t
u
mengik i menghadap
ar
asal. (d epada
ak
bender ap
ad
mengh ).
m
ke dala

Nyanyi lagu;
Negaraku / Negeri
(AKELA mengarahkan
semua ahli Pengakap
menyanyi bersamasama dengan penuh
semangat).

Kita
menyanyikan
lagu Negaraku
dengan penuh
semangat.
awana,
adua,

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

P
PKK

Bacaan DOA (AKELA,


memberi isyarat
sebelum dan selepas
bacaan doa)

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

DOA, ap
(mula)

Pembaca DOA
bergerak selangkah
ke hadapan dan terus
membaca DOA hingga
tamat.

Semua ahli Pengakap


(muslim) tadah tangan.
(bukan muslim) bertafakur.

P
PKK

ap (tamat)

Selepas bacaan DOA


(AKELA, membuat
pemeriksaan pakaian
dan kesihatan.
Betulkan sekirannya
ada kesalahan.

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

P
PKK

: Ucapan
Sebelum Ucapan:
(AKELA, mengarahkan...

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

PEK! Senang diri


Ucapan:
(AKELA, memberi
ucapan berbentuk
penerangan atau
nasihat.

P
PKK

ELAKKAN/JANGAN !
Memarahi ahli
PEK.
Selepas Ucapan:
(AKELA, mengarahkan...

PEK! Sedia

MENUTUP ISTIADAT
Pemimpin Kanan
mengarahkan
semua pemimpin
keluar baris.

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

Pemimpin !
Keluar Baris
P
PKK

AKELA
mengarahkan semua
PEK keluar baris.

PEK ! Keluar Baris

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

Sekawan
bertugas
P
PKK

PEK dalam bentuk


bulatan dan senyap
(REHATKAN DIRI)

- Pemimpin
berbaris
mengikut
kekananan,
- Tiga langkah
di belakang
tiang bendera,

- AKELA di
tengah
bulatan,
menghadap
tiang
bendera

AKELA mengarahkan
semua dalam keadaan
sedia, menendakan
majlis istiadat
menurunkan bendera
akan dimulakan.

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

P
PKK

PEK !
SEDIA!

AKELA memulakan
istiadat menurunkan
bendera.

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

BENDERA

2 orang Petugas keluar barisan


(1 langkah) dan
menuju ke tiang bendera (seorang
di hadapan, dan seorang lagi
di belakang)
dalam kedudukan selangkah
hadapan tiang bendera .

di

P
PKK

MENURUNKAN BENDERA

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

PERINGATAN :
2 orang
petugas untuk 1
bendera (Seorang
untuk menurunkan
bendera dan seorang
lagi untuk membantu
menurun dan melipat
bendera)

P
PKK

PENYERAHAN BENDERA
daripada Petugas kepada
AKELA

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

P
PKK

Selesai melipat bendera:


Pembantu Petugas, balik
ke tempatnya.

PENYERAHAN BENDERA
daripada Petugas kepada
AKELA
Selesai melipat bendera:
Petugas, menyerahkan
bendera yang dilipat
kepada AKELA
dan kemudian kembali
ke tempatnya.

Tuan, saya serahkan


bendera ini sebagai tanda
menutup istiadat

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

P
PKK

Terima kasih

MENUTUP ISTIADAT
Pemimpin Kanan
mengarahkan
semua pemimpin
keluar baris.

PP
PKK

PP
PP
PP
PKK PKK PKK

Pemimpin !
Keluar Baris
P
PKK

AKELA mengarahkan
semua PEK bersurai..

PEK ! Bersurai