Anda di halaman 1dari 2

Perihal: Permohonan Cuti Bersalin

Kepada:
Yth. Dr. Warkim S.
Direktur Klinik Medical Mandiri
Pacitan

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:Yeni Restiana, S.Kep, Ns

NIK

: 150510.228

Jabatan

: Staff Keperawatan
Dengan ini mengajukan cuti bersalin untuk kepentingan persalinan yang

pertama, terhitung 1 November 2012 s/d 30 Desember 2012, dua bulan setelah
saya melahirkan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan surat
keterangan dari dokter.
Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan maklum dan atas
perhatiannya saya ucapkan terimakasih.
Pacitan, 2 Oktober 2012
Yang bersangkutan,

YENI RESTIANA, S.Kep, Ns

Perihal: Permohonan Cuti Bersalin

Kepada:
Yth. Dr. Warkim S.
Direktur Klinik Medical Mandiri
Pacitan

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:Yeni Restiana, S.Kep, Ns

NIK

: 150510.228

Jabatan

: Staff Keperawatan
Dengan ini mengajukan cuti bersalin untuk kepentingan persalinan yang

pertama, terhitung 29 Oktober 2012 s/d 29 Desember 2012, dua bulan setelah saya
melahirkan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan surat
keterangan dari dokter.
Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan maklum dan atas
perhatiannya saya ucapkan terimakasih.
Pacitan, 2 Oktober 2012
Yang bersangkutan,

YENI RESTIANA, S.Kep, Ns