Anda di halaman 1dari 22

MODUL 4

KEMAHIRAN
HIDUP
BERSEPADU

NAMA : SYAFIQ MIFZAL BIN SHAHRIR

SEKOLAH : SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH

TINGKATAN : 3 MAJU

ANGKA GILIRAN : VA016 K139

NO. KAD PENGENALAN : 931110-


931110-10-
10-6195

GURU PENTAKSIR : PN RUSILAWATI BINTI MOIN

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
4.1
PENGENALPASTIAN MASALAH
Bagi bahagian ini, boleh
gunakan kertas warna
dengan syarat kertas warna
yang sama pada setiap
bahagian (border)

EVIDENS :
PRODUK (DOKUMEN)

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
TEMA : PENYIMPANAN

TAJUK : KOTAK SERBA BOLEH

4.1.1 Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas.

Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 3. Sebagai seorang pelajar


Sekolah Sultan Alam Shah iaitu sekolah berasrama penuh, saya sering mengalami
masalah kesukaran mencari alat tulis. Saya sering menggunakan pelbagai alat tulis
untuk menyiapkan kerja-kerja sekolah tetapi tidak tahu hendak simpan di mana
selepas digunakan. Saya meletak alat-alat tulis saya merata-rata. Disebabkan itu,
ia juga membazirkan masa saya untuk mencarinya. Masalah ini juga berlaku
dalam penyimpanan memo-memo penting. Masalah-masalah ini dapat saya atasi
dengan mencipta “Kotak Serba Boleh”. Kotak ini dapat mengatasi masalah
penyimpanan alat-alat tulis dan memo kerana kotak ini mempunyai tempat
penyimpanan alat tulis yang banyak. Ini juga secara tidak langsung dapat
menjimatkan wang daripada membeli alatan tulis yang hilang.

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
4.1.2 Menyenaraikan 3 produk sedia ada di pasaran

1. Bekas pensel
2. Laci
3. Kotak pensel

4.1.3 Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperoleh

PRODUK BEKAS PENSEL LACI KOTAK PENSEL

Lukis gambar yang Lukis gambar yang Lukis gambar yang


GAMBAR bersesuaian bersesuaian bersesuaian

• Mudah dibawa • Ruang lebih • Bentuk menarik


KEKUATAN • Reka bentuk luas • Tahan lasak
yang menarik • Boleh dikunci
• Mudah koyak • Tidak sesuai • Sukar dibawa
KELEMAHAN • Barang tidak untuk dibawa • Barang
tersusun • Berat berselerak

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
4.1.4 Tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah

LAKARAN 1

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
LAKARAN 2

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
LAKARAN 3

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA
LAPORAN AKTIVITI KERJA KURSUS PMR 2009

Nama Calon Syafiq Mifzal Bin Shahrir

Tingkatan 3 Maju

Konstruk Kemahiran Merekacipta (Amali)

Aspek 4.1 Pengenalpastian Masalah

Tarikh 11 Mei 2009

AKTIVITI :
1. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas.
2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema
yang dipilih.
3. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperoleh.
4. Membuat sekurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah.

DAPATAN :

Melalui aktiviti ini, saya dapat menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan
jelas.Saya juga telah menyenaraikan 3 produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang
dipilih dan menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperoleh. Selain itu, saya
telah membuat tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah.

Disediakan oleh; Disahkan oleh;


Syafiq SILA
…………………………………………….. …………………………………………
( SYAFIQ MIFZAL BIN SHAHRIR) (RUSILAWATI BINTI MOIN)
Guru Mata Pelajaran KHB

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
4.2
PEMBINAAN PROJEK

Bagi bahagian ini, boleh


gunakan kertas warna
dengan syarat kertas warna
yang sama pada setiap
bahagian (border)

EVIDENS :
PRODUK (DOKUMEN)
PROSES

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
4.2.1 LAKARAN TERBAIK

LAKARAN TERBAIK
PILIH SATU DARIPADA 3 LAKARAN.

Katakan Lakaran 3 yang dipilih jadi lakaran terbaik adalah sama seperti lakaran 3

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
SENARAI BAHAN
Bil Nama Bahan

1 Bod MDF berwarna

2 Kayu berpetak

3 Bod MDF berwarna

4 Papan lapis

5 Kayu

6 Kayu

7 Paip PVC

8 Aluminium

9 Perspek

10 Mounting Board

11 Tombol Kayu

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
4.2.2 Menyiapkan projek mengikut jadual kerja yang ditetapkan.

Bil Aktiviti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mengenal pasti masalah
2 Mengumpul maklumat dan data
3 Menjana idea, melakar dan memilih projek
4 Perancangan dan pembinaan projek
5 Pemasangan dan pembinaan projek
6 Dokumentari
7 Persembahan / Penilaian

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA
LAPORAN AKTIVITI KERJA KURSUS PMR 2009

Nama Calon Syafiq Mifzal Bin Shahrir

Tingkatan 3 Maju

Konstruk Kemahiran Merekacipta (Amali)

Aspek 4.2 Pembinaan Projek

Tarikh 11 Mei 2009

AKTIVITI :
1. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih.
2. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan.
3. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik.

DAPATAN :

Melalui aktiviti ini, saya dapat membina projek mengikut lakaran terbaik yang dipilih dan
saya juga dapat menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan. Akhirnya saya Berjaya
dapat menghasilkan projek yang kemas dan menarik.

