Anda di halaman 1dari 4

R.

PUNITA A/ P RAMAKRISHNAN ( M5 )

Proposel Kajian
1) Tajuk Kajian
Kuil Arulmigu Samayapura Maha Mariamman, Tanjung Rambutan, Ipoh.

2) Permasalahan Kajian
Kajian ini dibuat untuk ingin mengetahui sejarah penubuhan, kepercayaan
masyarakat India terhadap kuil dan sumbangan kuil terhadap masyarakat.

3) Tinjauan Kajian
Terdapat ahli sejarahwan mengkaji tentang kuil. Tetapi tidak ada sebarang
dokumen dokumen yang sah tentang asal usul kuil Arulmigu Samayapura Maha
Mariamman, Tanjung Rambutan, Ipoh.

4) Objektif
a) Mengetahui sejarah penubuhan kuil Arulmigu Samayapura Maha Mariamman,
Tanjung Rambutan, Ipoh.
b) Meningkatkan nilai keagamaan masyarakat India terhadap kuil tersebut.
c) Mengetahui sumbangan kuil terhadap masyarakat.

5) Skop dan Batasan Kajian

Kuil ini dibinan pada tahun 1910 dan berhampiran dengan kawasan Tanjung
Rambutan, Ipoh.

6) Metodologi Kajian
Saya akan menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat yang
berkaitan dengan kuil ini. Antara kaedahnya ialah menjalankan temubual kepada ahli
jawatan kuasa kuil. Kaedah ini akan memberi serba sedikit maklumat yang berkaitan
dengan sejarah penubuhan. Kaedah seterusnya melihat laporan tahunan kuil untuk
mendapatkan maklumat berkaitan aktiviti yang telah dilaksanakan. Saya juga akan
mengambil maklumat daripada pengunjung kuil untuk mengetahui kepercayaan mereka
terhadap kuil ini. Selain itu, saya juga akan merujuk kepada gambar gambar yang
berkaitan dengan kuil.

7) Signifikan Kajian
Kajian ini adalah untuk mengetahui sejarah penubuhan kuil Arulmigu
Samayapura Maha Mariamman, Tanjung Rambutan. Melalui kajian ini, kita boleh
melihat sumbangan yang diberi oleh kuil ini kepada masyarakat India dari segi ekonomi
dan juga sosial.

8) Pembahagian Bab
i.

Pendahuluan :
Proposol

ii.

Bab 2 Sejarah Penubuhan :


Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah penubuhan kuil di Tanjung
Rambutan, Ipoh.

iii.

Bab 3 Kepercayaan Masyarakat India :

Kajian ini akan merangkumi kepercayaan masyarakat setempat terhadap


kuil.
iv.

Bab 4 Sumbangan Kuil :


Melalui kajian, kita boleh menilai sumbangan kuil ini tehadap masyarakat
India dari segi sisial dan ekonomi.

v.

Kesimpulan:
Pembuatan kajian ini akan meningkatkan pengetahuan saya tentang

sejarah, kepercayaan serta sumbangan kuil ini kepada masyarakat setempat.

9) Penutup
Melalui kajian ini, saya akan mengetahui latar belakang kuil dan berharap kuil ini
akan memberi sumbangan yang berterusan kepada masyarakat setempat.

10) Jadual Kajian

MINGGU

CATATAN

M1

Kajian Awal

22 Julai 12 Ogos 2015


M2

Pembentangan Proposal.

13 Ogos 2015
M3

Mengkaji sejarah penubuhan kuil.

14 Ogos 21 Ogos 2015


M4

Menemu bual pengunjung untuk mendapatkan

24 Ogos 28 Ogos 2015

maklumat yang berkaitan dengan kepercayaan

M5

mereka terhadap kuil.


Melihat dokumen dokumen yang berkaitan

31 Ogos 4 September 2015

dengan kuil seperti laporan tahunan untuk


mengetahui

sumbangan

kuil

terhadap

M6

masyarakat.
Akan membuat kesimpulan secara keseluruhan

7 September 11 September 2015

selepas

M7

Samayapura Maha Mariamman.


Membuat
penutup
dengan

mengkaji

tentang

kuil

Arulmigu

meringkaskan

14 September 2015 18 September kepentingan kuil Arulmigu Samayapura Maha


2015
M8

Mariamman kepada masyarakat setempat.


Membuat biblografi.

21 September 2015 25 September


2015
M9

Menghantar laporan kepada pensyarah.

21 September 2015 25 September 2015


11) Biblografi
a) Buku buku yang berkaitan dengan kajian.
b) Laporan tahunan.