Anda di halaman 1dari 21

BAHAGIAN A - OBJEKTIF

Soalan 1 hingga 16
Bulatkan jawapan yang paling sesuai.
1. Semalam ___________ pergi ke rumah nenek di Seremban, kata pasangan kembar itu
kepada rakan mereka.
A saya
B kita
C kami
D kalian
2. Wahai, Tuah! Pada pendapat _____________, eloklah kita pergi sekarang, kata Hang
Jebat.
A patik
B hamba
C tuanku
D baginda
3. Ibu bapa boleh ____________ anak mereka ke tahun satu selepas melengkapkan borang
ini.
A mengurus
B melaporkan
C mendaftarkan
D memberitahu
4. Dalam kejohanan sukan tahunan sekolah, rumah merah telah berjaya __________ mata
yang tertinggi.
A mengaut
B membelah
C mengambil
D mengumpul
5. Bersenam merupakan aktiviti ____________ dapat menyihatkan badan.
A yang
B untuk
C setelah
D bahawa
6. Kakak sedang merebus beberapa ____________ jagung untuk adik Imran.
A ruas
B tandan
C tangakai
D tongkol
7. ____________ anak wajah nenek tua itu masih segar dalam ingatan Fakhri.
A Pujian

B Bayangan
C Senyuman
D Pandangan
8. ____________ semasa bercuti di Pulau Kapas tidak dapat dilupakan oleh Anis.
A Halangan
B Kenangan
C Keindahan
D Rancangan
9. Abang menggunakan ____________ pahat untuk mengukir permukaan kayu di
bengkelnya.
A sebilah
B selaras
C sebuah
D sebatang
10.Murid-murid kelihatan ____________ selepas menjalani aktiviti Pendidikan Jasmani.
A lemah
B lelah
C letih
D lesu
11.Muka Pak Zaki ____________ akibat disengat lebah ketika membersihkan dusunnya.
A pucat - lesi
B Calar - balar
C herot - berot
D bengkak bengkil
12.Mak cik Sarah menjual ____________ segar yang boleh dimakan sebagai ulam.
A kayu-kayan
B sayur-mayur
C remah-ratus
D rumput-rumpai
13.Budak itu ____________ pakaian yang baru dibasuhnya.
A penyidai
B bersidaian
C tersidai
D menyidai

Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi.


14.Penyelam itu dapat melihat dengan jelas keadaan ikan lumba-lumba di dasar laut.
A Ikan lumba-lumba dapat dilihat dengan jelas oleh penyelam itu ketika berada di
dasar

laut.
B Penyelam itu dan ikan lumba-lumba dapat melihat keadaan di dasar laut dengan
jelas.
C Keadaan di dasar laut jelas kelihatan penyelam itu dengan ikan lumba-lumba.
D Dasar laut yang jelas memudahkan penyelam melihat keadaan ikan lumba-lumba
itu.
15.Guru kelas memaklumkan program motivasi itu diadakan untuk memantapkan
keyakinan diri murid-murid.
A Murid-murid perlu tahu bahawa program motivasi diadakan untuk meyakinkan diri
sendiri, jelas guru kelas kepada murid-murid.
B Program motivasi ini diadakan untuk mengukuhkan keyakinan diri kamu, kata
guru kelas kepada murid-murid
C Program motivasi ini diadakan untuk menimbulkan kesedaran diri kamu, jelas
guru kelas kepada murid-murid.
D Keupayaan kamu dapat ditingkatkan melalui program motivasi ini, kata guru kelas
kepada murid-murid.

Pilih ayat yang betul.


16.A
B
C
D

Bayaran ke pameran Sains itu bukan mahal sangat.


Kebanyakan bahan yang dipamerkan berasal daripada Timur Tengah.
Setengah pengunjung datang ke pameran ilah murid sekolah.
Sila dapatkan maklumat tentang pameran itu di kaunter pertanyaan.