Disediakan oleh; Disahkan oleh;


Syafiq SILA
…………………………………………….. …………………………………………
( SYAFIQ MIFZAL BIN SHAHRIR) (RUSILAWATI BINTI MOIN)
Guru Mata Pelajaran KHB

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
4.3
PENGIRAAN KOS

Bagi bahagian ini, boleh


gunakan kertas warna
dengan syarat kertas warna
yang sama pada setiap
bahagian (border)

EVIDENS :
PRODUK (DOKUMEN)

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
4.3.1 Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul

4.3.2 Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul

KOS BAHAN

Ukuran Kuantiti Harga Seunit Jumlah


Bil Nama Bahan
(mm) (unit) (RM) (RM)
1 Bod MDF berwarna 300x150x3 200 1.00 200.00
2 Kayu berpetak 300x54x9 100 0.50 50.00
3 Bod MDF berwarna 140x100x3 100 0.50 50.00
4 Papan lapis 150x130x3 100 0.50 50.00
5 Kayu 210x22x9 100 0.50 50.00
6 Kayu 200x45x5 100 0.70 70.00
7 Paip PVC 150x10 100 0.20 20.00
8 Aluminium 50x30x0.3 100 1.10 110.00
9 Perspek 65x55x2 100 1.50 150.00
10 Mounting Board 190x125 100 1.00 100.00
11 Tombol Kayu 12 100 0.10 10.00
JUMLAH 860.00

KOS UPAH

Kos Up ah = Bilangan pekerja x Jam bekerja x Kadar upah sejam x hari

= 3 x 4 jam x RM7 x 7 hari

= RM588

KOS OVERHED

Kos Overhed = Bil elektrik + Bil air + Bil telefon

= RM50 + RM30 + RM20

= RM100

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
4.3.3 Mengira kos pengeluaran dengan tepat

KOS PENGELUARAN = KOS BAHAN + KOS UPAH + KOS OVERHED

= RM860 + RM588 + RM100

= RM1548

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA
LAPORAN AKTIVITI KERJA KURSUS PMR 2009

Nama Calon Syafiq Mifzal Bin Shahrir

Tingkatan 3 Maju

Konstruk Kemahiran Mentaksir

Aspek 4.3 Pengiraan Kos

Tarikh 11 Mei 2009

AKTIVITI :
1. Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul.
2. Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul.
3. Mengira kos pengeluaran dengan tepat.

DAPATAN :

Melalui aktiviti ini, saya dapat menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan
betul. Seterusnya saya telah mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul.
Akhir sekali saya telah mengira kos pengeluaran dengan tepat dan mendapatkan kos
pengeluaran bagi satu unit.

Disediakan oleh; Disahkan oleh;


Syafiq SILA
…………………………………………….. …………………………………………
( SYAFIQ MIFZAL BIN SHAHRIR) (RUSILAWATI BINTI MOIN)
Guru Mata Pelajaran KHB

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
4.4
PENDOKUMENTASIAN
Bagi bahagian ini, boleh
gunakan kertas warna
dengan syarat kertas warna
yang sama pada setiap
bahagian (border)

EVIDENS :
PRODUK (DOKUMEN)

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA
LAPORAN AKTIVITI KERJA KURSUS PMR 2009

Nama Calon Syafiq Mifzal Bin Shahrir

Tingkatan 3 Maju

Konstruk Kemahiran Komunikasi

Aspek 4.4 Pendokumentasian

Tarikh 11 Mei 2009

AKTIVITI :
1. Mempersembahkan dokumen yang lengkap, tersusun, bersih dan kemas

DAPATAN :

Melalui aktiviti ini, saya dapat mempersembahkan dokumen yang lengkap, tersusun, bersih
dan kemas

Disediakan oleh; Disahkan oleh;


Syafiq SILA
…………………………………………….. …………………………………………
( SYAFIQ MIFZAL BIN SHAHRIR) (RUSILAWATI BINTI MOIN)
Guru Mata Pelajaran KHB

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
4.5
MEMBACA DAN
MENTERJEMAH LUKISAN
SKEMATIK KEPADA LUKISAN
BERGAMBAR
Bagi bahagian ini, boleh
gunakan kertas warna
dengan syarat kertas warna
yang sama pada setiap
bahagian (border)

EVIDENS :
PRODUK (DOKUMEN)
@ 2009 khcgusila.blogspot.com
LUKISAN SKEMATIK KEPADA LUKISAN BERGAMBAR

@ 2009 khcgusila.blogspot.com
SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA
LAPORAN AKTIVITI KERJA KURSUS PMR 2009

Nama Calon Syafiq Mifzal Bin Shahrir

Tingkatan 3 Maju

Konstruk Kemahiran Komunikasi


4.5 Membaca dan menterjemah lukisan skematik
Aspek
kepada lukisan bergambar
Tarikh 11 Mei 2009

AKTIVITI :
1. Menterjemah litar dengan betul.
2. Mengenalpasti kekutuban komponen dengan litar.
3. Melabel semua komponen dengan betul.
4. Lukisan bergambar kemas dan bersih.

DAPATAN :

Melalui aktiviti ini, saya dapat menterjemah litar dengan betul, mengenalpasti kekutuban
komponen dengan litar, melabel semua komponen dengan betul dan lukisan bergambar saya
adalah kemas dan bersih.

Disediakan oleh; Disahkan oleh;


Syafiq SILA
…………………………………………….. …………………………………………
( SYAFIQ MIFZAL BIN SHAHRIR) (RUSILAWATI BINTI MOIN)
Guru Mata Pelajaran KHB

@ 2009 khcgusila.blogspot.com