Soalan 17 hingga 20
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Hang Li Po merupakan salah seorang isteri kepada Sultan Mansor Syah yang
memerintah Melaka dari tahun 1456 hingga 1477. Beliau merupakan puteri kepada
maharaja Yongle, iaitu maharaja Wangsa Ming di China.
Menurut sejarah, Melayu karya Tun Sri Lanang, Sultan Mansor Syah hendak
menjalinkan hubungan dengan Negara China. Oleh yang demikian, baginda menghantar
Tun Perpatih putih sebagai utusannya dengan membawa sepucuk surat untk maharaja
Yongle. Tun Perpatih Putih Berjaya menarik hati maharaja China dengan kemasyhuran

Kesultanan Melaka. Maharaja China menghadiahkan puterinya, Li Po untuk dijadikan isteri


kepada Sultan Mansor Syah.
Kemudian, Puteri Li Po datang ke Melaka bersama-sama 500 orang pengiring
perempuan. Selepas memeluk Islam, Puteri Li Po berkahwin dengan Sultan Mansor Syah.
Sultan Mansor Syah telah membina sebuah istana untuk Puteri Li Po. Manakala pengiringpengiringnya diberikan tempat tinggal yang tetap di Bukit Cina.
Pengiring-pengiring Puteri Li Po pula ada yang berkahwin dengan pegawai-pegawai
Sultan Mansor Syah. Puteri Li Po kemudiannya dikenali sebagai Puteri Hang Li Po selepas
dianugerahi gelaran Hang oleh Sultan Mansor Syah. Puteri Hang Li Po dan Sulatan
Mansor Syah dikurnia seorang anak lelaki bernama Paduka Tun Mamat.
Bukit Cina menjadi kawasan perkuburan orang cina tempatan. Kini, perkuburan
Bukit Cina dan Perigi Hang Li Po menjadi tinggalan sejarah di Melaka.
Dipetik dan diubah suai daripada Wikipedia

17.Siapakah yang bersama-sama Puteri Hang Li Po ke Melaka?


A Maharaja Yongle
B Paduka Tun Mamat
C Pengiring-pengiringnya
D Pegawai-pegawai Sultan

18.Tun Perpatih Putih Berjaya


A memasyhurkan Kesultanan Melaka
B menarik hati Maharaja China
C menghadiahkan Puteri Li Po kepada Sultan

D membina sebuah istana untuk Puteri Li Po

19.Bagaimana Sultan Mansor Syah menjalinkan hubungan dengan China?


A Melalui pengiring-pengiring Puteri Li Po
B Dengan mengahwini Puteri Li Po
C Dengan Kemasyhuran Kesultanan Melaka
D Melalui sepucuk surat kepada Maharaja Yongle

20.Pilih pernyataan yang benar tentang petikan.


A Sultan Mansor Syah menjadi pemerintah Melaka dari tahun 1456 hingga 1477.
B Pengiring-pengiring Puteri Hang Li Po meninggalkan Bukit Cina.
C Kawasan perkuburan Bukit Cina tidak wujud lagi.
D Tun Perpatih Putih menulis surat kepada Maharaja Yongle untuk menjalinkan
hubungan.

BAHAGIAN B SUBJEKTIF
Soalan 21

Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yang
diberi.
dan
yang

di
dalam

atau
pada

untuk
kerana

Semua murid dikehendaki supaya melibatkan diri dala aktiviti kokurikulum. Satu daripada
aktiviti kokurikulum yang mesti disertai ialah sukan dan permainan. Terdapat pelbagai
jenis sukan ________ boleh dipilih oleh murid. Antaranya, mereka boleh memilih sama ada
hendak menyertai sukan hoki, bola sepak, bola jaring __________ badminton. Aktiviti
kokurikulum penting _________ dapat membantu perkembangan mental, fizikal ___________
sahsiah murid-murid.
(4 markah)
Soalan 22
a. Tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberi.
Ayat Tanya :
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Jawapan : Anak-anak ayam itu akan menjadi mangsa burung helang.
(2 markah)

b. Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah.

Beta mahu persiapan rapi buat


untuk menyambut kepulangan
anakanda beta.


_______________________________________________________________________________________
Sultan Mansor Syah
Datuk Panglima
_______________________________________________________________________________________
Awang
(2 markah)
c. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(2 markah)

Soalan 23
Baca petikan dibawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Pada zaman dahulu, Batu Pahat dikenali sebagai Pulau Kundur. Kedudukannyan ilah
kira-kira 15 kilometer dari tebing kuala Sungai Batu Pahat.
Nama Batu Pahat diambil sempena sebuah perigi batu yang dipahat oleh tentera
Siam. Perigi batu itu dibuat ketika tentera Siam dalam perjalnan hendak menyerang
Kerjaan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1456. Perigi itu merupakan satu-satunya
peninggalan sejarah yang masih wujud walaupun sudah berusia lima abad. Perigi itu
terletak di kuala Sungai Batu Pahat, iaitu di Kampung Minyak Beku yang dahulunya
dikenali sebagai Sungai Kundur.

Dato Bentera Luar, iaitu Dato Muhamad Salleh bin Perang memulakan usaha
membangunkan bandar Batu Pahat pada tanhun 1893. Dengan persetujuan Duli Yang
Maha Mulia Almahrum Sultan Abu Bakar Daeng Ibrahim, bandar Batu Pahat dibuka secara
rasmi pada 1 Januari 1894. Satu lagi majlis pengisytiharan diadakan bersempena dengan
penamaan Bandar Batu Pahat sebagai Bandar Pengaram pada 1 Disember 1984.
Dipetik dan diubah suai daripada laman seswang www.pdnj.johor dt.gov.my

a. Nama asal Batu Pahat ialah _________________________________________________________


( 1 markah)
b. Bagaimanakah Batu Pahat mendapat namanya?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(2 markah)

c. Padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan.


Batu Pahat merupakan
sebuah bandar di negeri
.Johor.
Dato Muhamad Salleh bin Perang
mengisytiharkan Bandar Batu Pahat sebagai
Bandar Pengaram.

Betul
Salah

Usaha membangunkan Batu Pahat dimulakan


pada tahun 1894.

Kerajaan Kesultanan Melaka telah diserang


oleh tentera Siam pada tahun 1456.
( 2 markah)

Soalan 24
Baca petikan e-mel di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Daripada : Joel Decovannon


Lawrence

Kepada : Nurfitriah Sazali


Tarikh : 1 Oktober 2015

Perkara : Pantang larang Masyarkat


Kepada sahabatku yang berada di Melaka. Apa khabar? Semoga saudari sekeluarga
sihat sejahtera. Bersama-sama ini seya sertakan maklumat tentang pantang larang
masyarakat Melayu untuk dijadikan bahan buku skrap Bahasa Malaysia seperti yang
dikhendaki oleh guru saudari.
Saudari,
Untuk pengetahuan saudari, generasi dahulu lebih suka menggunakan kiasan daripada
berterus terang kerana mereka tidak mahu golongan muda dan anak-anak berkecil hati.
Tujuannya adalah untuk mendidik mereka agar mengamalkan nilai-nilai murni dalam
kehidupan. Perkara yang disebutan bukan untuk dipercayai tetapi kita perlu memahami
mesej yang tersembunyi di sebalik pantang larang yang telah diturunkan secara lisan oleh
nenek moyang kita.
Antara pantang larang itu ialah kanak-kanak dilarang duduk di atas bantal kerana
dipercayai boleh tumbuh bisul. Sebenarnya duduk di atas bantal merupakan suatu
perbuatan yang tidak sopan kerana kita menggunakan bantal untuk meletakkan kepala
sewaktu tidur.
Ibu bapa turut melarang anak-anak menjahit pada waktu senja supaya mata tidak
buta. Apabila si anak mendengar larangan itu, tentunya dia akan berheni daripada
menjahit. Pengajaran di sebalik larangan itu adalah untuk menjaga kesihatan mata supaya
tidak menjadi kabur dan rosak atau jarum tercucuk di jari.

a. Perkataan masyarakat dalam petikan boleh juga digantikan dengan perkataan


_______________________________________________________________________________________.
(1 markah)
b. Mengapakah orang-orang tua dahulu lebih suka menegur anak-anak muda dengan
menggunakan bahasa kiasan?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(1 markah)
c. Apakah pengajaran daripada larangan menjahit pada waktu senja?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
d. (2 markah)

e. Adakah anda percaya akan pantang larang tersebut? Mengapa?


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(3 markah)

Soalan 25
Baca pantun di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Pak Latif duduk berangan,


Meluangkan masa di tepi kali;
Sikap positif jadikan amalan,
Berputus asa jangan sekali.
Sirih menjalar di pohon sena,
Tumbuh redup bunga dahlia;
Rajin belajar sangat berguna,
Kelak hidup dipandang mulia.

Kereta baharu cantik berseri,


Menjadi idaman golongan muda;
Ajaran guru perlu dicari,
Memberi tumpuan usahlah alpa.
Gadis jelita memakai kebaya,
Cantik rupa selalu disapa;
Kalau kita sudah Berjaya,
Ibu dan bapa usah dilupa.
Anak itik jalan sekawan,
Anak angsa di atas batu;
Berbaik-baik sesama rakan
Agar sentiasa saling membantu.

a. Apakah maksud rangkap pertama pantun di atas?


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(3 markah)
b. Apakah yang kita harus lakukan setelah berjaya?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(1 markah)
c. Tandakan (/) bagi pernyataan yang betul dan (X) bagi pernaytaan yang salah
berdasarkan pantun tersebut.

Memberi tumpuan semasa berjaya


Menjalin hubungan baik dengan rakan
(1 markah)

Rajin belajar sangat berguna,


Kelak hidup dipandnag mulia.

d. Terangkan maksud baris-baris pantun di atas.


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(3 markah)

~ KERTAS SOALAN TAMAT ~

Bahagian A
(10 markah)
(Masa dicadangkan : 15 minit)

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara penjagaan kesihatan.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga kesihatan berdasarkan gambar.

PENJAGAAN
KESIHATAN

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Bahagian B

10

(15 markah)
(Masa dicadangkan : 25 minit)

Gambar di bawah menunjukkan poster piramid makanan.

Tulis ulasan tentang pyramid makanan tersebut dalam bentuk perenggan.


Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Bahagian C
(25 markah)
(Masa dicadangkan : 35 minit)

15

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjang jawapanckamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Kamu telah dipilih untuk menyampaikan ucapan sempena sambutan Hari Guru di sekolah
kamu.
Tajuk ucapan kamu ialah Cara-cara Menghormati Guru.
Tulis ucapan kamu itu selengkapnya.

ATAU

Takkan kubiarkan
Walau rebut menyentakmu yang tidur
Datng petir menyambar

Soalan 2

Jengking dan ular


Bonda takkan berundur

Nyamanlah Arjuna Beta


Mimpikan yang indah saja
Nanti bila kau buka mata
Semua tak serupa

Dua rangkap di atas merupakan sebahagian daripada lirik lagu Arjuna Beta, Lirik tersebut
menggambarkan kasih saying ibu terhadap anaknya. Ibu sanggup berkorban dan
melakukan apa saja demi keselamatan dan kesejahteraan anak tersayang.
Berdasarkan maksud lirik lagu tersebut, tulis cerita tentang kasih sayang seorang ibu.
Tulis karangan kamu itu selengkapnya.

No. Soalan
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

25